Swedish

Detailed Translations for konstruktion from Swedish to Spanish

konstruktion:

konstruktion [-en] noun

 1. konstruktion (byggande; strukturering)
  la estructura; la construcción; la composición
 2. konstruktion (byggnad; struktur)
 3. konstruktion (byggning)
  la construcción; la fabricación; la elaboración; el manufactura; la confección
 4. konstruktion (stomme; resning; skelett)
  la armadura; la estructura; el armazón; el marco; el bastidor
 5. konstruktion (struktur)
  la construcción; el edificio; la finca; la estructura; la casa; la talla; la prenda; el cultivo; la estatura; el inmueble; la edificación; el faldón; la complexión
 6. konstruktion (byggnad)
  la organización; la estructura; la construcción; el sistema; la ordenación; la configuración; el orden; la compilación; la regulación; el escalafón
 7. konstruktion (byggnad)
  la construcción; la instalación

Translation Matrix for konstruktion:

NounRelated TranslationsOther Translations
armadura konstruktion; resning; skelett; stomme chassi; harnesk; infattning; pansar; ram; rustning; skal; skelett; snäcka; stomme
armazón konstruktion; resning; skelett; stomme artilleri; chassi; chassis; kanonplattform; kaross; ram; skal; skelett; stomme; trädstam
bastidor konstruktion; resning; skelett; stomme chassis; fönsterkarm; kaross; spännram
casa konstruktion; struktur boning; boplats; bostad; bygge; byggnad; dynasti; hem; hem / hemma; hus; koncern
compilación byggnad; konstruktion ansamling; arrangemang; ihop blandning; komposition; mixt; montage; röra; samlingsband; samlingsverk; sammanställning; sammansättning; verk i flera band
complexión konstruktion; struktur bygge; figur; fysik; kroppsbyggnad; kroppskonstitution
composición byggande; konstruktion; strukturering arrangemang; design; komposition; montage; sammanställning; sammansättning; utformning
confección byggning; konstruktion fabricera; fabrikation; fabrikssydda kläder; framställning; förfärdigande; konfektionskläder; konfektionssydda kläder; kreation; produktion; skapelse; textilie; textilmaterial; tillverkning; tyg
configuración byggnad; konstruktion inställningar; konfiguration
construcción byggande; byggnad; byggning; konstruktion; struktur; strukturering arrangemang; bygge; kombination; komposition; montage; sammanställning; sammansättning
cultivo konstruktion; struktur bygge; förfining; grundande; jordbrukande; kultivering; odlande; odling; plage; plantage; plantande; planterande; plantering; skörd; uppfödning; uppviglare; uppväxande; vegetation; växt; växtlighet; växtliv
edificación konstruktion; struktur bygge; byggnader
edificio konstruktion; struktur bygge; byggnad; lott; obebygdd tomt
elaboración byggning; konstruktion bearbetning; behandling; fabricera; fabrikation; framställning; funkar; förfärdigande; förädling; hopmontering; hopsättning; innehåll; kreation; nytryck; nyupplaga; preparering; produktion; skapande; skapelse; tema; tillverkning; uppfostran; utbildning
escalafón byggnad; konstruktion klassificera
estatura konstruktion; struktur bit; bygge; del; form; gestalt; höjd; klump; kroppslängd; längd; skapnad; skugga; spöke; statyr; stycke
estructura byggande; byggnad; konstruktion; resning; skelett; stomme; struktur; strukturering bygge; distingeradhet; kombination; kännetecken; ordning; rådande ordning; skillnad; struktur; särdrag
fabricación byggning; konstruktion fabricera; fabrikation; frambringande; framställning; förfärdigande; hopmontering; hopsättning; kreation; mästerverk; produktion; skapande; skapelse; tillverkning
faldón konstruktion; struktur bygge; rockskört; underkjol
finca konstruktion; struktur bondgård; bygge; herresäte; herrgård; kringbyggd gård; kringbyggd gård vid bondgård; lott; obebygdd tomt
inmueble konstruktion; struktur bygge; fast egendom
instalación byggnad; konstruktion anställning; arrangemang; beslag; edgång; installation; jobb; komposition; lokal; montage; sammanställning; sammansättning; svärande; utnämning
manufactura byggning; konstruktion fabrikation; tillverkning
marco konstruktion; resning; skelett; stomme bildruta; brädd; fönsterkarm; graderad skala; gränsland; ihop blandning; justering; kalibrering; kant; kontur; krage; kransigt; mask; mixt; mätare; ram; ramverk; röra; sömm; visare
orden byggnad; konstruktion anständighet; anvisning; artighet; befallning; beslutsamhet; disciplin; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; förordning; god uppfostran; hövlighet; ihop blandning; instruktion; kedja; kommando; kungörelse; led; länga; mixt; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; rådande ordning; röra; sekvens; serie; stadga; sträng; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
ordenación byggnad; konstruktion sortering
organización byggnad; konstruktion absorbera; byrå; falang; fraktion; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick; organisation; uppsluka; ämbetsverk
prenda konstruktion; struktur borgen; bygge; garanti; gratis kundtjänst; pant; säkerhet
ramo de la construcción byggnad; konstruktion; struktur
regulación byggnad; konstruktion avstämmning; bestämmelse; föreskrift; likställande; ordination; ordnande; preskription; recept; reglering; stadgande; ställa in; synkronisering; utjämning; åläggande
sector de la construcción byggnad; konstruktion; struktur
sistema byggnad; konstruktion kombination; listig el. hemlig plan; ordning; rådande ordning; schema; system; översikt
talla konstruktion; struktur bygge; dimension; form; gestalt; hållning; kroppsbyggnad; kroppslängd; längd; mått; omkrets; pose; skapnad; statyr; storlek; utsträckning
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
compilación version
configuración konfiguration
orden Z-ordning; z-ordning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
inmueble obevekligt; orubblig; orubbligt; orörlig; orörligt

Synonyms for "konstruktion":


Wiktionary Translations for konstruktion:


Cross Translation:
FromToVia
konstruktion tipo de construcción; estilo arquitectónico Bauart — die Art und Weise, auf die z. B. ein Gebäude gebaut ist

Related Translations for konstruktion