Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
  1. kärlek för medmänniskan:


Swedish

Detailed Synonyms for kärlek för medmänniskan in Swedish

kärlek för medmänniskan:

kärlek för medmänniskan noun

  1. kärlek för medmänniskan

Related Synonyms for kärlek för medmänniskan