Swedish

Detailed Translations for bestämma from Swedish to French

bestämma:

bestämma verb (bestämmer, bestämde, bestämt)

 1. bestämma (avgränsa; begränsa; utstaka; markera; definiera)
  marquer; entourer; tracer; piqueter; préciser; contourner; barrer; tromper; fermer; clôturer; borner; jalonner; escroquer; soutirer
  • marquer verb (marque, marques, marquons, marquez, )
  • entourer verb (entoure, entoures, entourons, entourez, )
  • tracer verb (trace, traces, traçons, tracez, )
  • piqueter verb (piquète, piquètes, piquetons, piquetez, )
  • préciser verb (précise, précises, précisons, précisez, )
  • contourner verb (contourne, contournes, contournons, contournez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • tromper verb (trompe, trompes, trompons, trompez, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • clôturer verb (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )
  • borner verb (borne, bornes, bornons, bornez, )
  • jalonner verb (jalonne, jalonnes, jalonnons, jalonnez, )
  • escroquer verb (escroque, escroques, escroquons, escroquez, )
  • soutirer verb (soutire, soutires, soutirons, soutirez, )
 2. bestämma (besluta; komma till en ände)
  décider; conclure; finir; arrêter; terminer; mettre fin à; stopper; prendre fin
  • décider verb (décide, décides, décidons, décidez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
 3. bestämma
  destiner; réserver; déterminer
  • destiner verb (destine, destines, destinons, destinez, )
  • réserver verb (réserve, réserves, réservons, réservez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
 4. bestämma
  déterminer; établir; définir; constater; estimer; vérifier; identifier; qualifier
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • établir verb (établis, établit, établissons, établissez, )
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • constater verb (constate, constates, constatons, constatez, )
  • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • vérifier verb (vérifie, vérifies, vérifions, vérifiez, )
  • identifier verb (identifie, identifies, identifions, identifiez, )
  • qualifier verb (qualifie, qualifies, qualifions, qualifiez, )
 5. bestämma (tilldela; anvisa)
  placer; déterminer; trouver; découvrir; localiser
  • placer verb (place, places, plaçons, placez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • trouver verb (trouve, trouves, trouvons, trouvez, )
  • découvrir verb (découvre, découvres, découvrons, découvrez, )
  • localiser verb (localise, localises, localisons, localisez, )
 6. bestämma (påbjuda; förordna)
  statuer; ordonner; décréter
  • statuer verb (statue, statues, statuons, statuez, )
  • ordonner verb (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • décréter verb (décrète, décrètes, décrétons, décrétez, )
 7. bestämma (definiera; fastlägga)
  définir; déterminer; décrire
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
 8. bestämma (tydligt definiera)
  définir; tracer; jalonner
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • tracer verb (trace, traces, traçons, tracez, )
  • jalonner verb (jalonne, jalonnes, jalonnons, jalonnez, )

Conjugations for bestämma:

presens
 1. bestämmer
 2. bestämmer
 3. bestämmer
 4. bestämmer
 5. bestämmer
 6. bestämmer
imperfekt
 1. bestämde
 2. bestämde
 3. bestämde
 4. bestämde
 5. bestämde
 6. bestämmde
framtid 1
 1. kommer att bestämma
 2. kommer att bestämma
 3. kommer att bestämma
 4. kommer att bestämma
 5. kommer att bestämma
 6. kommer att bestämma
framtid 2
 1. skall bestämma
 2. skall bestämma
 3. skall bestämma
 4. skall bestämma
 5. skall bestämma
 6. skall bestämma
conditional
 1. skulle bestämma
 2. skulle bestämma
 3. skulle bestämma
 4. skulle bestämma
 5. skulle bestämma
 6. skulle bestämma
perfekt particip
 1. har bestämt
 2. har bestämt
 3. har bestämt
 4. har bestämt
 5. har bestämt
 6. har bestämt
imperfekt particip
 1. hade bestämt
 2. hade bestämt
 3. hade bestämt
 4. hade bestämt
 5. hade bestämt
 6. hade bestämt
blandad
 1. bestämm!
 2. bestämm!
 3. bestämd
 4. bestämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bestämma:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
marquer märka
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter besluta; bestämma; komma till en ände arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till stillestånd; motarbeta; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
barrer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avsluta; avspärra; barrikadera; begränsa; blockera; blokkera; hindra; inskränka; lösa upp; motarbeta; sluta; slå emot vinden; spärra
borner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; hålla fängslad; indämma; inskränka; skydda; täcka
clôturer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; avskärma; avsluta; begränsa; hålla fängslad; inhägna; inskränka; skydda; sluta; stängsla in; täcka
conclure besluta; bestämma; komma till en ände avsluta; bryta upp; deducera; färdigställa; föra till ett slut; härleda; runda av; sluta; slutföra
constater bestämma ana; bli medveten om; fastställa; förstå; förvissa sig om; konstatera; känna; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma
contourner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka flyga runt; inkapsla; inkretsa; kasta om; kringgå; lyga omkring; lägga om
destiner bestämma
décider besluta; bestämma; komma till en ände
découvrir anvisa; bestämma; tilldela avslöja; blotta; blottlägga; dra upp; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta på; klara upp; komma på; ligga naken; lära; lösa sig; lösa upp; möta; reda på; röja; snoka; träffa; uppenbara; uppspåra; upptäcka; utfinna; utställa; utsätta någon för; yppa; öppna
décrire bestämma; definiera; fastlägga avbilda; berätta; beskriva; beskriva närmare; definiera; framställa; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; teckna; utmärka; återberätta
décréter bestämma; förordna; påbjuda befalla; beordra; deklarera; förkunna offentligt; kommendera; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
définir bestämma; definiera; fastlägga; tydligt definiera berätta; beskriva; beskriva närmare; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta
déterminer anvisa; bestämma; definiera; fastlägga; tilldela beskriva; beskriva närmare; definiera; dekorera; efterforska; fastställa; finna; föreslå; föreställa; förvissa sig om; karakterisera; konstatera; pryda; pynta; tänka över; uppspåra; utmärka; överväga
entourer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; besätta; cirkla; dekorera; hålla fängslad; inkapsla; inkretsa; inskränka; kanta; kretsa runt; omge; omleda; omringa; omsluta; pynta; rita en cirkel omkring
escroquer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; snylta; spela falskt; svindla; tigga
estimer bestämma bedöma; beräkna; estimera; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; kalkylera; skatta; spara; tro; tro på; tänka över; uppskatta; överväga
fermer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka annullera; avsluta; avspärra; avvända; blockera; bomma igen; dra till; fastbinda; låsa; sluta; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; vrida av; vända bort
finir besluta; bestämma; komma till en ände använda upp; avbrytas; avsluta; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; hända; komma i mål; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; passera; runda av; ske; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
identifier bestämma bevisa identität; identificera; identifiera; legitimera
jalonner avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka
localiser anvisa; bestämma; tilldela efterforska; finna; hitta; uppspåra
marquer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka anteckna; beskriva; bocka av; brännmärka; definiera; flagga; fästa vid; karakterisera; knäcka; kontrastera; lämna markering på; markera; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på; tagga; ticka; utmärka
mettre fin à besluta; bestämma; komma till en ände avsluta; färdigställa; föra till ett slut
ordonner bestämma; förordna; påbjuda befalla; beordra; beställa; deklarera; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; proklamera; punktera ut; påbjuda; tillkännage
piqueter avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
placer anvisa; bestämma; tilldela bekläda; bevara; förlägga; investera; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; odla; placera; planta; plantera; stationera; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
prendre fin besluta; bestämma; komma till en ände avbrytas; avsluta; bli avbruten; färdigställa; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; komma till ett slut; passera; ske
préciser avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka beskriva närmare; definiera; förklara något
qualifier bestämma kvalificera; modifiera
réserver bestämma avsöndra; hålla fri; hålla inne med; hålla ledigt; lägga av; reservera; spara
soutirer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fiffla; fuska; lura; narra; pressa någon på något; spela falskt
statuer bestämma; förordna; påbjuda
stopper besluta; bestämma; komma till en ände ajournera; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hejda; hindra; hämma; hända; hålla tillbaka; motarbeta; passera; ske; skjuta upp; stanna; stoppa
terminer besluta; bestämma; komma till en ände avsluta; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; föra till ett slut; förgå; gå förbi; göra i ordning; hända; komma i mål; komma till ro; passera; ske; sluta; ta kål på
tracer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka bringa till rättvisa; efterforska; finna; följa efter; klottra; krafsa; skrapa; spåra; tekna; uppspåra
tromper avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; begå äktenskapsbrott; driva med; falsifiera; fiffla; fuska; förfalska; göra besviken; imitera; lura; narra; retas; skoja med; spela falskt; svindla; vara otrogen; vilseleda
trouver anvisa; bestämma; tilldela bringa till rättvisa; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta; komma på; lära; möta; söka; träffa; uppspåra; upptäcka; yppa
vérifier bestämma belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; efterfråga; förhöra; granska; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; spåra; testa; undersöka; utforska; verifiera
établir bestämma basera; bosätta sig; etablera; grunda; jorda; kolonisera; lägga grunderna; placera; sammanställa; skapa; slå sig ner; sätta ihop

Synonyms for "bestämma":


Wiktionary Translations for bestämma:

bestämma
verb
 1. déterminer, faire connaître.
 2. Disposer de
 3. déterminer, ordonner, décider

Cross Translation:
FromToVia
bestämma déterminer determine — to ascertain definitely
bestämma accordarsi; se mettre d'accord; convenir ausmachen — eine Vereinbarung treffen; einen Termin festsetzen
bestämma déterminer bestimmen — etwas festlegen (einen Preis, eine Zeitdauer etc.)
bestämma déterminer determinieren — (transitiv) etwas in seinen Grenzen festlegen
bestämma décider entscheiden — einen Entschluss fassen, sich entschließen

Related Translations for bestämma