Swedish

Detailed Translations for räcka from Swedish to English

räcka:

räcka verb (räcker, räckte, räckt)

 1. räcka (skicka)
  to give; to hand over; give to; to pass
  • give verb (gives, gave, giving)
  • hand over verb (hands over, handed over, handing over)
  • give to verb
  • pass verb (passes, passed, passing)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 2. räcka (skicka)
  to give; to offer; to pass
  • give verb (gives, gave, giving)
  • offer verb (offers, offered, offering)
  • pass verb (passes, passed, passing)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 3. räcka (sträcka; ge; )
  to reach
  • reach verb (reachs, reached, reaching)
 4. räcka (vara tillräcklig; förslå)
  to suffice; to be sufficient; to be enough; to be adequate
 5. räcka (vara tillräcklig)
  to be sufficient; to be enough

Conjugations for räcka:

presens
 1. räcker
 2. räcker
 3. räcker
 4. räcker
 5. räcker
 6. räcker
imperfekt
 1. räckte
 2. räckte
 3. räckte
 4. räckte
 5. räckte
 6. räckte
framtid 1
 1. kommer att räcka
 2. kommer att räcka
 3. kommer att räcka
 4. kommer att räcka
 5. kommer att räcka
 6. kommer att räcka
framtid 2
 1. skall räcka
 2. skall räcka
 3. skall räcka
 4. skall räcka
 5. skall räcka
 6. skall räcka
conditional
 1. skulle räcka
 2. skulle räcka
 3. skulle räcka
 4. skulle räcka
 5. skulle räcka
 6. skulle räcka
perfekt particip
 1. har räckt
 2. har räckt
 3. har räckt
 4. har räckt
 5. har räckt
 6. har räckt
imperfekt particip
 1. hade räckt
 2. hade räckt
 3. hade räckt
 4. hade räckt
 5. hade räckt
 6. hade räckt
blandad
 1. räck!
 2. räck!
 3. räckt
 4. räckande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

räcka [-en] noun

 1. räcka (sekvens; kedja; serie)
  the sequence; the concentration; the chain; the coming together; the series
 2. räcka (led; rad)
  the row; the line; the rank; the file
 3. räcka (serie; följd)
  the series; the sequence; the string; the chain; the succession

Translation Matrix for räcka:

NounRelated TranslationsOther Translations
chain följd; kedja; räcka; sekvens; serie affärs kedja; affärskedja; cyclus; följd; förföljning; halsband; halskedja; kabel; kedja; kätting; mera affärer; rad; rep; sekvens; serie; sträng; tross; tåg
coming together kedja; räcka; sekvens; serie
concentration kedja; räcka; sekvens; serie dumhet; koncentration; sätta sig in i; täthet
file led; rad; räcka arkiv; dossié; fil; file; förteckning; led; länga; mapp; pärm; rad; register
hand arbetare; arbetsanhörig; assistent; dräng; fingervisning; förslag; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; hjälp; medarbetare; medhjälpare; påpekande; tips; vink
hand over överlämna
line led; rad; räcka avspärringskedja; fil; förbindelse; kedja för avspärrning; kontakt; kordong; lina; linje; rad; rand; rep; snöre; streck
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
pass bergstig; biljett; fribiljett; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; passersedel; tillstånd
rank led; rad; räcka anseende; gradera; hierarki; led; länga; rad; rangordning; reputation; rykte
reach bana; färd; område; räckvidd; sträcka; väg
row led; rad; räcka bråk; cyclus; fil; förföljning; kedja; linje; meningskiljaktighet; meningskiljaktlighet; misshällighet; motsättning; post; rad
sequence följd; kedja; räcka; sekvens; serie cyclus; följd; förföljning; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; sekvens; serie; sträng
series följd; kedja; räcka; sekvens; serie följd; kedja; rad; sekvens; serie; serier; sträng
string följd; räcka; serie följd; garn; inpacknings tråd; kedja; knippa; rad; remsa; sekvens; serie; sladd; snöre; strimma; sträng; tråd
succession följd; räcka; serie följande; följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; sekvens; serie
VerbRelated TranslationsOther Translations
be adequate förslå; räcka; vara tillräcklig
be enough förslå; räcka; vara tillräcklig
be sufficient förslå; räcka; vara tillräcklig
chain kedja; kedja fast
file arkivera; fila; förvara; ordna; spara
give räcka; skicka avge; deklarera; dela ut; donera; förse; ge; ge en present; leverera; lämna ut; lämna över; skänka; tilldela; tillföra; upge; överlämna; överräcka
give to räcka; skicka ge; överlämna; överräcka
hand räcka; skicka ge; överlämna; överräcka
hand over räcka; skicka erbjuda; ge; hemleverera; leverera; överföra; överlämna; överräcka
line bilda linje; linjera; ordna i linje; randa
offer räcka; skicka erbjuda; förevisa; ge; ge en present; lova; offerera; presentera; räcka fram; skriva ut; utställa; visa; överlämna; överräcka
pass räcka; skicka besöka; förgå; ge; ge sig iväg; ; gå förbi; gå igenom; gå till; hända; inträffa; passera; röra; ske; tillbringa; överlämna; överräcka
rank gruppera; klassifiera; ordna; rangordna; sortera; uppställa i led
reach ge; ; räcka; sträcka knycka bort; ; ta ifrån
row ro
string stränga; svänga runt
suffice förslå; räcka; vara tillräcklig räcka till; tillfredsställa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
OtherRelated TranslationsOther Translations
chain fastkedja
concentration hopdragning
file aktsamling; dokumentsamling; dossier; dossié; rote; samlingspärm
give avgiva; giva; presenta
hand gast; tillställa
hand over framlämna; lämnande
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
pass avkunna; bestå; förflyta; förlida; förlöpa; langa; passering; svinna; övergå
rank rangordna
reach anträffa; hinna
row gruff; gurgel; roddtur
sequence svit
string ramsa
succession succession; svit; tronföljd

Synonyms for "räcka":


Wiktionary Translations for räcka:

räcka
verb
 1. be enough, sufficient, adequate

Cross Translation:
FromToVia
räcka sufficient; to suffice ausreichengenügen, zufriedenstellend sein
räcka last dauern — (intransitiv) über bestimmten Zeitraum erstrecken, für eine bestimmt Zeitspanne anhalten, währen
räcka suffice genügen — für einen bestimmten Zweck in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen
räcka suffice hinreichen — in genügender Menge, genügendem Umfang vorhanden sein
räcka row; file; line; run; sequence rangée — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for räcka