Swedish

Detailed Translations for rapportera from Swedish to French

rapportera:

rapportera verb (raporterar, raporterade, raporterat)

 1. rapportera (berätta; återberätta; skildra; förklara; beskriva)
  dire; écrire; expliquer; raconter; faire le compte rendu de; apprendre; décrire; caractériser; définir; interpréter
  • dire verb (dis, dit, disons, dites, )
  • écrire verb (écris, écrit, écrivons, écrivez, )
  • expliquer verb (explique, expliques, expliquons, expliquez, )
  • raconter verb (raconte, racontes, racontons, racontez, )
  • apprendre verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • caractériser verb (caractérise, caractérises, caractérisons, caractérisez, )
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • interpréter verb (interprète, interprètes, interprétons, interprétez, )
 2. rapportera (berätta)
  raconter; parler; dire; conter; rendre compte; répandre
  • raconter verb (raconte, racontes, racontons, racontez, )
  • parler verb (parle, parles, parlons, parlez, )
  • dire verb (dis, dit, disons, dites, )
  • conter verb (conte, contes, contons, contez, )
  • répandre verb (répands, répand, répandons, répandez, )
 3. rapportera (meddela; informera)
  rapporter; faire savoir; communiquer; prévenir; renseigner; annoncer; informer de; instruire; mettre au courant; se renseigner; faire connaître; mettre au courant de; faire part à; s'informer de
  • rapporter verb (rapporte, rapportes, rapportons, rapportez, )
  • communiquer verb (communique, communiques, communiquons, communiquez, )
  • prévenir verb (préviens, prévient, prévenons, prévenez, )
  • renseigner verb (renseigne, renseignes, renseignons, renseignez, )
  • annoncer verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • instruire verb (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )

Conjugations for rapportera:

presens
 1. raporterar
 2. raporterar
 3. raporterar
 4. raporterar
 5. raporterar
 6. raporterar
imperfekt
 1. raporterade
 2. raporterade
 3. raporterade
 4. raporterade
 5. raporterade
 6. raporterade
framtid 1
 1. kommer att rapportera
 2. kommer att rapportera
 3. kommer att rapportera
 4. kommer att rapportera
 5. kommer att rapportera
 6. kommer att rapportera
framtid 2
 1. skall rapportera
 2. skall rapportera
 3. skall rapportera
 4. skall rapportera
 5. skall rapportera
 6. skall rapportera
conditional
 1. skulle rapportera
 2. skulle rapportera
 3. skulle rapportera
 4. skulle rapportera
 5. skulle rapportera
 6. skulle rapportera
perfekt particip
 1. har raporterat
 2. har raporterat
 3. har raporterat
 4. har raporterat
 5. har raporterat
 6. har raporterat
imperfekt particip
 1. hade raporterat
 2. hade raporterat
 3. hade raporterat
 4. hade raporterat
 5. hade raporterat
 6. hade raporterat
blandad
 1. raportera!
 2. raportera!
 3. raporterad
 4. raporterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for rapportera:

NounRelated TranslationsOther Translations
parler kallprat; pratstund; samspråk; småprat
VerbRelated TranslationsOther Translations
annoncer informera; meddela; rapportera anmäla; annonsera; avisera; deklarera; förklara; förkunna; förkunna offentligt; förlägga; ge ut; göra bekant; göra känt; göra sin åsikt hörd; informera; kungöra; meddela; offentliggöra; proklamera; publicera; påbjuda; reportera; ropa ut; sända nyheterna; tillkännage; tillkännage namn; upplysa; utbasunera
apprendre berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bibringa; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; praktisera; studera; träna; undervisa; upptäcka; utbilda; utfinna; yppa; öva
caractériser berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; beteckna; definiera; karakterisera; känneteckna; utmärka
communiquer informera; meddela; rapportera berätta; förlägga; förorena; ge ut; ge uttryck åt; göra känt; göra uppmärksam på; hålla ett tal; infektera; informera; kommunicera; meddela; prata; publicera; reportera; smitta; tala; tillkännage; tolka; upplösas i varandra
conter berätta; rapportera
dire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
décrire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; framställa; karakterisera; skildra; teckna; utmärka
définir berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; tydligt definiera; utmärka
expliquer berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; förklara något; göra tydligt; illustrera; kasta ljus över; klargöra
faire connaître informera; meddela; rapportera göra känt; informera; meddela; reportera; upplysa
faire le compte rendu de berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta informera; meddela; reportera
faire part à informera; meddela; rapportera
faire savoir informera; meddela; rapportera anmäla; avisera; förkunna; informera; kungöra; meddela; reportera
informer de informera; meddela; rapportera
instruire informera; meddela; rapportera bibringa; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; lära ut; studera; träna; undervisa; utbilda; öva
interpréter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; förkroppsliga; förstå; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tolka; transkribera; uppträda; översätta
mettre au courant informera; meddela; rapportera förbereda; introducera; lista; tala om
mettre au courant de informera; meddela; rapportera göra känt; informera; upplysa
parler berätta; rapportera berätta; ge uttryck åt; hålla ett tal; hålla tal; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
prévenir informera; meddela; rapportera förebrygga; möta med invändningar
raconter berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge uttryck åt; informera; konversera; meddela; pladdra; prata; reportera; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka
rapporter informera; meddela; rapportera ange; avkasta; avslöja; babbla; berätta sagor; bringa till rättvisa; fördöma; ge tillbaka; ge vidare; hämta in; inbringa; informera; lägga fram; låta undfalla sig; meddela; pladdra; reportera; returnera; skvallra; sladdra; tjalla; återvända
rendre compte berätta; rapportera informera; meddela; reportera
renseigner informera; meddela; rapportera efterlysa; informera efter; instruera
répandre berätta; rapportera babbla; breda; breda ut; bryta ihop; dela ut; falla ihop; förbereda; fördela; ge ifrån sig; ge vidare; gjuta; göra allmänt känt; kollapsa; lägga fram; lägga fram i förväg; låta undfalla sig; pladdra; skicka runt; skvallra; spilla; sprida; sprida ett budskap; sprida sig; strö; stänka; svärma omkring; sätta fram; utgjuta; utsprida; utströ; utså
s'informer de informera; meddela; rapportera efterlysa; informera efter
se renseigner informera; meddela; rapportera efterlysa; informera efter
écrire berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beskriva; klottra; korrespondera; skildra; skriva; skriva ner; skriva tillbaka; teckna; upphålla en brevväxling

Synonyms for "rapportera":


Wiktionary Translations for rapportera:


Cross Translation:
FromToVia
rapportera balancer; dénoncer denounce — to make a formal or public accusation against
rapportera rapporter report — to relate details of
rapportera rapporter rapporteren — het uitbrengen van een verslag of rapport
rapportera rapporter; raconter; relater berichten — jemanden über etwas informieren
rapportera faire savoir; annoncer melden — ein Ereignis (beispielsweise einem Vorgesetzter) berichten