Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. resa sig:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for resa sig from Swedish to English

resa sig:

resa sig verb (reser sig, reste sig, rest sig)

 1. resa sig (stå upp; stiga upp; uppstiga)
  to rise; to stand up; to rise up; to arise; to ascent
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • stand up verb (stands up, stood up, standing up)
  • rise up verb (rises up, rose up, rising up)
  • arise verb (arises, arised, arising)
  • ascent verb (ascents, ascented, ascenting)
 2. resa sig (höjas; stegras)
  to raise; enhance
  to heighten
  – increase 1
  • heighten verb (heightens, heightened, heightening)
   • heighten the tension1
 3. resa sig (rebellera; revoltera; göra uppror)
  to rebel; to revolt; to stand up; to mutiny
  • rebel verb (rebels, rebelled, rebelling)
  • revolt verb (revolts, revolted, revolting)
  • stand up verb (stands up, stood up, standing up)
  • mutiny verb (mutinies, mutinied, mutinying)
 4. resa sig (gå upp; komma upp)
  to rise; to grow; to come up
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • grow verb (grows, grew, growing)
  • come up verb (comes up, came up, coming up)

Conjugations for resa sig:

presens
 1. reser mig
 2. reser dig
 3. reser sig
 4. reser oss
 5. reser er
 6. reser sig
imperfekt
 1. reste mig
 2. reste dig
 3. reste sig
 4. reste oss
 5. reste er
 6. reste sig
framtid 1
 1. kommer att resa mig
 2. kommer att resa dig
 3. kommer att resa sig
 4. kommer att resa oss
 5. kommer att resa er
 6. kommer att resa sig
framtid 2
 1. skall resa mig
 2. skall resa dig
 3. skall resa sig
 4. skall resa oss
 5. skall resa er
 6. skall resa sig
conditional
 1. skulle resa mig
 2. skulle resa dig
 3. skulle resa sig
 4. skulle resa oss
 5. skulle resa er
 6. skulle resa sig
perfekt particip
 1. har rest mig
 2. har rest dig
 3. har rest sig
 4. har rest oss
 5. har rest er
 6. har rest sig
imperfekt particip
 1. hade rest mig
 2. hade rest dig
 3. hade rest sig
 4. hade rest oss
 5. hade rest er
 6. hade rest sig
blandad
 1. res dig !
 2. res er !
 3. rest sig
 4. resande sig
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for resa sig:

NounRelated TranslationsOther Translations
ascent bestigning; framsteg; förtsättning; himmelsfärd; kliva upp; lyftning; uppfärt; uppgång; uppstigning
grow blomning
raise odlande; uppväxande
rebel mutare; rebell; revolutionär; upphetsare
revolt folkuppstånd; motståndsrörelse; orolighet; rabalder; resning; revolt; tumult; uppror; väsen
rise bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
VerbRelated TranslationsOther Translations
arise resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga framträda; hända; härröra; inträffa; komma fram; ske; stiga upp; synas; tillta; uppkomma; uppstå; öka
ascent resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga tillta; öka
come up gå upp; komma upp; resa sig komma upp; komma upp till ytan; komma ur frö
enhance höjas; resa sig; stegras
grow gå upp; komma upp; resa sig bli högre; florera; ha framgång; odla; stiga; stiga upp; svälla; tillta; trivas; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
heighten höjas; resa sig; stegras blåsa upp; höja; resa; ta till i överkant; upphöja; överdriva
mutiny göra uppror; rebellera; resa sig; revoltera muta
raise höjas; resa sig; stegras anta; arbeta sig upp; bygga; bära upp; dra upp; etablera; frambringa; föda; föda upp; föreslå; förutsätta; grunda; häva upp; höja; inrätta; introducera; justera; lyfta; lyfta upp; nominera; postulera; resa; resa upp; räta upp; rätta till; starta; sträcka på sig; ställa upp; ta upp ett ämne; tjusa ormar; uppfostra; uppföda; upphöja; upprätta
rebel göra uppror; rebellera; resa sig; revoltera muta
revolt göra uppror; rebellera; resa sig; revoltera
rise gå upp; komma upp; resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; gå upp; höjas; odla; stiga; stiga upp; stiga över; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
rise up resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga
stand up göra uppror; rebellera; resa sig; revoltera; stiga upp; stå upp; uppstiga
OtherRelated TranslationsOther Translations
arise yppas
ascent motlut; uppfart; uppförsbacke
grow tilltaga
heighten stegra
mutiny myteri
raise fostra; förhöja; stegra; uppföra; upplåna
rebel frondera; frondör; insurgent; upprorsman
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke

Wiktionary Translations for resa sig:


Cross Translation:
FromToVia
resa sig rise; rise up; stand up aufstehenHilfsverb sein: einen Aufstand machen
resa sig rise; stand up aufstehenHilfsverb sein: sich von seinem Sitz erheben
resa sig rise erhebenreflexiv: im Sinne von aufstehen
resa sig rise erhebenreflexiv: in die Höhe aufragen
resa sig rise; rise up erhebenreflexiv, gegen jemanden/etwas: Widerstand leisten gegen

Related Translations for resa sig