Summary
German to Dutch:   more detail...
  1. Tschüßßi:


German

Detailed Translations for Tschüßßi from German to Dutch

Tschüßßi:

Tschüßßi adj

  1. Tschüßßi (Tschüß; Tag)
    dag

Translation Matrix for Tschüßßi:

NounRelated TranslationsOther Translations
dag Tag
OtherRelated TranslationsOther Translations
dag Tag; Tschüs; Tschüß
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dag Tag; Tschüß; Tschüßßi