Summary


Swedish

Detailed Translations for reputation from Swedish to English

reputation:

reputation noun

  1. reputation (anseende; rykte)
    the name; the fame; the reputation; the respectability

reputation [-en] noun

  1. reputation (rykte; anseende)
    the distinction; the reputation; the rank; the standing; the renown

Translation Matrix for reputation:

NounRelated TranslationsOther Translations
distinction anseende; reputation; rykte distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag
fame anseende; reputation; rykte berömdhet; berömmelse; kändisskap; populairität; ryckte; ära
name anseende; reputation; rykte benämning; namn; predikat; ryckte; sort; term; titel; varumärke
rank anseende; reputation; rykte gradera; hierarki; led; länga; rad; rangordning; räcka
renown anseende; reputation; rykte berömdhet; populairität
reputation anseende; reputation; rykte ryckte
respectability anseende; reputation; rykte aktningsvärdig; anseende; anständighet; hövlighet; prestige; respektabilitet; status; visa respekt
standing anseende; reputation; rykte
VerbRelated TranslationsOther Translations
name benämna; döpa; kalla; lista; nämna; räkna upp
rank gruppera; klassifiera; ordna; rangordna; sortera; uppställa i led
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
standing stående; ståendet
OtherRelated TranslationsOther Translations
distinction distinktion; särskiljande; utmärkelse
fame ryktbarhet
name designera; namnge; namngiva; nämna; uppkalla
rank rangordna
renown ryktbarhet
reputation renommé
respectability aktningsvärdhet; borgerlighet