German

Detailed Translations for wahrnehmen from German to Swedish

wahrnehmen:

wahrnehmen verb (nehme wahr, nimmst wahr, nimmt wahr, nahmt war, wahrgenommen)

 1. wahrnehmen (anschauen; sehen; gucken; )
  se; uppmärksamma; skåda; bli medveten om; notera
  • se verb (ser, såg, sett)
  • uppmärksamma verb (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • skåda verb
  • bli medveten om verb (blir medveten om, blev medveten om, blivit medveten om)
  • notera verb (noterar, noterade, noterat)
 2. wahrnehmen (bemerken; merken; signalisieren; feststellen; spüren)
  märka; uppmärksamma; lägga märke till; observera
  • märka verb (märker, märkte, märkt)
  • uppmärksamma verb (uppmärksammar, uppmärksammade, uppmärksammat)
  • lägga märke till verb (lägger märke till, lade märke till, lagt märke till)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
 3. wahrnehmen (sehen; bemerken; beobachten; feststellen; entdecken)
  närvara; observera; bevittna; övervara
  • närvara verb (närvar, närvarit)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • bevittna verb (bevittnar, bevittnade, bevittnat)
  • övervara verb (övervarar, övervarade, övervarat)
 4. wahrnehmen (spüren; fühlen; sehen; )
  märka; ana; förstå; känna; uppfatta
  • märka verb (märker, märkte, märkt)
  • ana verb (anar, anade, anat)
  • förstå verb (förstår, förstod, förstått)
  • känna verb (känner, kännde, kännt)
  • uppfatta verb (uppfattar, uppfattade, uppfattat)
 5. wahrnehmen (beobachten; observieren)
  titta på; se; åskåda; observera; betrakta
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • se verb (ser, såg, sett)
  • åskåda verb (åskådar, åskådade, åskådat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • betrakta verb (betraktar, betraktade, betraktat)
 6. wahrnehmen (erleben; erfahren; durchmachen; feststellen; merken)
  uppleva; känna; erfara
  • uppleva verb (upplever, upplevde, upplevt)
  • känna verb (känner, kännde, kännt)
  • erfara verb (erfar, erfor, erfarit)
 7. wahrnehmen (ansehen; anschauen; schauen; )
  titta på; stirra på
  • titta på verb (tittar på, tittade på, tittat på)
  • stirra på verb (stirrar på, stirrade på, stirrat på)
 8. wahrnehmen (bemerken; merken; spüren)
  märka; notera; lägga märke till
  • märka verb (märker, märkte, märkt)
  • notera verb (noterar, noterade, noterat)
  • lägga märke till verb (lägger märke till, lade märke till, lagt märke till)
 9. wahrnehmen (zu sehen bekommen; bemerken; feststellen; erkennen)
  hitta; bli medveten om
  • hitta verb (hittar, hittade, hittat)
  • bli medveten om verb (blir medveten om, blev medveten om, blivit medveten om)
 10. wahrnehmen (vorfühlen; fühlen; spüren; )
  förvänta sig; vänta sig; ana i förväg; känna på sig
  • förvänta sig verb (förväntar sig, förväntade sig, förväntat sig)
  • vänta sig verb (väntar sig, väntade sig, väntat sig)
  • ana i förväg verb (anar i förväg, anade i förväg, anat i förväg)
  • känna på sig verb (känner på sig, kännde på sig, kännt på sig)

Conjugations for wahrnehmen:

Präsens
 1. nehme wahr
 2. nimmst wahr
 3. nimmt wahr
 4. nehmen wahr
 5. nehmt wahr
 6. nehmen wahr
Imperfekt
 1. nahm wahr
 2. nahmen wahr
 3. nahmt war
 4. nahmen war
 5. nahmt war
 6. nahmen war
Perfekt
 1. habe wahrgenommen
 2. hast wahrgenommen
 3. hat wahrgenommen
 4. haben wahrgenommen
 5. habt wahrgenommen
 6. haben wahrgenommen
1. Konjunktiv [1]
 1. nehme wahr
 2. nehmest wahr
 3. nehme wahr
 4. nehmen wahr
 5. nehmet wahr
 6. nehmen wahr
2. Konjunktiv
 1. nähme wahr
 2. nähmest wahr
 3. nähme wahr
 4. nähmen wahr
 5. nähmet wahr
 6. nähmen wahr
Futur 1
 1. werde wahrnehmen
 2. wirst wahrnehmen
 3. wird wahrnehmen
 4. werden wahrnehmen
 5. werdet wahrnehmen
 6. werden wahrnehmen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde wahrnehmen
 2. würdest wahrnehmen
 3. würde wahrnehmen
 4. würden wahrnehmen
 5. würdet wahrnehmen
 6. würden wahrnehmen
Diverses
 1. nehm wahr!
 2. nehmt wahr!
 3. nehmen Sie wahr!
 4. wahrgenommen
 5. wahrnehmend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Translation Matrix for wahrnehmen:

NounRelated TranslationsOther Translations
bevittna Zeugenbank
märka Anstreichen
stirra på Angaffen; Anglotzen; Anstarren
titta på Anschauen; Gucken; Schauen
VerbRelated TranslationsOther Translations
ana bemerken; beobachten; entdecken; erkennen; feststellen; fühlen; merken; sehen; spüren; wahrnehmen entgegensehen; erwarten; hoffen; voraussehen
ana i förväg erfahren; fühlen; merken; spüren; tasten; vernehmen; vorfühlen; wahrnehmen
betrakta beobachten; observieren; wahrnehmen anblicken; anschauen; ansehen; begucken; beobachten; besehen; betrachten; beäugen; gaffen; gucken; hinblicken; schauen; zusehen
bevittna bemerken; beobachten; entdecken; feststellen; sehen; wahrnehmen vorzeigen; zeigen; zeugen von
bli medveten om anschauen; ansehen; bemerken; betrachten; erkennen; feststellen; gucken; schauen; sehen; wahrnehmen; zu sehen bekommen
erfara durchmachen; erfahren; erleben; feststellen; merken; wahrnehmen ausfindig machen; erfahren; erleben; herausbekommen
förstå bemerken; beobachten; entdecken; erkennen; feststellen; fühlen; merken; sehen; spüren; wahrnehmen begreifen; dolmetschen; durchschauen; einsehen; erfassen; erkennen; fassen; kapieren; schnallen; verstehen
förvänta sig erfahren; fühlen; merken; spüren; tasten; vernehmen; vorfühlen; wahrnehmen
hitta bemerken; erkennen; feststellen; wahrnehmen; zu sehen bekommen antreffen; auffinden; begegnen; finden; suchen; vorfinden
känna bemerken; beobachten; durchmachen; entdecken; erfahren; erkennen; erleben; feststellen; fühlen; merken; sehen; spüren; wahrnehmen abtasten; anfassen; befühlen; betasten; ergreifen; fühlen; kennen; rühren; tasten; wissen
känna på sig erfahren; fühlen; merken; spüren; tasten; vernehmen; vorfühlen; wahrnehmen
lägga märke till bemerken; feststellen; merken; signalisieren; spüren; wahrnehmen Notiz von etwas nehmen; bemerken
märka bemerken; beobachten; entdecken; erkennen; feststellen; fühlen; merken; sehen; signalisieren; spüren; wahrnehmen Markierung; etikettieren
notera anschauen; ansehen; bemerken; betrachten; gucken; merken; schauen; sehen; spüren; wahrnehmen Notiz von etwas nehmen; achten auf; anmerken; aufschreiben; aufzeichnen; belegen; bemerken; buchen; einschreiben; eintragen; festlegen; niederschreiben; notieren; registrieren; verzeichnen
närvara bemerken; beobachten; entdecken; feststellen; sehen; wahrnehmen da sein; dabei sein
observera bemerken; beobachten; entdecken; feststellen; merken; observieren; sehen; signalisieren; spüren; wahrnehmen achtgeben; anblicken; anschauen; ansehen; ausmachen; begucken; beobachten; besehen; betrachten; beäugen; gaffen; gucken; hinblicken; observieren; schauen; sehen; zugucken; zusehen
se anschauen; ansehen; beobachten; betrachten; gucken; observieren; schauen; sehen; wahrnehmen
skåda anschauen; ansehen; betrachten; gucken; schauen; sehen; wahrnehmen
stirra på anblicken; anschauen; ansehen; betrachten; gucken; schauen; sehen; wahrnehmen angaffen; anglotzen; gaffen; starren; stieren
titta på anblicken; anschauen; ansehen; beobachten; betrachten; gucken; observieren; schauen; sehen; wahrnehmen besichtigen; gucken nach; inspizieren; schauen nach; sich anschauen; sich ansehen
uppfatta bemerken; beobachten; entdecken; erkennen; feststellen; fühlen; merken; sehen; spüren; wahrnehmen
uppleva durchmachen; erfahren; erleben; feststellen; merken; wahrnehmen erfahren; erleben; mitmachen
uppmärksamma anschauen; ansehen; bemerken; betrachten; feststellen; gucken; merken; schauen; sehen; signalisieren; spüren; wahrnehmen Notiz von etwas nehmen; bemerken
vänta sig erfahren; fühlen; merken; spüren; tasten; vernehmen; vorfühlen; wahrnehmen entgegensehen; erwarten; hoffen; voraussehen
åskåda beobachten; observieren; wahrnehmen
övervara bemerken; beobachten; entdecken; feststellen; sehen; wahrnehmen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
stirra på angestarrt

Synonyms for "wahrnehmen":


Wiktionary Translations for wahrnehmen:

wahrnehmen
 1. (transitiv) merken, spüren, erkennen, mit den Sinnen erfassen, bemerken

Cross Translation:
FromToVia
wahrnehmen urskilja discern — to detect with the senses, especially with the eyes
wahrnehmen begripa perceive — to understand
wahrnehmen se voir — Percevoir l’image des objets par l’organe de la vue