Most Recent Swedish Words:

överge blågult förlåt ritning kvarg raps major ryttarinna mål mal MAL högstadiet hopp håg avundas frodas dagas dig brottas stegras brännas förbittras förenas stärkas förskräckas stötas förstärkas försoffas avbrytas befordras plump lägre väster bo boende tråkigt fortsätta hålla hälla hallå hallåa släthårig lusteld tvångsmässigt gödsel urea ansträngning söt sot livskraftig lysning gilla uggla stök någonstans dimension drumla pojke satyr hej dela introduktion program radio skicka Bäste värdera lift glupsk kashmir bönerop frånvarande Frånvarande borg söder söder- kalabalik våd sjunga skandera förnyelse minsann kvalster grejor syfte umgås terminologi zigenare bokmal bägare Sverige area synas bisak slutrea avgift sväva lyckas vänner Vänner mangel syndaflod låtsas kamma kammad kännedom såg säg SG ingen trana framåt vård värd han hån hän voucher fart söla sola rom ROM fästman oklart gnägg kollektpåse imponerande andas ändas glänta bio samtidig båk bak het Het yrke spritta sprätt spratt Spratt slänga slang släng skandal idiomatisk regnskurar ullig livstycke handling handlingar grattis hända älskling deadline luddigt luddig otydlig flummig dunkelt fantast snyggt mata väg våg vag floppa bokföra begära begå begär barnfödelse häcksax tinktur maträtt Polstjärna fond bulle nyheter spett koordinatör koordinator avkoppla känna kaka momang låga laga riva riven medalj personbevis och skava elektrisk tungandad ändamål liter halta

Most Recent English Words:

comparative verge perform expert part-time drudge heartbreak heart-break loom looms hence bleed shoot shot trespass goad alter mean spouse thing things precede preceding history first-rate admitted censorship trudge chill chilling cistern wrap wrapping butt elaborate ladder perception sleuthing trigger yummy jibe invoice stave bitchy bitchiness cannabis clergyman enamel division meaning add junior colander state statement amend ill-mannered clipboard occasion chute EIP vaccine ignore resemble feminine impossible lion collision pedantic rat tap tapping flexible evasive study studies tyrant issue threat yes adversity sparrow MAL advance nickname nick-name hodgepodge sly out great myriad tenfold enchanter stone segregation assimilate assimilation gild gilding goggle-box dig shatter shattered subscribe slater fortunate fortunately plump luckily alien exemption plaster hall catty pump main hitherto gold Gold hysteria hysteric crude condescending gruff basis plywood inhibit seat-belt steal crow distinguish lupin camaraderie attempt hubby rationale ingress warehouse vixen stagger staggering what banana cope address appreciate appreciation bitch hurdle celebrate even employee employees inherent technology happy yet oeuvre abide juicy introduce goon wasteland coffin gamertag snare coasting-vessel poach poacher surprise surprising amazing amaze student jam art throw throws them gesture robing-room dispense dispenser bonfire manger prospect error prospects excellent cost roly-poly COST variate variation defector geyser urea reimburse fruit target