Swedish

Detailed Translations for föreslå from Swedish to German

föreslå:

föreslå verb (föreslår, föreslog, föreslagit)

 1. föreslå (föreställa)
  raten; suggerieren; zuraten; vorschlagen; anregen; ausmachen; veranschlagen; schätzen; ermessen; überschlagen; bestimmen; taxieren
  • raten verb (rate, rätst, rät, riet, rietet, geraten)
  • suggerieren verb (suggeriere, suggerierst, suggeriert, suggerierte, suggeriertet, suggeriert)
  • zuraten verb (rate zu, rätst zu, rät zu, reit zu, rietet zu, zugeraten)
  • vorschlagen verb (schlage vor, schlägst vor, schlägt vor, schlug vor, schlugt vor, vorgeschlagen)
  • anregen verb (rege an, regst an, regt an, regte an, regtet an, angeregt)
  • ausmachen verb (mache aus, machst aus, macht aus, machte aus, machtet aus, ausgemacht)
  • veranschlagen verb (veranschlage, veranschlägst, veränschagt, veranschlug, veranschlugt, verangeschlagen)
  • schätzen verb (schätze, schätzest, schätzt, schätzte, schätztet, geschätzt)
  • ermessen verb (ermesse, ermißt, ermaß, ermaßt, ermessen)
  • überschlagen verb (überschlage, überschlägst, überschlägt, überschlug, überschlugt, übergeschlagen)
  • bestimmen verb (bestimme, bestimmst, bestimmt, bestimmte, bestimmtet, bestimmt)
  • taxieren verb (taxiere, taxierst, taxiert, taxierte, taxiertet, taxiert)
 2. föreslå (rekommendera; råda)
  empfehlen; raten; konsultieren
  • empfehlen verb (empfehle, empfiehlst, empfiehlt, empfahl, empfahlt, empfohlen)
  • raten verb (rate, rätst, rät, riet, rietet, geraten)
  • konsultieren verb (konsultiere, konsultierst, konsultiert, konsultierte, konsultiertet, konsultiert)
 3. föreslå (introducera; nominera)
  vorschlagen; vorbringen; einbringen; entgegnen; entgegenhalten; entgegenbringen
  • vorschlagen verb (schlage vor, schlägst vor, schlägt vor, schlug vor, schlugt vor, vorgeschlagen)
  • vorbringen verb (bringe vor, bringst vor, bringt vor, brachte vor, brachtet vor, vorgebracht)
  • einbringen verb (bringe ein, bringst ein, bringt ein, bracht ein, brachtet ein, eingebracht)
  • entgegnen verb (entgegne, entgegnest, entgegnet, entgegnete, entgegnetet, entgegnet)
 4. föreslå
  vorschlagen
  • vorschlagen verb (schlage vor, schlägst vor, schlägt vor, schlug vor, schlugt vor, vorgeschlagen)
 5. föreslå
  suggerieren
  • suggerieren verb (suggeriere, suggerierst, suggeriert, suggerierte, suggeriertet, suggeriert)
 6. föreslå (föreställa; framställa; framlägga)
  vorschlagen; aufwerfen; zur Rede bringen
  • vorschlagen verb (schlage vor, schlägst vor, schlägt vor, schlug vor, schlugt vor, vorgeschlagen)
  • aufwerfen verb (werfe auf, wirfst auf, wirft auf, warf auf, warft auf, aufgeworfen)
 7. föreslå (peka mot; indikera; implicera; tala för)
  bedeuten; darstellen
  • bedeuten verb (bedeute, bedeutest, bedeutet, bedeutete, bedeutetet, bedeutet)
  • darstellen verb (stelle dar, stellst dar, stellt dar, stellte dar, stelltet dar, dargestellt)
 8. föreslå (proponera; fria; väcka förslag om)
  vorlegen; unterbreiten; vorsetzen; vorweisen
  • vorlegen verb (lege vor, legst vor, legt vor, legte vor, legtet vor, vorgelegt)
  • unterbreiten verb (unterbreite, unterbreitest, unterbreitet, unterbreitete, unterbreitetet, unterbreitet)
  • vorsetzen verb (setze vor, setzt vor, setzte vor, setztet vor, vorgesetzt)
  • vorweisen verb (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)
 9. föreslå (göra ett förslag)

Conjugations for föreslå:

presens
 1. föreslår
 2. föreslår
 3. föreslår
 4. föreslår
 5. föreslår
 6. föreslår
imperfekt
 1. föreslog
 2. föreslog
 3. föreslog
 4. föreslog
 5. föreslog
 6. föreslog
framtid 1
 1. kommer att föreslå
 2. kommer att föreslå
 3. kommer att föreslå
 4. kommer att föreslå
 5. kommer att föreslå
 6. kommer att föreslå
framtid 2
 1. skall föreslå
 2. skall föreslå
 3. skall föreslå
 4. skall föreslå
 5. skall föreslå
 6. skall föreslå
conditional
 1. skulle föreslå
 2. skulle föreslå
 3. skulle föreslå
 4. skulle föreslå
 5. skulle föreslå
 6. skulle föreslå
perfekt particip
 1. har föreslagit
 2. har föreslagit
 3. har föreslagit
 4. har föreslagit
 5. har föreslagit
 6. har föreslagit
imperfekt particip
 1. hade föreslagit
 2. hade föreslagit
 3. hade föreslagit
 4. hade föreslagit
 5. hade föreslagit
 6. hade föreslagit
blandad
 1. föreslå!
 2. föreslå!
 3. föreslagen
 4. föreslående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for föreslå:

VerbRelated TranslationsOther Translations
anregen föreslå; föreställa aktivera; driva på; egga; hetsa; provocera; reta; stimulera; uppröra; uppväcka; viska; viska i någons öra; väcka till liv
aufwerfen framlägga; framställa; föreslå; föreställa föra på tal; kasta upp; nämna; slänga upp; stiga upp; ta upp; öppna
ausmachen föreslå; föreställa avtala; bestämma; bevaka; hålla ett öga på; kolla; komma överens om; observera; skiljas; släcka; stänga av; sätta ut; tänka över; överenskomma; överväga
bedeuten föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för betyda; innebära; tyda på
bestimmen föreslå; föreställa beskriva närmare; besluta; bestämma; definiera; deklarera; dekorera; fastlägga; förkunna offentligt; komma till en ände; kungöra; proklamera; pryda; pynta; påbjuda; skilja på varandra; tillkännage; tänka över; överväga
darstellen föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för avbilda; beskriva; dramatisera; figurera; framlägga; framställa; föregiva; förkroppsliga; låtsa; måla av; personifiera; porträttera; posera; representera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; teckna; tolka; uppträda; utställa; visa; ådagalägga
einbringen föreslå; introducera; nominera avkasta; bekomma; bidraga; bringa; dela ut; distribuera; frambringa; ha inflytande; hämta in; inbringa; introducera; kompensera för; lägga fram; lägga i; medverka; presentera; ta med; uppväga
einen Vorschlag machen föreslå; göra ett förslag
empfehlen föreslå; rekommendera; råda anbefalla; anprisa; rekommendera; råda; utse
entgegenbringen föreslå; introducera; nominera tillhandhålla
entgegenhalten föreslå; introducera; nominera beskylla; bläma; förebrå; ha inflytande; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; vanära
entgegnen föreslå; introducera; nominera ha inflytande; reagera; svara
ermessen föreslå; föreställa tänka över; överväga
konsultieren föreslå; rekommendera; råda hänvända sig till; konsultera; prata igenom; tala igenom; vända sig till
raten föreslå; föreställa; rekommendera; råda rekommendera; råda; slaga på; snabba; utse; viska; viska i någons öra
schätzen föreslå; föreställa anta; bedöma; förebrå; förmoda; gissa; högakta; högt värdera någon; klandra; lovprisa någon; skatta; tro; tro på; tänka över; uppskatta; utgå ifrån; vanära; överväga
suggerieren föreslå; föreställa viska; viska i någons öra
taxieren föreslå; föreställa bedöma; skatta; taxera; tänka över; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga
unterbreiten fria; föreslå; proponera; väcka förslag om
veranschlagen föreslå; föreställa beräkna; kalkylera; taxera; tänka över; uppskatta; värdera; värdesätta; överväga
vorbringen föreslå; introducera; nominera anta; fabricera; frambringa; förutsätta; göra; ha inflytande; introducera; postulera; presentera; producera; rekommendera; råda; ta fram; utse
vorlegen fria; föreslå; proponera; väcka förslag om erbjuda; överräcka
vorschlagen framlägga; framställa; föreslå; föreställa; introducera; nominera rekommendera; råda; utse; viska; viska i någons öra
vorsetzen fria; föreslå; proponera; väcka förslag om duka upp; föreställa sig på förhand; ha förutfattade meningar
vorweisen fria; föreslå; proponera; väcka förslag om belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; framlägga; framställa; förevisa; medge; presentera; tillstå; utställa; verifiera; visa; ådagalägga
zur Rede bringen framlägga; framställa; föreslå; föreställa
zuraten föreslå; föreställa viska; viska i någons öra
überschlagen föreslå; föreställa beräkna; hoppa över; slå över; tänka över; överväga

Synonyms for "föreslå":


Wiktionary Translations for föreslå:

föreslå
verb
 1. ursprünglich: jemanden für ein Amt vorschlagen, für eine Beförderung vorschlagen
 2. (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann

Cross Translation:
FromToVia
föreslå vorschlagen propose — to suggest a plan or course of action
föreslå vorschlagen suggest — to ask for without demanding