Swedish

Detailed Synonyms for förbruka in Swedish

förbruka:

förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)

 1. förbruka
  förbruka; konsumera
  • förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)
  • konsumera verb (konsumerar, konsumerade, konsumerat)
 2. förbruka
  slösa; förbruka; låta förfaras; misshushålla; ödsla
  • slösa verb (slösar, slösade, slösat)
  • förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)
  • låta förfaras verb (låter förfaras, låt förfaras, låtit förfaras)
  • misshushålla verb (misshushåller, misshushöll, misshushållit)
  • ödsla verb (ödslar, ödslade, ödslat)
 3. förbruka
  förbruka; utmatta; utslita
  • förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)
  • utmatta verb (utmattar, utmattade, utmattat)
  • utslita verb (utslitar, utslitade, utslitat)
 4. förbruka
  använda; spendera; förbruka; använda upp
  • använda verb (använder, använde, använt)
  • spendera verb (spenderar, spenderade, spenderat)
  • förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)
  • använda upp verb (använder upp, använde upp, använt upp)
 5. förbruka
  förbruka
  • förbruka verb (förbrukar, förbrukade, förbrukat)

Conjugations for förbruka:

presens
 1. förbrukar
 2. förbrukar
 3. förbrukar
 4. förbrukar
 5. förbrukar
 6. förbrukar
imperfekt
 1. förbrukade
 2. förbrukade
 3. förbrukade
 4. förbrukade
 5. förbrukade
 6. förbrukade
framtid 1
 1. kommer att förbruka
 2. kommer att förbruka
 3. kommer att förbruka
 4. kommer att förbruka
 5. kommer att förbruka
 6. kommer att förbruka
framtid 2
 1. skall förbruka
 2. skall förbruka
 3. skall förbruka
 4. skall förbruka
 5. skall förbruka
 6. skall förbruka
conditional
 1. skulle förbruka
 2. skulle förbruka
 3. skulle förbruka
 4. skulle förbruka
 5. skulle förbruka
 6. skulle förbruka
perfekt particip
 1. har förbrukat
 2. har förbrukat
 3. har förbrukat
 4. har förbrukat
 5. har förbrukat
 6. har förbrukat
imperfekt particip
 1. hade förbrukat
 2. hade förbrukat
 3. hade förbrukat
 4. hade förbrukat
 5. hade förbrukat
 6. hade förbrukat
blandad
 1. förbruka!
 2. förbruka!
 3. förbrukad
 4. förbrukande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Alternate Synonyms for "förbruka":


Related Synonyms for förbruka