Swedish

Detailed Translations for belägga from Swedish to French

belägga:

belägga verb (belägger, belade, belagt)

 1. belägga (lägga beslag på; lyckas få tag på; ta i besittning)
  obtenir; recevoir; prendre; prendre possession de quelque chose; gagner; remporter; usurper; capturer; se saisir de; se rendre maître de; s'approprier; s'emparer de; faire l'apprentissage de
  • obtenir verb (obtiens, obtient, obtenons, obtenez, )
  • recevoir verb (reçois, reçoit, recevons, recevez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • gagner verb (gagne, gagnes, gagnons, gagnez, )
  • remporter verb (remporte, remportes, remportons, remportez, )
  • usurper verb (usurpe, usurpes, usurpons, usurpez, )
  • capturer verb (capture, captures, capturons, capturez, )
 2. belägga (bevisa; demonstrera; verifiera)
  prouver; démontrer; montrer; mettre en evidence; confirmer; faire ses preuves; justifier; vérifier; attester; manifester; faire voir; établir l'existence de
  • prouver verb (prouve, prouves, prouvons, prouvez, )
  • démontrer verb (démontre, démontres, démontrons, démontrez, )
  • montrer verb (montre, montres, montrons, montrez, )
  • confirmer verb (confirme, confirmes, confirmons, confirmez, )
  • justifier verb (justifie, justifies, justifions, justifiez, )
  • vérifier verb (vérifie, vérifies, vérifions, vérifiez, )
  • attester verb (atteste, attestes, attestons, attestez, )
  • manifester verb (manifeste, manifestes, manifestons, manifestez, )
  • faire voir verb

Conjugations for belägga:

presens
 1. belägger
 2. belägger
 3. belägger
 4. belägger
 5. belägger
 6. belägger
imperfekt
 1. belade
 2. belade
 3. belade
 4. belade
 5. belade
 6. belade
framtid 1
 1. kommer att belägga
 2. kommer att belägga
 3. kommer att belägga
 4. kommer att belägga
 5. kommer att belägga
 6. kommer att belägga
framtid 2
 1. skall belägga
 2. skall belägga
 3. skall belägga
 4. skall belägga
 5. skall belägga
 6. skall belägga
conditional
 1. skulle belägga
 2. skulle belägga
 3. skulle belägga
 4. skulle belägga
 5. skulle belägga
 6. skulle belägga
perfekt particip
 1. har belagt
 2. har belagt
 3. har belagt
 4. har belagt
 5. har belagt
 6. har belagt
imperfekt particip
 1. hade belagt
 2. hade belagt
 3. hade belagt
 4. hade belagt
 5. hade belagt
 6. hade belagt
blandad
 1. belägg!
 2. belägg!
 3. belagd
 4. beläggande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

belägga

 1. belägga

Translation Matrix for belägga:

VerbRelated TranslationsOther Translations
attester belägga; bevisa; demonstrera; verifiera betyga; förklara; låtsas; tillkännagiva; vittna
capturer belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; fånga; fånga in; gripa; lägga till; spela in; ta fasta på; tillfångata
confirmer belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bejaka; bekräfta; besegla; erkänna duglig; kontrollstämpla; ratificera; samtycka till
démontrer belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bevittna; demonstera; demonstrera; förklara; intyga; vara vittne till; visa; visa vad du menar
faire l'apprentissage de belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning lära; praktisera; studera; öva
faire ses preuves belägga; bevisa; demonstrera; verifiera
faire voir belägga; bevisa; demonstrera; verifiera förevisa; presentera; sätta fram för visning; utställa; visa
gagner belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; besegra; erhålla; fatta; ; få känslan; förtjäna; förvärva; gripa; inbringa; inskränka utgifterna; inspara; spara; ta; ta fasta på; tjäna lön; uppnå; vinna; vinna seger; vinna över; överkommande
justifier belägga; bevisa; demonstrera; verifiera berättiga; bortförklara; justera; rättfärdiga; svara för
manifester belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bevittna; ge uttryck åt; intyga; manifestera; ställa ut; tolka; trycka ut; vara vittne till; yttra
mettre en evidence belägga; bevisa; demonstrera; verifiera
montrer belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bevittna; demonstrera; dra uppmärksamhet till; frambringa; förevisa; förlägga; ge ut; indikera; intyga; komma fram med; lysa upp; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; producera; publicera; ställa ut; sätta fingret på; sätta fram för visning; ta fram; utställa; vara vittne till; visa; visa fram; visa ut; visa vad du menar
obtenir belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; erhålla; fatta; ; få till dessert; förtjäna; förvärva; gripa; inbringa; köpa in; lyckats få; ta; ta fasta på; vinna
prendre belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; begynna; beröva; börja; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; starta; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
prendre possession de quelque chose belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning
prouver belägga; bevisa; demonstrera; verifiera förverkliga; realisera
recevoir belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning acceptera; angripa; emotta; erhålla; fatta; gripa; lyckats få; mottaga; ta fasta på; underhålla; välkomna
remporter belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; bära bort; fatta; föra bort; gripa; inbringa; ta bort; ta fasta på
s'approprier belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning ockuppera; ta i besittning
s'emparer de belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; få tag i; fånga; förvärva; förövra; gripa; ta fast; ta fasta på
se couvrir dölja; förmörka; klä sig; mulna; mörkna; täcka över
se rendre maître de belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; gripa; ta fasta på
se saisir de belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; förvärva; gripa; ta fasta på
usurper belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; ge sig rätt; gripa; ockuppera; ta fasta på; ta i besittning; tillåta sig
vérifier belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bestyrka; bestämma; bevisa; efterfråga; förhöra; granska; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; spåra; testa; undersöka; utforska; verifiera
établir l'existence de belägga; bevisa; demonstrera; verifiera
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
confirmer bekräfta
OtherRelated TranslationsOther Translations
se couvrir belägga

Synonyms for "belägga":


Wiktionary Translations for belägga:


Cross Translation:
FromToVia
belägga couvrir coat — to cover with a coat of some material
belägga recouvrir; garnir belegenetwas belegen: etwas auf etwas legen
belägga justifier; prouver; attester belegenetwas belegen: den Beweis für etwas erbringen
belägga frapper belegenetwas belegen: etwas mit etwas versehen