Swedish

Detailed Translations for passion from Swedish to French

passion:

passion [-en] noun

 1. passion
  la passion; la fougue; le zèle; l'ardeur; la verve; l'élan; la ferveur; l'embrasement
 2. passion
  la passion; la fougue; la pulsion sexuelle; l'ardeur; le feu; la ferveur
 3. passion (hängivenhet; lidelse)
  le dévouement; l'ardeur; la consécration; l'assiduité; l'application; la sollicitude; la fougue; la passion; le caractère passionné; l'ambition; l'attachement
 4. passion (besattning av)
  l'obsession; la passion; la fougue; le zèle; la verve
 5. passion (lust; begär)
  le désir; l'ardeur; la pulsion sexuelle; la volupté; la passion; l'envie

Translation Matrix for passion:

NounRelated TranslationsOther Translations
ambition hängivenhet; lidelse; passion ambition; ambitioner; anstränga sig; bemödande; högsta mål; siktande på; strida för; strävan; strävanden
application hängivenhet; lidelse; passion affärsprogram; ambitioner; användning; applikation; arbetsiver; arbetssamhet; bruk; brädd; byggnad; flit; industri section; insisterar; kant; konstruktion; krage; mål; målsättning; måste; program; strävanden; syfte; tillämpning; uthållighet; utövande
ardeur begär; hängivenhet; lidelse; lust; passion ambitioner; arbetsiver; begeistring; disposition; drivkraft; eldighet; energi; entusiasm; fart; fascination; förförelse; förtjusning; glöd; grundlighet; häftighet; hänryckning; insisterar; inspiration; intensitet; iver; måste; natur; nervositet; schvung; stormighet; strävanden; temperament; turbulens; värme; våldsamhet; översvallande glädje
assiduité hängivenhet; lidelse; passion arbetsiver
attachement hängivenhet; lidelse; passion stygn; sutur; tillgivenhet
caractère passionné hängivenhet; lidelse; passion
consécration hängivenhet; lidelse; passion invignings fest; mål; målsättning; ordination; prästvigning; syfte; tillgivenhet; välsingnälse
désir begär; lust; passion anhållan; anmodan; begär; begäran; benägenhet; böjelse; håg; kåthet; längtan; önskan
dévouement hängivenhet; lidelse; passion ambitioner; mål; målsättning; strävanden; syfte; tillgivenhet
embrasement passion
envie begär; lust; passion avund; avundsjuka; begär; fascination; iver; ivrigt begär; kravande; längtan; missunnsamhet; nitälskan; svartsjuka; önska; önskan
ferveur passion arbetsiver; disposition; eldighet; fart; fascination; iver; natur; schvung; temperament
feu passion brand; eld; eldsvåda; flammor; glöd; häftighet; inspiration; iver; skjutande; spiseleld; trafikfyr; värme; våldsamhet
fougue besattning av; hängivenhet; lidelse; passion disposition; eldighet; fart; glöd; häftighet; hänsynslös; iver; natur; schvung; stormighet; temperament; turbulens; värme; våldsamhet
obsession besattning av; passion anfäktelse; fixering; obsession; sjuklig upptagenhet
passion begär; besattning av; hängivenhet; lidelse; lust; passion begeistring; begäran; entusiasm; fascination; förälskelse; glädje; glöd; häftighet; inspiration; iver; lust; nöje; sexlust; upptåg; våldsamhet; ömhet; önskan
pulsion sexuelle begär; lust; passion glädje; lust; nöje; sexlust; upptåg
sollicitude hängivenhet; lidelse; passion
verve besattning av; passion glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet
volupté begär; lust; passion lusta; sensuell; sinnlighet; vällust
zèle besattning av; passion ambitioner; arbetsiver; arbetskapacitet; arbetskraft; insisterar; måste; produktivitet; strävanden
élan passion arbetsiver; begeistring; entusiasm; fascination; förförelse; förtjusning; hänryckning; inspiration; översvallande glädje
ModifierRelated TranslationsOther Translations
feu dött undan
zèle hängivet; tillgiven; tillgivet

Synonyms for "passion":


Wiktionary Translations for passion:

passion
noun
 1. désuet|fr Grandes douleurs, souffrance.

Cross Translation:
FromToVia
passion passion Leidenschaftemotional sehr starke Begeisterung für ein bestimmtes Thema, Hobby, eine Arbeit oder Aktion
passion passion Passion — allgemein: anderer Ausdruck für Leidenschaft
passion Passion PassionChristentum: der Leidensweg (das Leiden und Sterben) Jesu Christi
passion passion passion — any great emotion