Swedish

Detailed Translations for ovanligt from Swedish to English

ovanligt:


Translation Matrix for ovanligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
special specialutgåva; speciellt nummer
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
atypical konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt
exceptional exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; ovanlig; ovanligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; exeptionell; exeptionellt; fantastiskt; kuriös; kuriöst; specifik; särskild; udda; utomordentlig; utomordentligt
extraordinary exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; ovanlig; ovanligt exeptionell; exeptionellt; fantastiskt; fenomenal; storartigt; stortartigt; sällsynt; underbar; utomordentlig; utomordentligt
odd konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt annorlunda; besynnerlig; besynnerligt; bisarrt; egendomlig; egendomligt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; stollig; stolligt; sällsynt; tokigt; udda; underlig; underligt
rare exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; ovanlig; ovanligt gles; glest; rart; sällspord; sällsport; sällsynt; tunt
special ovanlig; ovanligt; specialt specifik; säregen; säreget; särskild; unik; unikt
strange konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt annorlunda; egendomlig; egendomligt; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; sällsynt; underligt
uncommon exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; ovanlig; ovanligt sällan; sällsynt
unusual exeptionellt; ovanlig; ovanligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
AdverbRelated TranslationsOther Translations
exceedingly extrem; ovanlig; ovanligt extremt; omätbart; storaktig; storaktigt
exceptionally extrem; ovanlig; ovanligt
extraordinarily extrem; ovanlig; ovanligt storaktig; storaktigt
extremely extrem; ovanlig; ovanligt extremt; i högsta grad; omätbart; specifik; storaktig; storaktigt; särskild
OtherRelated TranslationsOther Translations
atypical atypisk
exceedingly högeligen; nogsamt; särdeles; ytterligt
exceptional exceptionell; exceptionellt; exempellös
extraordinarily synnerligen; särdeles; utomordentligt
extraordinary fenomenal; ogemen; ogement
extremely nogsamt; ytterligt; övermåttan
odd egenartad; egenartat; kufisk; mysko; omaka; singulär
special specialare
strange skumt
uncommon osedvanlig; osedvanligt
unusual osedvanlig; osedvanligt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
exeptional exeptionellt; ovanlig; ovanligt

Synonyms for "ovanligt":


Related Translations for ovanligt