Swedish

Detailed Translations for avsluta from Swedish to Spanish

avsluta:

avsluta verb (avslutar, avslutade, avslutat)

 1. avsluta (färdigställa)
 2. avsluta (sluta med)
 3. avsluta (äta upp; äta)
 4. avsluta (sluta)
 5. avsluta
 6. avsluta
  apagar
 7. avsluta
  salir
 8. avsluta
 9. avsluta (göra färdig)
 10. avsluta (sluta; fullborda)
 11. avsluta (få det gjort; få det ur världen)
 12. avsluta (slutföra; fullborda)
 13. avsluta (sluta vid)
 14. avsluta (avveckla; sluta; hetsa upp)
 15. avsluta (runda av; bryta upp)
 16. avsluta (få färdig; färdigställa; göra färdig)

Conjugations for avsluta:

presens
 1. avslutar
 2. avslutar
 3. avslutar
 4. avslutar
 5. avslutar
 6. avslutar
imperfekt
 1. avslutade
 2. avslutade
 3. avslutade
 4. avslutade
 5. avslutade
 6. avslutade
framtid 1
 1. kommer att avsluta
 2. kommer att avsluta
 3. kommer att avsluta
 4. kommer att avsluta
 5. kommer att avsluta
 6. kommer att avsluta
framtid 2
 1. skall avsluta
 2. skall avsluta
 3. skall avsluta
 4. skall avsluta
 5. skall avsluta
 6. skall avsluta
conditional
 1. skulle avsluta
 2. skulle avsluta
 3. skulle avsluta
 4. skulle avsluta
 5. skulle avsluta
 6. skulle avsluta
perfekt particip
 1. har avslutat
 2. har avslutat
 3. har avslutat
 4. har avslutat
 5. har avslutat
 6. har avslutat
imperfekt particip
 1. hade avslutat
 2. hade avslutat
 3. hade avslutat
 4. hade avslutat
 5. hade avslutat
 6. hade avslutat
blandad
 1. avsluta!
 2. avsluta!
 3. avslutad
 4. avslutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

avsluta [-ett] noun

 1. avsluta (göra färdigt)
  el acabado

Translation Matrix for avsluta:

NounRelated TranslationsOther Translations
acabado avsluta; göra färdigt faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; lägga sista handen på; slutreplik
acabar avslutande
completar tillfogande; tillägg
salir lämna; åka bort
tener listo ha färdigt
terminar avslutande; avveckla; göra upp en sak; prata till punkt; prata till slut; tala färdigt
VerbRelated TranslationsOther Translations
acabar avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig använda upp; dricka; dricka upp; figurera; föra till ett slut; göra klart; komma till ett slut; posera; sluta; slutföra; upphöra
apagar avsluta andas ut; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; bringa till stillastående; definiera; ge uttryck åt; lura; markera; narra; prägla; släcka; svindla; sätta ned; sätta ut; tolka; trycka; utrota; utstaka
arreglarse avsluta; få det gjort; få det ur världen göra i ordning; ordna; reglera; se till
celebrar avsluta; sluta bomma igen; celebrera; fira; komma överens; sluta till; stämma; stänga; vara korrekt; vara riktigt
comerlo todo avsluta; äta; äta upp
complementar avsluta; göra färdig bättra på; göra fullständig; komplettera
completar avsluta; färdigställa; göra färdig bättra på; föra till ett slut; göra fullständig; göra komplett; komplettera
concluir avsluta; sluta besluta; bestämma; bomma igen; deducera; föra till ett slut; förse med pålar; härleda; knäppa igen; komma till en ände; påla; sluta till; slutföra; stänga
cruzar la meta avsluta; fullborda; sluta
dar fin a avsluta; färdigställa föra till ett slut
enrollar avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta dra upp; rulla ihop; rulla tillsammans; vrida upp; vända sig
estar en las últimas avsluta; sluta med
finalizar avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig; sluta avsluta samtal; fixa; föra till ett slut; göra i ordning
haber terminado avsluta; fullborda; färdigställa; få färdig; göra färdig; slutföra ha gjort färdigt
ir a parar en avsluta; sluta vid
leer hasta el fin avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig läsa högt
llegar avsluta; fullborda; färdigställa; få färdig; göra färdig; sluta ankomma; anlända; föra till ett slut; gå in; kliva in; komma in; komma ner; landa; sluta; sluta vid; upphöra
llegar a avsluta; sluta vid ge; ; räcka; sträcka
perfeccionar avsluta; göra färdig bli bättre; få det bättre; förbättra; förbättra sitt liv; förnya; förädla; jämna; jämna till; lära; perfektionera; polera; släta ut; sätta rätt; underrätta
quitarse avsluta knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
rebobinar avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta spola tillbaka; vända sig
salir avsluta avgå ifrån; avluta loppet; avresa; befrias från; bli befriad; bryta sig loss; bryta upp; defektera; extrahera; fly; gå bort; gå ut; klara till slutet; kliva av; kliva ur; knäppa upp; komma loss; komma undan; luffa; lägga av; lämna; lösa upp; passa; resa iväg; resa omkring; rida ut; rida ut stormen; ruckla; rumla; rymma; skjuta ut; sluta; smita; sno upp; springa bort; sprätta upp; spänna av; sticka fram; stå främst; upphöra; utvinna; vara fullgjord; vara lämplig; vara riktig; vara uppfyllad; vara ute och festa; ägna sig för; åka iväg
tener acabado avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig fixa; göra i ordning
tener listo avsluta fixa; göra i ordning
terminar avsluta; bryta upp; färdigställa; få färdig; göra färdig; runda av; sluta använda upp; avbrytas; avskriva; besluta; bestämma; bli avbruten; bättra på; dricka; dricka upp; döda; fixa; föra till ett slut; ge upp; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; ha ihjäl; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; komplettera; mörda; rusa igenom; röka; sluta; slutföra; storma igenom; tömma; upphöra; överge
terminar de leer avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig läsa högt
volver a llenar avsluta; göra färdig fylla på; fylla tanken
OtherRelated TranslationsOther Translations
salir komma; strömma ut
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acabado avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; tillräckligt kokat

Synonyms for "avsluta":


Wiktionary Translations for avsluta:


Cross Translation:
FromToVia
avsluta cerrar; concluir; terminar; finalizar close — put an end to
avsluta terminar; acabar finish — to complete
avsluta terminar; acabar; finalizar; acabarse; terminarse finish — to come to an end
avsluta interrumpir abbrechen(transitiv), Computer: Prozess annullieren
avsluta terminar abschließen — zu Ende bringen; beenden
avsluta terminar; finalizar; acabar; concluir beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen
avsluta acabar erledigen — etwas fertig machen; zu Ende bringen; eine Arbeit tun, die noch aussteht
avsluta concluir schließen — einen Vorgang beenden