Swedish

Detailed Translations for snabbhet from Swedish to Spanish

snabbhet:

snabbhet [-en] noun

  1. snabbhet (tempo)
    la marcha; la velocidad; la prisa; la rapidez; la fluidez; el afán; el celo; el ritmo; la agilidad; el esmero; la soltura; la celeridad; la ligereza; la premura; la prontitud; el apresuramiento
  2. snabbhet (rörlighet; livlighet)
    la agilidad; la viveza

Translation Matrix for snabbhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
afán snabbhet; tempo ambitioner; ansättande; begär; begäran; brådska; drift; fläng; hast; hastighet; insisterar; iver; ivrigt begär; kravande; krävande; köttrensings fabrik; längtan; måste; slavarbete; slit; starkt behov; strävanden; tillmanande; önska; önskan
agilidad livlighet; rörlighet; snabbhet; tempo bugsamhet; friskhet; konstskap; livlighet; munterhet; möjligheten
apresuramiento snabbhet; tempo agitation; aktualitet; angelägenhet; brådska; brådskande natur; fläng; förhastning; hast; hastighet; orolighet; påskyndande; stress; upphetsning; uppjagning; vikt
celeridad snabbhet; tempo fart; friskhet; hastighet; livlighet; munterhet
celo snabbhet; tempo brunst; brådska; hastighet; hetsighet; tejp; upphetsning
esmero snabbhet; tempo exakthet; försiktighet; grundlighet; korrekthet; precision; punktlighet; riktighet; stor noggrannhet; vaktsamhet
fluidez snabbhet; tempo fluiditet; flytande i språk; flytande tillstånd; flödighet
ligereza snabbhet; tempo friskhet; livlighet; lätthet; munterhet; överilad
marcha snabbhet; tempo bana; brådska; ceremoni; demonstration; droger; fart; festtåg; flyg; fläng; följe; gymnastik; gång; hast; hastighet; kapplöpning; kortege; kringirrande; lopp; lämna; manifestation; marsch; passage; procession; protest; rit; rundresa; samhällsprotest; tur; tåg; vandrande; åka bort
premura snabbhet; tempo brådska; fläng; hast; hastighet
prisa snabbhet; tempo aktualitet; angelägenhet; brådska; brådskande natur; fart; friskhet; förhastning; hastighet; livlighet; munterhet; skyndsamhet; vikt
prontitud snabbhet; tempo brådska; fart; fläng; friskhet; hast; hastighet; livlighet; munterhet
rapidez snabbhet; tempo brådska; fart; fläng; friskhet; hast; hastighet; livlighet; munterhet
ritmo snabbhet; tempo fart; hastighet; rytm
soltura snabbhet; tempo obundenhet; otvungenhet
velocidad snabbhet; tempo drev; fart; friskhet; full fart; full rulle; hastighet; kugghjul; livlighet; mekanism; munterhet; utväxlingsmekanism; växel
viveza livlighet; rörlighet; snabbhet beräkning; fiffighet; list; livlighet; skärpa; smarthet

Synonyms for "snabbhet":