Swedish

Detailed Translations for trögt from Swedish to French

trögt:


Translation Matrix for trögt:

NounRelated TranslationsOther Translations
paresseux latmask; loafer; odugling; slöfock; slöfockar; trögmånsar
ModifierRelated TranslationsOther Translations
du bout des lèvres trög; trögt
fade slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta avslagen; avslaget; dödstrist; fadd; förlegat; klent; kraftlös; kraftlöst; ledsamt; långsam; långsamt; matt; platt; saltfri; saltfritt; skört; smaklös; smaklöst; stillös; stillöst; svagt; torr; torrt; tråkigt; unken; unket; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
faiblement trög; trögt hjälplös; hjälplöst; klent; kraftlös; kraftlöst; maktlös; maktlöst; matt; okunnig; okunnigt; omäktigt; skör; skört; svag; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
indistinctement trög; trögt
indolemment likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; indolent; loj; lustlöst; makligt; slött; sävlig; sävligt
indolent likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; arbetslöst; avmattad; avmattat; bekvämt; förslöat; försoffad; försoffat; indolent; lat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; loj; lojt; lustlöst; löst; makligt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt; sölig; söligt; utan job b
inerte likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt inte motsätta sig; obevekligt; orubblig; orubbligt; orörlig; orörligt; stilla; utan styrning; viljelös; viljelöst
insipidement trög; trögt
légèrement trög; trögt frivol; frivolt; lite; litet; lättsinnigt; svag
mollement trög; trögt
obtus burdus; burdust; okänsligt; slött; trubbig; trubbigt; trög; trögt avrundat; avslutad; avslutat; död; dött; förstockad; förstockat; livlöst; lätt; som nått sin höjdpunkt; tjurskalligt
paresseuse arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt arbetslöst; lat; ointresserad; ointresserat; slött; utan job b
paresseusement arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt arbetslöst; lat; ointresserad; ointresserat; slött; utan job b
paresseux arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt arbetslöst; bekvämt; lat; ointresserad; ointresserat; slött; utan job b
sans sel slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; utan sälta saltfri; saltfritt
stupide dum; dumt; tjockskalligt; trög; trögt besynnerlig; besynnerligt; dumt; idiotisk; idiotiskt; idélös; idélöst; konstigt; oförståndig; oförståndigt; stollig; stolligt; stumt; tokig; tokigt; tom i huvudet; tyst; underlig; underligt
tièdement trög; trögt
traînant likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
vaguement trög; trögt black; blackt; blekt; dimmigt; disigt; dunkel; dunkelt; konturlöst; mulig; obestämd; obestämt; oklar; oklart; svag; svagt; vag; vagt
à peine trög; trögt knappast; nära; rättvis; rättvist
état obtus dum; dumt; tjockskalligt; trög; trögt

Related Translations for trögt