Spanish

Detailed Translations for punto de vista from Spanish to English

punto de vista:

punto de vista [el ~] noun

 1. el punto de vista (opinión; convicción; idea; )
  the opinion; the view; the notion; the idea
 2. el punto de vista (idea; pensamiento; concepto; noción; opinión)
  the thought; the idea
 3. el punto de vista (opinión; parecer; visión óptica)
  the vision; the insight; the notion; the idea
 4. el punto de vista (noción; opinión; idea)
  the notion; the vision; the view; the opinion; the idea
 5. el punto de vista (juicio; interpretación; opinión; )
  the perspective; the point of view; the conception; the interpretation; the opinion; the view; the idea; the way of thinking; the vision; the outlook; the attitude; the stand; the notion; the angle; the reading; the aspect; the version
 6. el punto de vista (juicio; opinión; parecer; dictamen; modo de ver)
  the judgement; the opinion; the view; the idea
 7. el punto de vista (posición; enfoque; perspectiva; )
  the point of view; the standpoint; the position; the view; the opinion
 8. el punto de vista (convicción; juicio; convencimiento; )
  the conviction; the disposition; the inclination; the creed; the notion; the opinion; the view; the idea
 9. el punto de vista (visión; perspectiva; entendimiento; )
  the perception; the vision

Translation Matrix for punto de vista:

NounRelated TranslationsOther Translations
angle aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión escondite; esquina; grado de un ángulo; refugio; rincón; ángulo
aspect aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión aspecto; faceta; posición
attitude aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión actitud; posición; postura; toma de posición
conception aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión concepto; noción
conviction actitud; concepto; convencimiento; convicción; credo; disposición; filiación; idea; inclinación; juicio; noción; opinión; parecer; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición convicción
creed actitud; concepto; convencimiento; convicción; credo; disposición; filiación; idea; inclinación; juicio; noción; opinión; parecer; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición convicciones; convicción religiosa; credo; creencia; creencias; crédito; culto; doctrina; inclinación; religión
disposition actitud; concepto; convencimiento; convicción; credo; disposición; filiación; idea; inclinación; juicio; noción; opinión; parecer; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición alma; busto; calidad; carácter; clasificación; constitución; convicciones; convicción religiosa; creencia; creencias; crédito; culto; distribución; división; doctrina; estado de ánimo; inclinación; naturaleza; religión; temperamento; ánimo; índole
idea actitud; aspecto; concepción; concepto; convencimiento; convicción; credo; dictamen; disposición; filiación; idea; inclinación; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; noción; opinión; parecer; pensamiento; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición; visión; visión óptica concepto; conciencia; fin; gol; idea; intencion; meta; noción; objetivo; objeto; ocurrencia; opinión; parecer; pensamiento; plan; proyecto
inclination actitud; concepto; convencimiento; convicción; credo; disposición; filiación; idea; inclinación; juicio; noción; opinión; parecer; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición afecto; carácter; convicciones; convicción religiosa; creencia; creencias; crédito; cuesta; culto; declive; doctrina; estado de ánimo; inclinación; intención; religión; significación; simpatía; temperamento; tendencia; tenor; vertiente; ángulo del declive
insight opinión; parecer; punto de vista; visión óptica agudeza; astucia; comprensión; criterio; discernimiento; entendimiento; genio; idea; ingenio; intelecto; inteligencia; inventiva; listeza; noción; opinión; penetración; perspicacia; sagacidad; vista
interpretation aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión aclaración; explicación; interpretaciones; interpretación; razonamiento; traducción; versiones; versión
judgement dictamen; juicio; modo de ver; opinión; parecer; punto de vista acuerdo; articulación; auto; condena; condenación; criterio; decisión; fallo; juicio; opinión; resolución; sentencia; veredicto
notion actitud; aspecto; concepción; concepto; convencimiento; convicción; credo; disposición; filiación; idea; inclinación; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; noción; opinión; parecer; pensamiento; persuasión; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición; visión; visión óptica agudeza; comprender; concepto; conciencia; discernimiento; entender; entendimiento; genio; idea; ingenio; inteligencia; inventiva; listeza; noción; ocurrencia; opinión; parecer; pensamiento; perspicacia; sagacidad
opinion actitud; aspecto; concepción; concepto; convencimiento; convicción; credo; dictamen; disposición; enfoque; filiación; idea; inclinación; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; modo de ver las cosas; noción; opinión; parecer; pensamiento; perspectiva; persuasión; posición; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición; visión; ángulo de incidencia; ángulo visual dictamen; opinión
outlook aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión anticipación; embarazo; esperanza; expectación; expectativa; perspectiva; previsión
perception comprensión; discernimiento; entendimiento; interpretaciones; interpretación; modo de ver; opiniones; opinión; perspectiva; posición; punto de vista; toma de posición; versiones; versión; visión apercepción; contemplación; idea; impresión; lata; mirada; observación; opinión; percepción; sensación; vista
perspective aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión destino; futuro; perspectiva
point of view aspecto; concepción; concepto; enfoque; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; modo de ver las cosas; opinión; pensamiento; perspectiva; posición; punto de vista; visión; ángulo de incidencia; ángulo visual
position aspecto; enfoque; modo de ver; modo de ver las cosas; perspectiva; posición; punto de vista; ángulo de incidencia; ángulo visual actitud; capa; cargo; categoría; clase; clase social; clasificación; condición en que se halla alguien o algo; condición social; distribución; división; empleo; estado; estado de ánimo; función; humor; oficio; posición; postura; puesto; situación; toma de posición; trabajo
reading aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión aclaración; doctrina; dogma; explicación; interpretación; lectura; lectura en voz alta; versión
stand aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión actitud; armazón; banquillo de los testigos; bastidor; carpa; estandarte; estera; esterilla; mantelito; pabellón; pedestal; posición; puesto; tenderete; tienda; tiendecilla ambulante; toldo; toma de posición
standpoint aspecto; enfoque; modo de ver; modo de ver las cosas; perspectiva; posición; punto de vista; ángulo de incidencia; ángulo visual
thought concepto; idea; noción; opinión; pensamiento; punto de vista concepto; consideración; contemplación; don; entendimiento; facultad de pensar; genialidad; genio; idea; inteligencia; meditaciones; meditación; mente; noción; ocurrencia; opinión; parecer; pensamiento; razón; reflexión; talento
version aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión aclaración; doctrina; dogma; explicación; interpretación; versión
view actitud; aspecto; concepción; concepto; convencimiento; convicción; credo; dictamen; disposición; enfoque; filiación; idea; inclinación; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; modo de ver las cosas; noción; opinión; parecer; pensamiento; perspectiva; persuasión; posición; postura; punto de vista; simpatías; tendencia; toma de posición; visión; ángulo de incidencia; ángulo visual abertura; alzado; aspecto; cara; espectáculo; faceta; inspección; mirada; ojeada; panorama; perspectiva; visita; vista; vistazo
vision aspecto; comprensión; concepción; concepto; discernimiento; entendimiento; idea; interpretaciones; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; noción; opiniones; opinión; parecer; pensamiento; perspectiva; posición; punto de vista; toma de posición; versiones; versión; visión; visión óptica alzado; aparición; aspecto; perspectiva; vista
way of thinking aspecto; concepción; concepto; idea; interpretación; juicio; manera de pensar; modo de ver; opinión; pensamiento; punto de vista; visión ideario; manera de pensar; modo de pensar; pensamientos
VerbRelated TranslationsOther Translations
angle inclinar; pescar; pescar con caña
position aplicar; depositar; encajar; engarzar; meter; poner; situar
stand aguantar; comerse; consumir; corroer; corroerse; desaparecer; descomponerse; digerir; digerirse; experimentar; gastar; hundirse; padecer; pasar por; ponerse; pudrirse; resistir; salir con bien; salir con bien de; seguir viviendo; soportar; sucumbir; sufrir; tolerar
view contemplar; contestar; controlar; dar un vistazo a; distinguir; examinar; grabar; inspeccionar; ir a ver; mirar; mirar a; notar; observar; pasar revista a; percatarse de; percibir; prosperar; reconocer; repasar; revisar; rodar; tomar; ver; verificar; vigilar; visitar; visualizar

Synonyms for "punto de vista":


Wiktionary Translations for punto de vista:

punto de vista
noun
 1. viewpoint
 2. A position from which something is seen; outlook; standpoint
 3. An attitude, opinion, or set of beliefs
 4. point of view
 5. interpretation or view

Cross Translation:
FromToVia
punto de vista viewpoint standpunt — een houding die men aanneemt ten aanzien van een actueel vraagstuk
punto de vista viewpoint gezichtspunt — de manier waarop iets wordt bekeken, oogpunt
punto de vista perspective PerspektiveSichtweise, Standpunkt, Blickwinkel
punto de vista point of view; standpoint point de vue — Façon de considérer un problème
punto de vista point of view; standpoint point de vue — Opinion particulière

Related Translations for punto de vista