Most Recent Swedish Words:

blöta blöt blot andas ändas sitta sätta sätt satt busunge fel tema bot smilfink län lån LAN stift häfta tusenkonstnär öga gosig frost fårost skrupler gammal grön påmönstra enrollera borgen akta björn fattigdom scanner ledsen gullgosse försvunnen Stockholm brandvägg efternamn Efternamn skicka rem affektionsvärde nöjd lura lurad rävhona lägenhet binda bindande kossa öster starta Starta välkommen legosoldat vem lunginflamation lunga anklaga anklagad anka änka enkannerligen enkammarsystem enkät enklare dödsorsak lakan aubad bäcken åbäke åbäka bilskrälle NaN alltid Alltid slut broadcast broadcast- fest grader protestera detsamma flicka ha här hår hustru uppfordring e-postadress strömming inriktning nyttoinriktat armveck sitronsirap sittande stuga bockstyren Bacau gripa backanalisk backsvala backstegstangent vanvett back bäck fart vallgrav vakt födelseattest kapa kåpa visit glädjekänsla skapa fika mara sport betjänt underhålla underhållande underhåll lila tok ibland spån human dopvittne månadslön hångla föda foder imponerande bliga motsvara motsvarande transitlager lantisar töva tova naprapat salladolja mes repulsion inbringa lösenord vävnad språngbräda smula nog fallucka skaka lyhört snögubbe kista fönsterskärmar hemmaplan fresterska resplan partiellt grad gunga tillhörighet inspirera svårt svart även tjaa älg förslöa märkning hus hus- falna slockna etter forn metall metall- den öden stol kväll föredöme sämja stupid dummy tokstolle fegis pass slampa käring blad framåt fanken krum följa

Most Recent English Words:

intend intended loose crane thematic extricate façade theme multiple tap tape taping hunk discourse nudge Nudge subdivide bitch MI mob tan scion successive successively blot solid sale hell mesh big artist nucleus promenade promenades spit case-by-case draft-free goodwill withdraw revert sharpwitted stepson stocking stockings cerebration glove desperate vapor reveal sublimate sheer Meredith cigarette continue continued ubiquitous mere thwart ascribe impute practise stoker other Other happy happiness convict pen expound expatiate fascist genealogy unholy bad vinegar pigeon type scaffold chick chicken gastro-enterologist poop match tribunal filch sequestered shabby butter tout faggot ascertain PIC ruse resilient enslave enslaved venture wave waves personify personification name beaver game Game belief bot curt excerpt grumble grumbler fry passage style styling state stated beatnik learn tenant win exemption malefactor research investigate resurrect battery abrupt forever champ élan LAN love namesake art correct movement effort ask TLS helpful hotel screwdriver birthday silence slippery quilt quilted notch notched bazooka eliminate pronoun preposition noun conjunction AI damn damned stand bigotry tailplane bamboo warn warning adverb adjective frivolous comment writing-pads sport frost snow buster serious story sprinkle instill cobweb decay narcissism beef Flemish gross demonstrate dispense dispensable Sex bakery image sleep ring rant gendarme imposition gout checker coiffeur homework walk