Swedish

Detailed Translations for följande from Swedish to French

följande:

följande noun

 1. följande
  la succession

Translation Matrix for följande:

NounRelated TranslationsOther Translations
correspondant korrespondent; reporter
prochain medmänniska
succession följande arvgods; följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; räcka; sekvens; serie
suivant den följande; den nästa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
subséquent vidare
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
conforme följer standard
ModifierRelated TranslationsOther Translations
analogue följande; i enlighet med allierad; allierat; analog; analogt; enhetlig; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; uniform med; uniformt med; unison; unisot
ci-après följande efter detta
ci-dessous följande; härunder nedskriven härnere
conforme följande; i enlighet med allierad; allierat; analog; analogt; enligt lagen; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; uniform med; uniformt med; unison; unisot
conformément följande; i enlighet med analog; analogt; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt
correspondant följande; i enlighet med analog; analogt; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt
futur följande; nästa framtiden
prochain följande; nästa framtiden; kommande; nu; näst
que voici följande
subséquent följande näst
succédant à följande efterföljande; näst
suivant följande; härunder nedskriven; nästa efter detta; efterföljande; efterkommande; förbundet med varandra; förenligt med; hopfogad; hopfogat; i enlighet med; i överensstämmelse med; ihopkopplad; ihopkopplat; kommande; likformigt med; näst; sammanlänkat; överensstämmande med
à venir följande; nästa framtiden; kommande

Synonyms for "följande":

 • därpå; näst; nedandstående; därnäst; härnäst; nästföljande

Wiktionary Translations for följande:

följande
adjective
 1. Qui est après, qui vient après.

följa:

följa verb (följer, följde, följt)

 1. följa (efterfölja; imitera)
  suivre; succéder; venir après
  • suivre verb (suis, suit, suivons, suivez, )
  • succéder verb (succède, succèdes, succédons, succédez, )
 2. följa (följa efter)
  respecter; observer
  • respecter verb (respecte, respectes, respectons, respectez, )
  • observer verb (observe, observes, observons, observez, )
 3. följa (ledsaga; ackompanjera; eskortera)
  accompagner; conduire; escorter; mener; chaperonner
  • accompagner verb (accompagne, accompagnes, accompagnons, accompagnez, )
  • conduire verb (conduis, conduit, conduisons, conduisez, )
  • escorter verb (escorte, escortes, escortons, escortez, )
  • mener verb (mène, mènes, menons, menez, )
  • chaperonner verb (chaperonne, chaperonnes, chaperonnons, chaperonnez, )
 4. följa (rätta sig efter; lyda)
  appliquer; suivre
  • appliquer verb (applique, appliques, appliquons, appliquez, )
  • suivre verb (suis, suit, suivons, suivez, )
 5. följa (jaga efter)
  presser; chasser
  • presser verb (presse, presses, pressons, pressez, )
  • chasser verb (chasse, chasses, chassons, chassez, )
 6. följa (spåra)
  suivre
  • suivre verb (suis, suit, suivons, suivez, )

Conjugations for följa:

presens
 1. följer
 2. följer
 3. följer
 4. följer
 5. följer
 6. följer
imperfekt
 1. följde
 2. följde
 3. följde
 4. följde
 5. följde
 6. följde
framtid 1
 1. kommer att följa
 2. kommer att följa
 3. kommer att följa
 4. kommer att följa
 5. kommer att följa
 6. kommer att följa
framtid 2
 1. skall följa
 2. skall följa
 3. skall följa
 4. skall följa
 5. skall följa
 6. skall följa
conditional
 1. skulle följa
 2. skulle följa
 3. skulle följa
 4. skulle följa
 5. skulle följa
 6. skulle följa
perfekt particip
 1. har följt
 2. har följt
 3. har följt
 4. har följt
 5. har följt
 6. har följt
imperfekt particip
 1. hade följt
 2. hade följt
 3. hade följt
 4. hade följt
 5. hade följt
 6. hade följt
blandad
 1. följ!
 2. följ!
 3. följd
 4. följande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for följa:

VerbRelated TranslationsOther Translations
accompagner ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med; komma med; leda runt
appliquer följa; lyda; rätta sig efter administrera; använda; applicera; förvalta; handha; lägga; nyttja; placera; praktisera; ställa; sätta; sätta ner; tillgodogöra sig; utöva
chaperonner ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga
chasser följa; jaga efter avlägsna; förbanna; fördriva; förhindra; ta bort; utdriva; utesluta; utstöta
conduire ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga anföra; dirigera; driva; följa med; kommendera; köra; leda; leda runt; sitta vid ratten; styra
escorter ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med; leda runt
mener ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga anföra; befalla; dirigera; följa med; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; leda; vara före
observer följa; följa efter ana; besiktiga; betrakta; bevaka; bevittna; bli medveten om; förstå; ge akt på; ha uppsikt över; hitta; hålla ett öga på; hålla vakt; högakta; iaktta; kasta en blick på; kolla; kontrolera; känna; märka; notera; närvara; observera; patrullera; se; skåda; snegla; tillse; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; åskåda; övervaka; övervara
presser följa; jaga efter accelerera; armbågas; driva; egga upp; genomsöka; gripa om; hasta; hålla fast; hålla i; ila; insistera; klämma; klämma fast; knuffas; komprimera; krama; krama ur; nypa; pressa; pressa ut; påskynda; rota; rusa; sammantrycka; skjuta på; skynda; snoka; sporra; stötas; trycka; trycka fast; trycka hårt; trycka ihop; trycka in; trycka på; trycka ut; trängas i en folksamling; vända upp och ned på
respecter följa; följa efter hålla ord; högakta; knixa; niga; spara; titta upp mot; tänka över; uppskatta
succéder efterfölja; följa; imitera följa på; komma efter
suivre efterfölja; följa; imitera; lyda; rätta sig efter; spåra beträda; följa på; gå på; hålla samma takt som; hålla samma tempo som; komma efter; lyda; springa efter; spåra; vandra på
venir après efterfölja; följa; imitera springa efter

Synonyms for "följa":

 • sluta upp bakom; komma; tfölja

Wiktionary Translations for följa:

följa
verb
 1. aller de compagnie avec quelqu’un.
 2. Suivre ; venir à la suite de
 3. Se déplacer par un mouvement alternatif des jambes ou des pattes, en ayant toujours un appui au sol.
 4. Venir après
 5. S’intéresser, porter de l’attention
 6. Se conformer à

Cross Translation:
FromToVia
följa suivre follow — to go or come after in physical space
följa accomplir befolgen — (transitiv) (einen Befehl) ausführen
följa accompagner; escorter begleiten — jemandem Geleit geben; mit jemandem mitgehen

Related Translations for följande