Swedish

Detailed Translations for tömma from Swedish to English

tömma:

tömma verb (tömmer, tömmde, tömmt)

 1. tömma
  to empty; remove what is inside; make empty; to clear
 2. tömma
  to effuse; to dump out; to empty out
  • effuse verb (effuses, effused, effusing)
  • dump out verb (dumps out, dumped out, dumping out)
  • empty out verb (empty out, emptied out, emptying out)
 3. tömma (rensa ut)
  to take out; to remove; to drain; to empty; to clear out; to clean out; to clear; to finish
  • take out verb (takes out, took out, taking out)
  • remove verb (removes, removed, removing)
  • drain verb (drains, drained, draining)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
  • clear out verb (clears out, cleared out, clearing out)
  • clean out verb (cleans out, cleaned out, cleaning out)
  • clear verb (clears, cleared, clearing)
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
 4. tömma (låta avrinna; avleda; uttappa)
  to discharge; to expel; to disgorge; to drain; to remove; to empty
  • discharge verb (discharges, discharged, discharging)
  • expel verb (expels, expelled, expelling)
  • disgorge verb (disgorges, disgorged, disgorging)
  • drain verb (drains, drained, draining)
  • remove verb (removes, removed, removing)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
 5. tömma (hälla ut)
  to pour out; to empty
  • pour out verb (pours out, poured out, pouring out)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
 6. tömma (tömma på allt; plundra; fisk; rensa)
  to ransack; to gut; to strip bare; to empty
  • ransack verb (ransacks, ransacked, ransacking)
  • gut verb (guts, gutted, gutting)
  • strip bare verb (strips bare, stripped bare, stripping bare)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
 7. tömma (pumpa ur)
  to pump out; to pump dry
  • pump out verb (pumps out, pumped out, pumping out)
  • pump dry verb (pumps dry, pumped dry, pumping dry)
 8. tömma (ta ut; dra ut; lyfta ut)
  to take out; to clear out; to pull out; to empty; to lift out
  • take out verb (takes out, took out, taking out)
  • clear out verb (clears out, cleared out, clearing out)
  • pull out verb (pulls out, pulled out, pulling out)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
  • lift out verb (lifts out, lifted out, lifting out)
 9. tömma (ta med någon för rengöring; rensa ut)
  to fleece; to clean out; to strip; take someone to the cleaner's

Conjugations for tömma:

presens
 1. tömmer
 2. tömmer
 3. tömmer
 4. tömmer
 5. tömmer
 6. tömmer
imperfekt
 1. tömmde
 2. tömmde
 3. tömmde
 4. tömmde
 5. tömmde
 6. tömmde
framtid 1
 1. kommer att tömma
 2. kommer att tömma
 3. kommer att tömma
 4. kommer att tömma
 5. kommer att tömma
 6. kommer att tömma
framtid 2
 1. skall tömma
 2. skall tömma
 3. skall tömma
 4. skall tömma
 5. skall tömma
 6. skall tömma
conditional
 1. skulle tömma
 2. skulle tömma
 3. skulle tömma
 4. skulle tömma
 5. skulle tömma
 6. skulle tömma
perfekt particip
 1. har tömmt
 2. har tömmt
 3. har tömmt
 4. har tömmt
 5. har tömmt
 6. har tömmt
imperfekt particip
 1. hade tömmt
 2. hade tömmt
 3. hade tömmt
 4. hade tömmt
 5. hade tömmt
 6. hade tömmt
blandad
 1. tömm!
 2. tömm!
 3. tömmd
 4. tömmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tömma:

NounRelated TranslationsOther Translations
discharge avlastning; avlopp; avlossande; avsked; befrielse; bortskickande; entledigande; frigivning; frisläppande; fullgörande; kvitto; plötslig explosion; slänga ut; urladdning; utflöde; utgående; utströmning; uttömning; vattenavlopp
drain avlopp; avloppskanal; avloppsrör; avloppstrumma; drainera; sluss
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
remove damma av
strip band; klisterband; remsa
VerbRelated TranslationsOther Translations
clean out rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma rensa ur; städa ur
clear rensa ut; tömma avmarkera; befria; duka av; fria; frigöra; frikänna; fritaga; förklarad oskylig; förtulla bagage; göra fri; rengöra; rensa; rentvå; röja undan; röja upp; städa ur; sälja av; sälja ut
clear out dra ut; lyfta ut; rensa ut; ta ut; tömma dra; fara åt helvete; försvinna; stick; städa ur
discharge avleda; låta avrinna; tömma; uttappa avskeda; entlediga; fullgöra; last ur; lasta av skepp; lossa; låta gå; släppa; sparka; säga upp; tvinga att avgå; uppfylla; utföra
disgorge avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
drain avleda; låta avrinna; rensa ut; tömma; uttappa drainera; droppa; dränera; läcka; lägga torrt; rinna sakta; sippra; strila; suga ut; ta ur vatten; torrlägga; tömma på vatten
dump out tömma
effuse tömma
empty avleda; dra ut; fisk; hälla ut; lyfta ut; låta avrinna; plundra; rensa; rensa ut; ta ut; tömma; tömma på allt; uttappa dricka; dricka upp; röja undan; röja upp; städa ur; tömma på vatten
empty out tömma
expel avleda; låta avrinna; tömma; uttappa diskvalificera; förbanna; fördriva; kasta ut; stänga ur; utdriva; utesluta; utstöta
finish rensa ut; tömma använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; utsira; äta; äta upp
fleece rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma betaga
gut fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt
lift out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma ta bort; ta ur
make empty tömma
pour out hälla ut; tömma hälla ut
pull out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma dra fram; knäppa upp; lägga av; lösa upp; plocka bort; riva ut; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av
pump dry pumpa ur; tömma
pump out pumpa ur; tömma
ransack fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt genomsöka; gå igenom
remove avleda; låta avrinna; rensa ut; tömma; uttappa avgöra; avlägsna; avsätta; avta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; förfalla; gå ner; jämna; leda bort; minska; montera ner; plocka isär; rengöra; sjunka; ta bort; ta isär; utvisa
remove what is inside tömma
strip rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma betaga; blotta; göra bar; klä av sig; skrapa av; strippa; ta av; utnyttja
strip bare fisk; plundra; rensa; tömma; tömma på allt
take out dra ut; lyfta ut; rensa ut; ta ut; tömma frambringa; plocka bort; producera; ta bort; ta fram; ta ur; ta ut; visa
take someone to the cleaner's rensa ut; ta med någon för rengöring; tömma
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
empty betydelselöst; förgänglig; förgängligt; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; lättförstörbar; lättförstörbart; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt; ömtåligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
clean out upprensa
clear avklara; bana; cleara; förtulla; given; givet; klarera; tullbehandla; åskådlig; överskådlig; överskådligt
clear out upprensa
discharge ansvarsbefrielse; avfyra; avfyras; avfyring; avfyrning; avlossa; fluss; lossning; mynna; skottlossning; utmynna; utsläpp
drain avvattna; dika; drän; täckdika
empty intig; länsa
expel exkludera; förjaga; relegera; utesluta
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
fleece pungslå; skörta; uppskörta
gut sund; tarm; tarmsträng
ransack genomleta
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
strip barka; strimla
take out uttaga
ModifierRelated TranslationsOther Translations
clear avbördad; avbördat; avlastat; avslutat; blek; blekt; fri; fritt; färdigt; färglös; färglöst; förståeligt; genomlysande; genomskinlig; genomskinligt; klar; klargjord; klargjort; klarhet; klarnat; klart; ljus; ljust; lättad; lättat; molnfritt; munter; muntert; ofelbart; ofärgat; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart

Synonyms for "tömma":


Wiktionary Translations for tömma:

tömma
verb
 1. to make empty
 2. to empty

Cross Translation:
FromToVia
tömma discharge ablassen — eine Menge reduzieren
tömma empty entleeren — (transitiv) (vollständig) leer machen
tömma empty leeren — (transitiv) leer machen durch Verbrauch des Inhalts oder um diesen zu verwenden
tömma empty vider — Rendre vide
tömma empty; finish vider — Terminer, boire le liquide contenu
tömma remove vider — Retirer le contenu d'un récipient
tömma mine out épuiser — Extraire d’une mine tout ce qu’elle contient.

Related Translations for tömma