German

Detailed Translations for Beleg from German to Dutch

Beleg:

Beleg [der ~] noun

 1. der Beleg (Beweisstück; Beweis; Bescheinigung)
  het bewijs; het bewijsstuk
 2. der Beleg (Beweis; Bescheinigung)
  het bewijs; beweringsgrond
 3. der Beleg (Quittung; Empfangsschein; Kassenbon; Kassenschein)
  de kwijting
 4. der Beleg (Quittung; Kassenbon; Kassenschein; Empfangsschein)
  de kwitantie
 5. der Beleg (Empfangsbestätigung; Bescheinigung; Quittung; Rückschein; Empfangsschein)
  bewijs van ontvangst; het reçu
 6. der Beleg
 7. der Beleg
  het document

Translation Matrix for Beleg:

NounRelated TranslationsOther Translations
beweringsgrond Beleg; Bescheinigung; Beweis
bewijs Beleg; Bescheinigung; Beweis; Beweisstück Anmerkung; Beweis; Beweisstück; Notiz; Rechtsbeweis; Vermerk; attest
bewijs van ontvangst Beleg; Bescheinigung; Empfangsbestätigung; Empfangsschein; Quittung; Rückschein
bewijsstuk Beleg; Bescheinigung; Beweis; Beweisstück Akte; Beweisstück; Diplom; Dokument; Lizenz; Schein; Schriftstück; Vertrag; Zeugnis
document Beleg Dokument; Nachricht; Schriftstück; Text
kwijting Beleg; Empfangsschein; Kassenbon; Kassenschein; Quittung
kwitantie Beleg; Empfangsschein; Kassenbon; Kassenschein; Quittung
reçu Beleg; Bescheinigung; Empfangsbestätigung; Empfangsschein; Quittung; Rückschein Abschnitt; Empfangsschein; Kassenbon; Kassenschein; Lieferschein; Schein; Zettel; Überweisungsschein
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
boekstuk Beleg

Synonyms for "Beleg":


Wiktionary Translations for Beleg:

Beleg
noun
 1. allgemein: ein Beweis, ein Nachweis
Beleg
noun
 1. een stuk waarin iets als waar wordt gesteld

Cross Translation:
FromToVia
Beleg reçu; betalingsbewijs voucher — A receipt
Beleg adstructie; bewijs; teken preuve — Traductions à trier suivant le sens
Beleg bewijs; blijk; teken; merkteken; wenk; adstructie; attest; certificaat; getuigenis; getuigschrift; testimonium; verklaring; getuigenverklaring témoignageaction de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.