Summary
Swedish to French:   more detail...
 1. disposition:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for disposition from Swedish to French

disposition:

disposition [-en] noun

 1. disposition (läggning; fallenhet)
  l'esprit; le tempérament; la disposition; l'humeur; l'état d'âme
 2. disposition (temperament; natur)
  le tempérament; la fougue; la ferveur; l'ardeur
 3. disposition
  le plan

Translation Matrix for disposition:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardeur disposition; natur; temperament ambitioner; arbetsiver; begeistring; begär; drivkraft; eldighet; energi; entusiasm; fart; fascination; förförelse; förtjusning; glöd; grundlighet; häftighet; hängivenhet; hänryckning; insisterar; inspiration; intensitet; iver; lidelse; lust; måste; nervositet; passion; schvung; stormighet; strävanden; turbulens; värme; våldsamhet; översvallande glädje
disposition disposition; fallenhet; läggning anträffbarhet; arrangemang; avtal; benägenhet; beskaffenhet; böjelse; fastställande; humör; håg; inställning; kondition; känsla; layout; sinnesstämning; situation; skick; temperament; tillgänglighet; tillgång; tillstånd; tro; överenskommelse; övertygelse
esprit disposition; fallenhet; läggning alf; begåvning; drift; fantom; förstånd; förståndsgåvor; hjärnan; humor; humör; inställning; intellekt; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; nöje; sinnelag; sinnesstämning; själ; sprit; spöke; spöklik uppenbarelse; tankesätt; temperament; tendens; tro; älva; övertygelse
ferveur disposition; natur; temperament arbetsiver; eldighet; fart; fascination; iver; passion; schvung
fougue disposition; natur; temperament besattning av; eldighet; fart; glöd; häftighet; hängivenhet; hänsynslös; iver; lidelse; passion; schvung; stormighet; turbulens; värme; våldsamhet
humeur disposition; fallenhet; läggning humör; infall; lynne; nyck; psykiskt tillstånd; sinnesstämning; själslig tillstånd; tro; övertygelse
plan disposition byggnadsplan; karta; nivå; plan; projekt; stadskarta; stadsplan; yta
tempérament disposition; fallenhet; läggning; natur; temperament benägenhet; böjelse; flinkhet; humör; håg; inställning; karaktär; karaktärsdrag; käckhet; lynne; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; temperament
état d'âme disposition; fallenhet; läggning humör; lynne; mentalt tillstånd; psykiskt tillstånd; sinnesstillstånd; sinnesstämning; själslig tillstånd; tro; övertygelse

Synonyms for "disposition":

 • uppställning

Wiktionary Translations for disposition:

disposition
noun
 1. droit|nocat=1 Chacun des points que règle ou que décide une loi, une ordonnance, un arrêté, un jugement, un arrêt, etc.
 2. Pouvoir, faculté de disposer de quelqu’un ou de quelque chose

Cross Translation:
FromToVia
disposition structure; schéma; disposition layout — structured arrangement of items

Related Translations for disposition