Swedish

Detailed Translations for föreslå from Swedish to French

föreslå:

föreslå verb (föreslår, föreslog, föreslagit)

 1. föreslå (föreställa)
  suggérer; conseiller; insinuer; deviner; déterminer; fixer; estimer; apprécier; conjecturer; faire une expertise; recommander; évaluer; priser; taxer
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • conseiller verb (conseille, conseilles, conseillons, conseillez, )
  • insinuer verb (insinue, insinues, insinuons, insinuez, )
  • deviner verb (devine, devines, devinons, devinez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • apprécier verb (apprécie, apprécies, apprécions, appréciez, )
  • conjecturer verb (conjecture, conjectures, conjecturons, conjecturez, )
  • recommander verb (recommande, recommandes, recommandons, recommandez, )
  • évaluer verb (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • priser verb (prise, prises, prisons, prisez, )
  • taxer verb (taxe, taxes, taxons, taxez, )
 2. föreslå (rekommendera; råda)
  conseiller; recommander; préconiser; donner un avis
  • conseiller verb (conseille, conseilles, conseillons, conseillez, )
  • recommander verb (recommande, recommandes, recommandons, recommandez, )
  • préconiser verb (préconise, préconises, préconisons, préconisez, )
 3. föreslå (introducera; nominera)
  proposer; avancer; présenter
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • présenter verb (présente, présentes, présentons, présentez, )
 4. föreslå
  proposer
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
 5. föreslå
  suggérer; proposer; lancer; entamer; avancer; soulever
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • soulever verb (soulève, soulèves, soulevons, soulevez, )
 6. föreslå (föreställa; framställa; framlägga)
  proposer; avancer; lancer
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
 7. föreslå (peka mot; indikera; implicera; tala för)
  signifier; vouloir dire; signaler quelque chose
  • signifier verb (signifie, signifies, signifions, signifiez, )
 8. föreslå (proponera; fria; väcka förslag om)
  soumettre; proposer; suggérer; présenter
  • soumettre verb (soumets, soumet, soumettons, soumettez, )
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • présenter verb (présente, présentes, présentons, présentez, )
 9. föreslå (göra ett förslag)
  proposer; faire une proposition; avancer; aborder
  • proposer verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • aborder verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )

Conjugations for föreslå:

presens
 1. föreslår
 2. föreslår
 3. föreslår
 4. föreslår
 5. föreslår
 6. föreslår
imperfekt
 1. föreslog
 2. föreslog
 3. föreslog
 4. föreslog
 5. föreslog
 6. föreslog
framtid 1
 1. kommer att föreslå
 2. kommer att föreslå
 3. kommer att föreslå
 4. kommer att föreslå
 5. kommer att föreslå
 6. kommer att föreslå
framtid 2
 1. skall föreslå
 2. skall föreslå
 3. skall föreslå
 4. skall föreslå
 5. skall föreslå
 6. skall föreslå
conditional
 1. skulle föreslå
 2. skulle föreslå
 3. skulle föreslå
 4. skulle föreslå
 5. skulle föreslå
 6. skulle föreslå
perfekt particip
 1. har föreslagit
 2. har föreslagit
 3. har föreslagit
 4. har föreslagit
 5. har föreslagit
 6. har föreslagit
imperfekt particip
 1. hade föreslagit
 2. hade föreslagit
 3. hade föreslagit
 4. hade föreslagit
 5. hade föreslagit
 6. hade föreslagit
blandad
 1. föreslå!
 2. föreslå!
 3. föreslagen
 4. föreslående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for föreslå:

NounRelated TranslationsOther Translations
avancer trycka framåt
conseiller rådgivare
fixer fixa; häftande; sätta fast sig
lancer kräkas upp
VerbRelated TranslationsOther Translations
aborder föreslå; göra ett förslag anropa; avancera; avsluta; föra på tal; förgå; förtöja; gå förbi; gå ombord; hända; kalla på; närma sig; passera; ropa; ropa till; ske; skrika; skrika åt; sluta vid; ta upp; ta upp ett ämne; ta upp något; ventilera något; äntra
apprécier föreslå; föreställa kritisera; tänka över; uppskatta; överväga
avancer framlägga; framställa; föreslå; föreställa; göra ett förslag; introducera; nominera anta; arbeta sig fram; avancera; befordra; befordras; befrämja; bli befordrad; demonstera; dra in pengar; driva framåt; flytta framåt; flytta upp; fortsätta; frambringa; framdriva; frammarschera; framrycka; föra på tal; förbättra; förklara; förutsätta; ge uttryck åt; gå framåt; gå vidare; göra framsteg; introducera; kämpa sig fram; låtsas; närma sig; postulera; presentera; pressa sig fram; påskynda; ta det längre; ta upp; tjäna pengar; tolka; trycka framåt; träda framåt; utvecklas; visa; åka vidare
conjecturer föreslå; föreställa förmoda; gissa; tänka över; överväga
conseiller föreslå; föreställa; rekommendera; råda rekommendera; råda; utse
deviner föreslå; föreställa förmoda; gissa; satsa med aktier; se igenom; spekulera; titta igenom; tänka över; överväga
donner un avis föreslå; rekommendera; råda råda
déterminer föreslå; föreställa anvisa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; dekorera; efterforska; fastlägga; fastställa; finna; förvissa sig om; karakterisera; konstatera; pryda; pynta; tilldela; tänka över; uppspåra; utmärka; överväga
entamer föreslå acceptera; anta; begynna; börja; emotta; föda upp; föra på tal; förutsätta; ge sig in i; hugga; inlåta sig i; klippa; lova att göra; postulera; resa upp; skära; starta; ta upp; ta upp ett ämne; åtaga
estimer föreslå; föreställa bedöma; beräkna; bestämma; estimera; förmoda; gissa; högakta; kalkylera; skatta; spara; tro; tro på; tänka över; uppskatta; överväga
faire une expertise föreslå; föreställa bedöma; förmoda; gissa; skatta; tänka över; uppskatta; överväga
faire une proposition föreslå; göra ett förslag
fixer föreslå; föreställa ansluta; bakbinda; besanna; betrakta; binda; binda fast; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; hoplimma; häfta ihop; inspektera; intyga; klistra; knyta; koppla; limma; låsa; låsa in; observera; piska; prygla; se på; skruva fast; spänna; spärra in; surra; sätta fast; ta ned; ta ner; titta; tänka över; åse; överväga
insinuer föreslå; föreställa anspela på; tillskriva
lancer framlägga; framställa; föreslå; föreställa anordna; anta; arrangera; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; föra på tal; förebåda; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; ordna; organisera; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp; utge
priser föreslå; föreställa dra up i näsan; fånga
proposer framlägga; framställa; fria; föreslå; föreställa; göra ett förslag; introducera; nominera; proponera; väcka förslag om anta; dra in pengar; erbjuda; föra på tal; förmoda; förutsätta; offerera; postulera; rekommendera; räcka fram; råda; skriva ut; sätta fram för visning; ta upp; ta upp ett ämne; tjäna pengar; utgå ifrån; utse; visa; överräcka
préconiser föreslå; rekommendera; råda rekommendera; råda; utse
présenter fria; föreslå; introducera; nominera; proponera; väcka förslag om demonstrera; duka upp; enrollera; erbjuda; formulera; frasa; förevisa; ge; ge uttryck åt; hysa sympati för; låta värva sig; presentera; påmönstra; registrera sig; rekommendera; räcka fram; råda; servera; ställa ut; sympatisera; sätta fram för visning; ta del i; ta upp ett ämne; utdela; utse; utspisa; utställa; uttrycka; visa; överlämna; överräcka
recommander föreslå; föreställa; rekommendera; råda anbefalla; anprisa; rekomendera; rekommendera; råda; utse
signaler quelque chose föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för
signifier föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för betyda; innebära; tyda på; vilja säga
soulever föreslå anta; avfatta; bli bättre; dra upp; föda upp; förbättra; förutsätta; hissa upp; hjälpa fram; hjälpa upp; häva upp; höja; leda upp; lyfta; lyfta upp; postulera; puffa för; resa upp; skjuta fram; sprängas; ta upp ett ämne; uppfostra; utarbeta; vända på; vända sig; vända upp och ner
soumettre fria; föreslå; proponera; väcka förslag om kontrollera; tämja; underkasta sig; överkommande
suggérer fria; föreslå; föreställa; proponera; väcka förslag om diktera; förklara; inge; inspirera
taxer föreslå; föreställa taxera; tänka över; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga
vouloir dire föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för betyda; mena; sikta på; vilja säga
évaluer föreslå; föreställa bedöma; beräkna; estimera; kalkylera; skatta; taxera; tänka över; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga

Synonyms for "föreslå":


Wiktionary Translations for föreslå:

föreslå
verb
 1. Mettre en avant, de vive voix ou par écrit, pour qu’on l’examine, pour qu’on en délibère
 2. Offrir, promettre, en parlant d'un prix, d'une récompense
 3. Indiquer en motivant l'indication

Cross Translation:
FromToVia
föreslå proposer propose — to suggest a plan or course of action
föreslå proposer; suggérer suggest — to ask for without demanding
föreslå proposer vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann