Swedish

Detailed Translations for ihop blandning from Swedish to Spanish

ihop blandning:

ihop blandning noun

  1. ihop blandning (mixt; röra)
    el paquete; el mazo; el potpurrí; el conjunto; el traje; la orden; el peso; la mochila; el montón; el marco; la molestia; el envase; la masa; el grupo; el embalaje; el mandato; el progreso; el desorden; la colección; la maraña; el problemas; la cuadrilla; el envoltorio; el gravamen; el estorbo; el fardo; la imputación; el fajo; la tropas; la compilación; el petate; el desbarajuste; el revoltijo; el hatajo; el pelotón; la mezcolanza; el popurrí; la patrulla de reconocimiento
  2. ihop blandning
    la fusión; la mezcla; el solución; la mixtura; el mixtión

Translation Matrix for ihop blandning:

NounRelated TranslationsOther Translations
colección ihop blandning; mixt; röra ansamling; ett lika par; grupp av två eller mer; hög; klippsamling; mängd; samling; samling av dikter; sammanställning; sortement; sortering; sortiment; trave; urval
compilación ihop blandning; mixt; röra ansamling; arrangemang; byggnad; komposition; konstruktion; montage; samlingsband; samlingsverk; sammanställning; sammansättning; verk i flera band
conjunto ihop blandning; mixt; röra ensemble; helhet; kombination; komposition; namngiven uppsättning; sammanställning; sammansättning; uppsättning
cuadrilla ihop blandning; mixt; röra flock; grupp; gäng; hela faderullan; hord; klabbet; liga; mask; massa; rasket
desbarajuste ihop blandning; mixt; röra ansamling; hela faderullan; kaos; klabb; klabbet; mask; oordning; oreda; rasket; subbert
desorden ihop blandning; mixt; röra bråte; fusk; försummad röra; förvirring; gytter; hela faderullan; hopkok; ihop blandat; irrgång; kaos; klabb; klabbet; kladd; labyrint; mischmasch; myller; oordentlighet; oordning; oreda; rask; rasket; röra; sammelsurium; slafs; spill; störning; subbert; upprörande; virrvarr
embalaje ihop blandning; mixt; röra emballage; förpackning; hölje; omslag; packning; ryggsäck; skal
envase ihop blandning; mixt; röra emballage; förpackning; hölje; omslag; packning
envoltorio ihop blandning; mixt; röra emballage; förpackning; hölje; omslag; packning; skal
estorbo ihop blandning; mixt; röra besvär; hinder; kackalorum; kiv; liv; obekvämlighet; olägenhet; omak; oreda; orosmakeri; orosstiftning; oväsen; sorl; uppståndelse
fajo ihop blandning; mixt; röra bunt; knyte; ryggsäck
fardo ihop blandning; mixt; röra bal; bunt; knyte; packe; ryggsäck
fusión ihop blandning amalgamering; blandande; blandning; förening; hopslagning; ihopsmältning; sammanslagning; sammansmältning; smälta; smältning
gravamen ihop blandning; mixt; röra frakt; fraktgods; gods; kostnader; last; orosmakeri; orosstiftning
grupo ihop blandning; mixt; röra ansamling; bråte; cirkel; distributionslista; ett lika par; falang; flock; fraktion; förbund; förening; gille; grupp; grupp av två eller mer; gruppera; gäng; hord; hög; ihop sättning; klick; klubb; kluster; krets; massa; oppositionsgrupp; oppositionsklick; pool; röra; samfund; samhällsgruppering; sammanslutning; sällskap; trave
hatajo ihop blandning; mixt; röra hopkok; mask; mischmasch; sammelsurium
imputación ihop blandning; mixt; röra anklagelse; frakt; fraktgods; gods; kackalorum; kiv; last; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse
mandato ihop blandning; mixt; röra anvisning; befallning; fullmakt; föreskrift; instruktion; kungörelse; mandat; mandera; order; tillkännagivande; undervisning
maraña ihop blandning; mixt; röra bush; förvirring; gytter; hårknut; jungel; kaos; myller; oreda; urskog; virrvarr
marco ihop blandning; mixt; röra bildruta; brädd; fönsterkarm; graderad skala; gränsland; justering; kalibrering; kant; konstruktion; kontur; krage; kransigt; mask; mätare; ram; ramverk; resning; skelett; stomme; sömm; visare
masa ihop blandning; mixt; röra ansamling; deg; flock; folkligt; folkmassa; folkmängd; folksamling; grupp; hop; hord; hög; knödel; massa; mängd; möte; nudel; pasta; pöbel; rätt så mycket; sammankomst; smet; trave
mazo ihop blandning; mixt; röra fallvikt; hammare; hejare; mindre klubba; mortelstöt; murbräcka; ryggsäck; trähammare
mezcla ihop blandning amalgamering; blandning; förening; hopslagning; hybrid; mix; mixt; mixtur; sammansmältning
mezcolanza ihop blandning; mixt; röra gytter; hopkok; lapptäcke; mischmasch; myller; sammelsurium; virrvarr
mixtión ihop blandning blandning
mixtura ihop blandning blandande; blandning; mix; mixtur
mochila ihop blandning; mixt; röra mask; ryggsäck
molestia ihop blandning; mixt; röra bekymmer; besvär; de dagliga bekymren; hinder; kackalorum; kiv; krämpa; lek; liv; obehag; obehaglighet; obekvämlighet; olägenhet; omak; oreda; orosmakeri; orosstiftning; otillfredsställelse; oväsen; sjukdom; sorl; stoj; tygel; uppståndelse
montón ihop blandning; mixt; röra ansamling; en stor del; folkmassa; folksamling; heap; hop; hopkok; hög; massa; massor; mischmasch; mycket; mängd; möte; rätt så mycket; röra; sammankomst; sked; skopa; trave
orden ihop blandning; mixt; röra anständighet; anvisning; artighet; befallning; beslutsamhet; byggnad; disciplin; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; förordning; god uppfostran; hövlighet; instruktion; kedja; kommando; konstruktion; kungörelse; led; länga; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; rådande ordning; sekvens; serie; stadga; sträng; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
paquete ihop blandning; mixt; röra ask; bal; bit; bunt; dosa; emballage; förpackning; herrkostym; hölje; knyte; låda; mask; omslag; packe; paket; skal; skiva
patrulla de reconocimiento ihop blandning; mixt; röra
pelotón ihop blandning; mixt; röra
peso ihop blandning; mixt; röra frakt; fraktgods; gods; kackalorum; kiv; last; liv; omslagning; oreda; orosmakeri; orosstiftning; oväsen; pression; sorl; tryck; tyngd; uppståndelse; vikt; viktmätarinstrument; våg; våghus
petate ihop blandning; mixt; röra ryggsäck; ränsel; sovmatta; sportväska
popurrí ihop blandning; mixt; röra brokig blandning; gytter; medley; myller; potpurri; virrvarr
potpurrí ihop blandning; mixt; röra brokig blandning; gytter; medley; myller; potpurri; virrvarr
problemas ihop blandning; mixt; röra bekymmer; bekymrande; besvärlighet; defekter; elände; fel; gnatande; grubbel; grubbleri; kackalorum; kiv; lek; liv; obehag; obekvämhet; oreda; orosmakeri; orosstiftning; otrevnad; oväsen; pinsamhet; plågsamhet; problem; prövningar; retelse; skavanker; slavgöra; sorl; stoj; svårighet; tjatande; trasigheter; uppståndelse; äventyr
progreso ihop blandning; mixt; röra förtsättning; uppfostran; uppgång; utbildning
revoltijo ihop blandning; mixt; röra hopkok; klabb; mischmasch; rask; sammelsurium
solución ihop blandning beslut; blandning; föresats; mix; resolution; socialhjälp; upplöst materiell; uttalande
traje ihop blandning; mixt; röra folklorisk dräkt; klänning; kostym; ryggsäck
tropas ihop blandning; mixt; röra arbetslag; armé; besättning; beväpnade styrkor; stridsmakt; styrka; trupper
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
compilación version
orden Z-ordning; z-ordning
peso vikt
solución lösning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
conjunto tillsammans
revoltijo ge upp

Related Translations for ihop blandning