Dutch

Detailed Translations for plannen from Dutch to English

plannen:

plannen verb (plan, plant, plande, planden, gepland)

 1. plannen
  to plan; to contrive; to set up; to devise; to plot
  • plan verb (plans, planned, planning)
  • contrive verb (contrives, contrived, contriving)
  • set up verb (sets up, set up, setting up)
  • devise verb (devises, devised, devising)
  • plot verb (plots, plotted, plotting)
 2. plannen
  to schedule
  – To program a computer to perform a specified action at a specified time and date. 1
  • schedule verb (schedules, scheduled, scheduling)

Conjugations for plannen:

o.t.t.
 1. plan
 2. plant
 3. plant
 4. plannen
 5. plannen
 6. plannen
o.v.t.
 1. plande
 2. plande
 3. plande
 4. planden
 5. planden
 6. planden
v.t.t.
 1. heb gepland
 2. hebt gepland
 3. heeft gepland
 4. hebben gepland
 5. hebben gepland
 6. hebben gepland
v.v.t.
 1. had gepland
 2. had gepland
 3. had gepland
 4. hadden gepland
 5. hadden gepland
 6. hadden gepland
o.t.t.t.
 1. zal plannen
 2. zult plannen
 3. zal plannen
 4. zullen plannen
 5. zullen plannen
 6. zullen plannen
o.v.t.t.
 1. zou plannen
 2. zou plannen
 3. zou plannen
 4. zouden plannen
 5. zouden plannen
 6. zouden plannen
en verder
 1. ben gepland
 2. bent gepland
 3. is gepland
 4. zijn gepland
 5. zijn gepland
 6. zijn gepland
diversen
 1. plan!
 2. plant!
 3. gepland
 4. plannend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for plannen:

NounRelated TranslationsOther Translations
plan grondplan; opzet; plan; planning; plattegrond; project; situatieschets; situatietekening; stadskaart
plot bouwterrein; complot; gebied; intrige; kavel; perceel; plot; samenspanning; samenzwering; terrein; verwikkeling
schedule lijst; planning; tabel; tafel; vliegschema
VerbRelated TranslationsOther Translations
contrive plannen bedenken; fantaseren; uitdenken; verdichten; verzinnen; voorwenden
devise plannen bedenken; beramen; fantaseren; legateren; nalaten; plan beramen; ramen; schatten; taxeren; uitdenken; verdichten; vererven; vermaken; verzinnen; voorwenden; zinnen
plan plannen bedenken; beramen; inplannen; plan beramen; van plan zijn; verzinnen; zinnen
plot plannen bedenken; beramen; complotteren; plan beramen; verzinnen; zinnen
schedule plannen
set up plannen aanbrengen; aanleggen; aanvangen; beginnen; bouwen; construeren; inrichten; installeren; monteren en aansluiten; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; starten; van start gaan
ModifierRelated TranslationsOther Translations
set up gesticht; opgericht

Related Words for "plannen":


Wiktionary Translations for plannen:

plannen
verb
 1. (intransitive) plan
 2. to create a plan for
 3. to intend
 4. put together the schedule of an event
 5. schedule

plannen form of plan:

plan [de ~] noun

 1. de plan (voornemen; opzet)
  the intention; the will; the wish
 2. de plan (planning; opzet)
  the scheme; the plan; the objective; the intention; the idea
 3. de plan (project)
  the project; the plan
 4. de plan (niveau; laag; peil; stand)
  the level
 5. de plan (gedrag; besturing; houding; leiding; rijrichting)
  the quotation; the stock price; the rate
  the value
  – the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else 2
  • value [the ~] noun
   • he tried to estimate the value of the produce at normal prices2
  the price
  – The market value or exchange value of a product. 1

plan

 1. plan
  the plan
  – A schedule of task start and finish dates and resource and cost data. 1

Translation Matrix for plan:

NounRelated TranslationsOther Translations
idea opzet; plan; planning begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; intentie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; visie; voornemen; zienswijze
intention opzet; plan; planning; voornemen betekenis; doel; doeleinde; inhoud; intentie; inzet; moedwil; nut; oogmerk; streven; toeleg; voornemen; zin
level laag; niveau; peil; plan; stand afgraven; afgraving; dimensieniveau; echelon; etage; gehalte; geleding; graad; gradatie; laag; mate; niveau; peil; verdieping; vlak; vlak maken; waterpas; woonlaag
objective opzet; plan; planning bestemming; doel; doeleinde; doelstelling; einddoel; eindpunt; inzet; oogmerk; reisbestemming; streven; toeleg
plan opzet; plan; planning; project grondplan; plattegrond; situatieschets; situatietekening; stadskaart
price besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting prijs
project plan; project project; verhandeling; werkstuk
quotation besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting aanhaling; citaat; notering; offerte; prijskaartje; prijsopgave
rate besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting herleidingskoers; koers; tarief; valuta; wisselkoers
scheme opzet; plan; planning doel; doeleinde; inzet; kleurenschema; schema; stelsel; streven; systeem; toeleg
stock price besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting
value besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting belang; betekenis; herleidingskoers; koers; nut; valuta; waarde; wisselkoers; zin
will opzet; plan; voornemen laatste wil; testament; uiterste wilsbeschikking
wish opzet; plan; voornemen begeerte; begeren; hevig verlangen; laatste wens; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; wil; zucht
- concept; opzet
VerbRelated TranslationsOther Translations
level afplatten; effenen; gelijk trekken; gelijkmaken; nivelleren; platmaken; vereffenen; verrekenen; vlak maken
plan bedenken; beramen; inplannen; plan beramen; plannen; van plan zijn; verzinnen; zinnen
price prijzen; van een prijs voorzien
project projecteren; visualiseren
rate aanslaan; taxeren
scheme intrigeren; konkelen; kuipen
value becijferen; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken
will begeren; verlangen; zullen
wish begeren; toewensen; verlangen; wensen; willen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
level effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit; waterpas
objective objectief; onpartijdig

Related Words for "plan":

 • plannen, plans, plantje, plantjes

Synonyms for "plan":


Related Definitions for "plan":

 1. voorlopig ontwerp van iets3
  • hij legde zijn plan aan de directie voor3
 2. uitgewerkte beschrijving of tekening3
  • je moet je precies aan het bouwplan houden3

Wiktionary Translations for plan:

plan
noun
 1. een voorgenomen handelswijze
plan
noun
 1. map or a drawing of a construction site
 2. list of scheduled events
 3. any detailed technical drawing
 4. any detailed plan of action
 5. temporally organized plan
 6. set of intended actions
 7. 2-dimensional drawing from above
 8. a systematic plan of future action

Cross Translation:
FromToVia
plan intention; plan; intent; aim; goal; purpose; target; butt; end; objective dessein — Intention d’exécuter quelque chose (sens général)
plan design; diagram; scheme; intention plan — À classer
plan plan; project; scheme; design; diagram; plane; ground plan projetdessein, idée de ce qu’on penser réaliser, conception des moyens qu’on croire utiles pour exécuter ce qu’on médite.
plan discussion; insinuation; proposal; intention; plan; intent; purpose proposparole échanger dans la conversation.