Swedish

Detailed Translations for fortsätta from Swedish to French

fortsätta:

fortsätta verb (fortsätter, fortsatte, fortsatt)

 1. fortsätta (gå vidare med; slutföra; fortgå)
  continuer; persister; se continuer; se poursuivre; durer
  • continuer verb (continue, continues, continuons, continuez, )
  • persister verb (persiste, persistes, persistons, persistez, )
  • durer verb (dure, dures, durons, durez, )
 2. fortsätta
  continuer; poursuivre; prolonger
  • continuer verb (continue, continues, continuons, continuez, )
  • poursuivre verb (poursuis, poursuit, poursuivons, poursuivez, )
  • prolonger verb (prolonge, prolonges, prolongeons, prolongez, )
 3. fortsätta
 4. fortsätta
  libérer
  • libérer verb (libère, libères, libérons, libérez, )
 5. fortsätta
 6. fortsätta (fungera; arbeta)
  opérer; procéder; faire marcher; mettre en marche; agir; manipuler; faire un procès à; s'occuper de; s'y prendre
  • opérer verb (opère, opères, opérons, opérez, )
  • procéder verb (procède, procèdes, procédons, procédez, )
  • agir verb (agis, agit, agissons, agissez, )
  • manipuler verb (manipule, manipules, manipulons, manipulez, )
 7. fortsätta (ta det längre)
  avancer; continuer; laisser continuer; poursuivre; faire durer
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
  • continuer verb (continue, continues, continuons, continuez, )
  • poursuivre verb (poursuis, poursuit, poursuivons, poursuivez, )
 8. fortsätta (förlänga; bibehålla)
  prolonger
  • prolonger verb (prolonge, prolonges, prolongeons, prolongez, )
 9. fortsätta (gå vidare)
  poursuivre; continuer; persister; avancer; marcher plus loin; se prolonger; devoir continuer
  • poursuivre verb (poursuis, poursuit, poursuivons, poursuivez, )
  • continuer verb (continue, continues, continuons, continuez, )
  • persister verb (persiste, persistes, persistons, persistez, )
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
 10. fortsätta (arbeta vidare)
  poursuivre; continuer à travailler
  • poursuivre verb (poursuis, poursuit, poursuivons, poursuivez, )
 11. fortsätta (gå vidare; tränga på; köra vidare)
  augmenter; encourager; dépêcher; stimuler; pousser en avant; pousser; inciter; propulser; aiguillonner; faire monter
  • augmenter verb (augmente, augmentes, augmentons, augmentez, )
  • encourager verb (encourage, encourages, encourageons, encouragez, )
  • dépêcher verb (dépêche, dépêches, dépêchons, dépêchez, )
  • stimuler verb (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • pousser verb (pousse, pousses, poussons, poussez, )
  • inciter verb (incite, incites, incitons, incitez, )
  • propulser verb (propulse, propulses, propulsons, propulsez, )
  • aiguillonner verb (aiguillonne, aiguillonnes, aiguillonnons, aiguillonnez, )

Conjugations for fortsätta:

presens
 1. fortsätter
 2. fortsätter
 3. fortsätter
 4. fortsätter
 5. fortsätter
 6. fortsätter
imperfekt
 1. fortsatte
 2. fortsatte
 3. fortsatte
 4. fortsatte
 5. fortsatte
 6. fortsatte
framtid 1
 1. kommer att fortsätta
 2. kommer att fortsätta
 3. kommer att fortsätta
 4. kommer att fortsätta
 5. kommer att fortsätta
 6. kommer att fortsätta
framtid 2
 1. skall fortsätta
 2. skall fortsätta
 3. skall fortsätta
 4. skall fortsätta
 5. skall fortsätta
 6. skall fortsätta
conditional
 1. skulle fortsätta
 2. skulle fortsätta
 3. skulle fortsätta
 4. skulle fortsätta
 5. skulle fortsätta
 6. skulle fortsätta
perfekt particip
 1. har fortsatt
 2. har fortsatt
 3. har fortsatt
 4. har fortsatt
 5. har fortsatt
 6. har fortsatt
imperfekt particip
 1. hade fortsatt
 2. hade fortsatt
 3. hade fortsatt
 4. hade fortsatt
 5. hade fortsatt
 6. hade fortsatt
blandad
 1. fortsätt!
 2. fortsätt!
 3. fortsatt
 4. fortsättende
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fortsätta:

NounRelated TranslationsOther Translations
avancer trycka framåt
inciter motivation
stimuler motivation
VerbRelated TranslationsOther Translations
Reprendre Återuppta
agir arbeta; fortsätta; fungera agera; ta tag om
aiguillonner fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på driva på; egga; främja; hetsa; ingiva mod; jaga på; motivera; piska på; röra om; skynda på; sköta elden; stimulera; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
augmenter fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på dra upp; föröka sig; gå upp; höja; höjas; komma upp; resa; resa sig; servera; stegras; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; tvinga upp; upphöja; vrida upp; öka; ökas
avancer fortsätta; gå vidare; ta det längre anta; arbeta sig fram; avancera; befordra; befordras; befrämja; bli befordrad; demonstera; dra in pengar; driva framåt; flytta framåt; flytta upp; frambringa; framdriva; framlägga; frammarschera; framrycka; framställa; föra på tal; förbättra; föreslå; föreställa; förklara; förutsätta; ge uttryck åt; gå framåt; göra ett förslag; göra framsteg; introducera; kämpa sig fram; låtsas; nominera; närma sig; postulera; presentera; pressa sig fram; påskynda; ta upp; tjäna pengar; tolka; trycka framåt; träda framåt; utvecklas; visa; åka vidare
continuer fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra; ta det längre bära; fortgå; framhärda; göra lika bra; hålla ut; pågå; stå ut med; uthärda; vara ihärdig
continuer à travailler arbeta vidare; fortsätta
devoir continuer fortsätta; gå vidare
durer fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortgå; pågå
dépêcher fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på
encourager fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på blåsa upp; driva på; främja; heja på; ingiva mod; motivera; motivera någon; peppa; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra
faire durer fortsätta; ta det längre framhärda; hålla ut; permanenta; vara ihärdig
faire marcher arbeta; fortsätta; fungera dra någons ben; driva framåt; koppla in; koppla på; skoja med någon; slå på; tända på
faire monter fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på blåsa; fläkta; få något att höja sig; stiga
faire un procès à arbeta; fortsätta; fungera
inciter fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på agna; driva på; egga; främja; ingiva mod; locka; motivera; motivera någon; påskynda; ruska någon vaken; röra om; skjuta på; sköta elden; stimulera; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
laisser continuer fortsätta; ta det längre framhärda; hålla ut; vara ihärdig
libérer fortsätta befria; fria; frige; frigöra; frisläppa; göra fri; lösa; lösge; släppa; släppa fri; släppa ut
manipuler arbeta; fortsätta; fungera behandla; manipulera
marcher plus loin fortsätta; gå vidare
mettre en marche arbeta; fortsätta; fungera begynna; börja; driva på; föra på tal; förebåda; förkunna; inleda; koppla in; koppla på; lova att göra; proklamera; slå på; sparka; starta; ta upp; tända på; veva i gång; åtaga
opérer arbeta; fortsätta; fungera agera; ta tag om
perdre le mors aux dents fortsätta
persister fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra bära; fortgå; framhärda; hålla ut; pågå; stå ut med; uthärda; vara ihärdig
poursuivre arbeta vidare; fortsätta; gå vidare; ta det längre döma; följa på; göra lika bra; ha avsiktet; jaga; komma efter; köra på; rannsaka; sikta på; sitta till doms; springa efter; sträva efter; tänka
pousser fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på avskräcka; driva; driva på; fermentera; florera; flytta på sig; flytta undan; föra framåt; fösa; fösa framåt; gro; ha framgång; ha sitt ursprung i; hjälpa fram; härstamma från; insistera; knuffa; knuffa vidare; knuffa öppen; komma ur frö; kärna; maka på sig; odla; pressa; puffa; pussa; pussa på; röra om; skaka om; skjuta; skjuta i höjden; skjutsa; skuffa; stöta; stöta till; trivas; trycka upp; tränga framåt; trängas mot; tvinga; tvinga upp; undergå fermentation; uppröra; utgå från; utvecklas; växa; växa upp; våldföra
pousser en avant fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på driva på; flytta upp; framdriva; fösa; fösa framåt; hetsa; jaga på; knuffa; knuffa vidare; piska på; pussa; pussa på; skjuta; skjutsa; skuffa; skynda på; trycka framåt; tränga framåt
procéder arbeta; fortsätta; fungera
prolonger bibehålla; fortsätta; förlänga förlänga; sträcka ut
propulser fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på driva framåt; driva på; framdriva; hetsa; hoppa fram; jaga på; piska på; skynda på
s'emballer fortsätta
s'occuper de arbeta; fortsätta; fungera ha något att göra; hålla på med; inlåta sig i; servera; släppa in; utdela; utspisa; vara sysselsatt med
s'y prendre arbeta; fortsätta; fungera
se continuer fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
se poursuivre fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
se prolonger fortsätta; gå vidare vara i verkligheten
stimuler fortsätta; gå vidare; köra vidare; tränga på aktivera; basera på; blåsa; driva; driva på; egga; egga upp; fläkta; främja; inge; ingiva mod; inspirera; motivera; motivera någon; ruska någon vaken; röra om; sköta elden; sporra; stimulera; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Reprendre fortsätta
libérer frigöra

Synonyms for "fortsätta":


Wiktionary Translations for fortsätta:

fortsätta
verb
 1. poursuivre ce qui commencer.
 2. Continuer
 3. (figuré) aller, continuer d’aller dans une même direction

Cross Translation:
FromToVia
fortsätta poursuivre; continuer carry on — To continue or proceed as before
fortsätta continuer continue — transitive: proceed
fortsätta continuer continue — intransitive: resume
fortsätta continuer keep — to continue
fortsätta recommencer; reprendre; continuer resume — start something again that has been stopped or paused
fortsätta continuer doorgaan — niet stoppen
fortsätta continuer continueren — voortzetten
fortsätta continuer fortfahren — einen Vorgang, eine Tätigkeit, einen Prozess nach einer Unterbrechung wieder beginnen
fortsätta se poursuivre fortgehen — ohne Unterbrechung verlaufen
fortsätta continuer fortsetzen — etw. Begonnenes weiterführen, weiterverfolgen

Related Translations for fortsätta