Summary
Swedish Synonyms:   more detail...
 1. stå upp:


Swedish

Detailed Synonyms for stå upp in Swedish

stå upp:

stå upp verb (står upp, stod upp, stått upp)

 1. stå upp
  stiga upp; resa sig; uppstiga; stå upp
  • stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)
  • resa sig verb (reser sig, reste sig, rest sig)
  • uppstiga verb (uppstigar, uppstigade, uppstigat)
  • stå upp verb (står upp, stod upp, stått upp)

Conjugations for stå upp:

presens
 1. står upp
 2. står upp
 3. står upp
 4. står upp
 5. står upp
 6. står upp
imperfekt
 1. stod upp
 2. stod upp
 3. stod upp
 4. stod upp
 5. stod upp
 6. stod upp
framtid 1
 1. kommer att stå upp
 2. kommer att stå upp
 3. kommer att stå upp
 4. kommer att stå upp
 5. kommer att stå upp
 6. kommer att stå upp
framtid 2
 1. skall stå upp
 2. skall stå upp
 3. skall stå upp
 4. skall stå upp
 5. skall stå upp
 6. skall stå upp
conditional
 1. skulle stå upp
 2. skulle stå upp
 3. skulle stå upp
 4. skulle stå upp
 5. skulle stå upp
 6. skulle stå upp
perfekt particip
 1. har stått upp
 2. har stått upp
 3. har stått upp
 4. har stått upp
 5. har stått upp
 6. har stått upp
imperfekt particip
 1. hade stått upp
 2. hade stått upp
 3. hade stått upp
 4. hade stått upp
 5. hade stått upp
 6. hade stått upp
blandad
 1. stå upp!
 2. stå upp!
 3. stådd upp
 4. stående upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Related Synonyms for stå upp