Swedish

Detailed Translations for avsluta from Swedish to English

avsluta:

avsluta verb (avslutar, avslutade, avslutat)

 1. avsluta (färdigställa)
  to accomplish; to complete; to finish; to bring to an end; to end; to get ready; to get done
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • complete verb (completes, completed, completing)
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • bring to an end verb (brings to an end, brought to an end, bringing to an end)
  • end verb (ends, ended, ending)
  • get ready verb (gets ready, got ready, getting ready)
  • get done verb (gets done, got done, getting done)
 2. avsluta (sluta med)
  to finish with
  • finish with verb (finishes with, finished with, finishing with)
 3. avsluta (äta upp; äta)
  to eat; to eat up; to finish
  • eat verb (eats, ate, eating)
  • eat up verb (eats up, ate up, eating up)
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
 4. avsluta (sluta)
  to conclude; to finish; to end
  • conclude verb (concludes, concluded, concluding)
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • end verb (ends, ended, ending)
 5. avsluta
  to finish; to read to the end; to get to the end of
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • read to the end verb (reads to the end, read to the end, reading to the end)
  • get to the end of verb (gets to the end of, got to the end of, getting to the end of)
 6. avsluta
  to shut down
  – To close the operating system in an orderly fashion. 1
  • shut down verb (shuts down, shut down, shutting down)
 7. avsluta
  exit
  – To close a program or application. 1
 8. avsluta
  to terminate
  – With reference to software, to end a process or program. 1
  • terminate verb (terminates, terminated, terminating)
 9. avsluta (göra färdig)
  finnish; to complete
 10. avsluta (sluta; fullborda)
  to finish; to end
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • end verb (ends, ended, ending)
 11. avsluta (få det gjort; få det ur världen)
  to manage; to get done; to fix; to pull it off; to fix it up; to finish; to pull the trick
  • manage verb (manages, managed, managing)
  • get done verb (gets done, got done, getting done)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
  • pull it off verb (pulls it off, pulled it off, pulling it off)
  • fix it up verb (fixes it up, fixed it up, fixing it up)
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • pull the trick verb (pulls the trick, pulled the trick, pulling the trick)
 12. avsluta (slutföra; fullborda)
 13. avsluta (sluta vid)
  end up at; to fall; to land
 14. avsluta (avveckla; sluta; hetsa upp)
  to wind up; to wind; to reel; reel in
  • wind up verb (winds up, wound up, winding up)
  • wind verb (winds, winded, winding)
  • reel verb (reels, reeled, reeling)
  • reel in verb
 15. avsluta (runda av; bryta upp)
  to round off; to wind up
  • round off verb (rounds off, rounded off, rounding off)
  • wind up verb (winds up, wound up, winding up)
 16. avsluta (få färdig; färdigställa; göra färdig)
  to have finished; to have ended
  • have finished verb (has finished, had finished, having finished)
  • have ended verb (has ended, had ended, having ended)

Conjugations for avsluta:

presens
 1. avslutar
 2. avslutar
 3. avslutar
 4. avslutar
 5. avslutar
 6. avslutar
imperfekt
 1. avslutade
 2. avslutade
 3. avslutade
 4. avslutade
 5. avslutade
 6. avslutade
framtid 1
 1. kommer att avsluta
 2. kommer att avsluta
 3. kommer att avsluta
 4. kommer att avsluta
 5. kommer att avsluta
 6. kommer att avsluta
framtid 2
 1. skall avsluta
 2. skall avsluta
 3. skall avsluta
 4. skall avsluta
 5. skall avsluta
 6. skall avsluta
conditional
 1. skulle avsluta
 2. skulle avsluta
 3. skulle avsluta
 4. skulle avsluta
 5. skulle avsluta
 6. skulle avsluta
perfekt particip
 1. har avslutat
 2. har avslutat
 3. har avslutat
 4. har avslutat
 5. har avslutat
 6. har avslutat
imperfekt particip
 1. hade avslutat
 2. hade avslutat
 3. hade avslutat
 4. hade avslutat
 5. hade avslutat
 6. hade avslutat
blandad
 1. avsluta!
 2. avsluta!
 3. avslutad
 4. avslutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

avsluta [-ett] noun

 1. avsluta (göra färdigt)
  the finish; the get done

Translation Matrix for avsluta:

NounRelated TranslationsOther Translations
end avslutande; avslutning; avstånd; distans; slut; slutpunkt; ända
exit utgång
fall avtagande; avtagning; fall; falla; förfall; hopfallande; höst; instörtning; kollapsa; landa; minskning; nedgång; prissänkning; sammanbrott; störta; återfall
finish avsluta; göra färdigt faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
fix baklås; pattställning; stockning
get done avsluta; göra färdigt
land land
reel film; filmrulle; rulle; spol
wind blåsinstrument; mässingsinstrument
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplish avsluta; färdigställa besitta; frambringa; fullborda; förrätta; göra; innehava; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
bring to an end avsluta; färdigställa föra till ett slut
complete avsluta; färdigställa; göra färdig bättra på; göra fullständig; komplettera
conclude avsluta; sluta deducera; dra den slutsatsen; föra till ett slut; härleda; sluta sig till; slutföra
eat avsluta; äta; äta upp festa på; få något att äta; konsumera; kvällsäta; käka; nära; sluka; spisa; suppera; vederkvicka; äta; äta upp
eat up avsluta; äta; äta upp konsumera; käka; spisa; äta; äta upp
end avsluta; fullborda; färdigställa; sluta ajournera; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
end up at avsluta; sluta vid
ended avsluta; fullborda; slutföra
exit avsluta
fall avsluta; sluta vid avlida; bli dödad; bli ruinerad; ; falla; falla in på; gå bort; gå totalt utför; hiva; kassera; kasta; komma på förfall; komma under isen; ramla in; slänga; stupa; ta en störtflygning; tumla
finish avsluta; fullborda; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; sluta; äta; äta upp använda upp; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira
finish with avsluta; sluta med
finished avsluta; fullborda; slutföra
finnish avsluta; göra färdig
fix avsluta; få det gjort; få det ur världen anpassa; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reglera; reparera; se till; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
fix it up avsluta; få det gjort; få det ur världen
get done avsluta; färdigställa; få det gjort; få det ur världen
get ready avsluta; färdigställa bereda; förbereda; göra klart; göra redo; preparera; slutföra
get to the end of avsluta
have ended avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig fixa; göra i ordning; ha gjort färdigt
have finished avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig fixa; göra i ordning; ha gjort färdigt
land avsluta; sluta vid komma ner; komma till ro; landa; landa på fötterna; åka ner
manage avsluta; få det gjort; få det ur världen administrera; fixa; förvalta; hantera; klara; klara av; klara sig; komma igenom; orka; orka med; sköta; ta hand om; vara vuxen mot
pull it off avsluta; få det gjort; få det ur världen
pull the trick avsluta; få det gjort; få det ur världen
read to the end avsluta läsa igenom
reel avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
reel in avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta
round off avsluta; bryta upp; runda av
shut down avsluta avskaffa; sluta med
terminate avsluta annulera en avtal att träffas; besluta; bestämma; komma till en ände
wind avsluta; avveckla; hetsa upp; sluta skruva upp
wind up avsluta; avveckla; bryta upp; hetsa upp; runda av; sluta besluta; bestämma; komma till en ände; skruva upp; snurra upp; vinda upp
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
complete allt; avslutad; avslutat; full; fullkomlig; fullkomligt; fullständig; fullständigt; färdigställt; färdigt; komplett
finished avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; i bitar; kaputt; krossad; krossat; slut; slutkörd; slutkört; sönder; tillräckligt kokat
OtherRelated TranslationsOther Translations
accomplish effektuera; fullborda; prestera
bring to an end avblåsa
complete avsluta absolvera; fullborda; fullständiga; fulltalig; fulltaligt; fullända
conclude avsluta konkludera; slutbehandla
eat aväta; inmundiga
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
exit avfartsväg; sorti; utmarsch
fall baisse; dimpa; infalla; kullkörning; mynna; vurpa
finalise avsluta
finalize avsluta
finish avsluta absolvera; fullborda; tillända; ytbehandling
fix greja; kirra
land hamna; landstiga; terräng
manage bedriva; bestyra; handhava
reel haspel; haspla; härvel; nystvinda
round off avrunda
terminate utagera; ändas
wind blåst; flås; gas; nys; nysta; orma; ringla; slingring; vindla; vira
wind up likvidera

Synonyms for "avsluta":


Wiktionary Translations for avsluta:

avsluta
verb
 1. to come to an end
 2. to complete
 3. put an end to
 4. To finish off a task completely
 5. To summarize or recapitulate

Cross Translation:
FromToVia
avsluta abort abbrechen(transitiv), Computer: Prozess annullieren
avsluta terminate; end abschließen — zu Ende bringen; beenden
avsluta end; finish; complete; terminate; close; wind up; conclude beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen
avsluta finish erledigen — etwas fertig machen; zu Ende bringen; eine Arbeit tun, die noch aussteht
avsluta finish finishenintransitiv; Sport: an einem Wettkampf (sieg- beziehungsweise erfolgreich) teilnehmen