Swedish

Detailed Translations for rakt from Swedish to English

rakt:


Translation Matrix for rakt:

NounRelated TranslationsOther Translations
class föreläsning; genre; grupp; kategori; klass; lektion; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
open spelrum
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
class gruppera; indela i klasser; klassificera; klassifiera; ordna; sortera
direct anföra; diktera; dirigera; föreskriva; förestava; ge någon anvisning på; hänvisa till; kommendera; leda; rikta; råda någon att vända sig till
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
candid frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt ofördomsfull; ofördomsfullt
frank frank; frankt; frimodig; frimodigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
frontal omedelbar; omedelbart; rak; rakt; ärlig; ärligt
honest frankt; rak; rakt; ärlig; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; ren; rent; respektabel; respektabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
open frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet inte övertäckt; rättfram; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
plain slätt
sincere frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; sann; sant; seriös; seriöst; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
straightforward frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
unabashed frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt frimodig; frimodigt; käckt; modig; modigt
uninhibited frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt fri; fritt; hämningslös; hämningslöst; obegränsat; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
freely frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; öppet ansträngningslös; ansträngningslöst; fri; fritt; i frihet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
class klassa; samhällsklass
direct vägleda
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
plain knaper
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
unabashed oblyg; oblygt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
class omedelbar; omedelbart; rak; rakt
direct direkt; omedelbar; omedelbart; rak; rakt; ärlig; ärligt
fair frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; relativ; relativt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
plain frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rakt på sak; rent; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; öppen; öppenhjärtigt
straight direkt; frank; frankt; omedelbar; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärlig; ärligt; öppen; öppet bara; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rakt på sak; rent; rättfram; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet

Synonyms for "rakt":


Related Translations for rakt