Summary
French to Dutch:   more detail...
 1. belette:
 2. Wiktionary:
Dutch to French:   more detail...
 1. beletten:


French

Detailed Translations for belette from French to Dutch

belette:

belette [la ~] noun

 1. la belette
  de wezel

Translation Matrix for belette:

NounRelated TranslationsOther Translations
wezel belette

Wiktionary Translations for belette:

belette
noun
 1. Petit mammifère carnassier.
belette
noun
 1. dierkunde|nld species|Mustela nivales, klein schuw marterachtig roofdiertje

Cross Translation:
FromToVia
belette wezel least weaselMustela nivalis
belette wezel weasel — least weasel, Mustela nivalis
belette wezel WieselZoologie: zierlicher, flinker, dem Hermelin nahe verwandter MarderDutch

Detailed Translations for belette from Dutch to French

beletten:

beletten verb (belet, belette, beletten, belet)

 1. beletten (verhinderen; belemmeren; voorkomen; voorkómen)
  empêcher; entraver; interdire; faire obstacle à
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • interdire verb (interdis, interdit, interdisons, interdites, )
 2. beletten (weerhouden; ervanaf houden; afhouden)
  retenir; empêcher; arrêter; contrecarrer; stopper; dissuader
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • dissuader verb (dissuade, dissuades, dissuadons, dissuadez, )
 3. beletten (belemmeren; verhinderen)
  empêcher; bloquer; gêner; déranger; embarrasser
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • déranger verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )

Conjugations for beletten:

o.t.t.
 1. belet
 2. belet
 3. belet
 4. beletten
 5. beletten
 6. beletten
o.v.t.
 1. belette
 2. belette
 3. belette
 4. beletten
 5. beletten
 6. beletten
v.t.t.
 1. heb belet
 2. hebt belet
 3. heeft belet
 4. hebben belet
 5. hebben belet
 6. hebben belet
v.v.t.
 1. had belet
 2. had belet
 3. had belet
 4. hadden belet
 5. hadden belet
 6. hadden belet
o.t.t.t.
 1. zal beletten
 2. zult beletten
 3. zal beletten
 4. zullen beletten
 5. zullen beletten
 6. zullen beletten
o.v.t.t.
 1. zou beletten
 2. zou beletten
 3. zou beletten
 4. zouden beletten
 5. zouden beletten
 6. zouden beletten
diversen
 1. belet!
 2. belet!
 3. belet
 4. belettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beletten [znw.] noun

 1. beletten (weerhouden; afhouden)
  l'interdiction; la retenue; l'empêchement

Translation Matrix for beletten:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter aborteren; stilhouden; stoppen
empêchement afhouden; beletten; weerhouden belemmering; beletsel; bemoeilijking; blijven steken; haperen; hinder; hindernis; klip; obstakel; obstructie; verhindering; verstopping in het lichaam
interdiction afhouden; beletten; weerhouden ontzeggen; ontzegging; verbod
retenue afhouden; beletten; weerhouden bescheidenheid; dienst; gedienstige handeling; gedienstigheid; ingetogenheid; kuisheid; matiging; mindering; moderatie; onbevlektheid; onbezoedeldheid; onschuldigheid; pretentieloosheid; reinheid; tempering; voorkomendheid; zedigheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden aanhouden; aflaten; afsluiten; afzetten; arresteren; beslissen; besluiten; beëindigen; dwarsbomen; dwarsliggen; een einde maken aan; eindigen; ermee uitscheiden; gesprek beëindigen; gevangennemen; halt houden; in hechtenis nemen; inrekenen; opgeven; ophouden; oppakken; remmen; staken; stelpen; stillen; stilstaan; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; temporiseren; tot staan brengen; tot stilstand brengen; tot stilstand komen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitscheiden; uitzetten; vatten; vertragen
bloquer belemmeren; beletten; verhinderen afbreken; barricaderen; blokkeren; doen ophouden; halt houden; klemrijden; obstructie plegen; onderbreken; ophouden; platleggen; remmen; stopzetten; stremmen; tegenhouden; tot staan brengen; vastrijden; versperren
contrecarrer afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden beperken; dwarsbomen; dwarsliggen; een kruis slaan; hinderen; indammen; inkapselen; inperken; kruisen; laveren; limiteren; onmogelijk maken; storen; tegen de wind in varen; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; verhinderen; weerstreven
dissuader afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden afraden; ompraten; omverpraten; ontraden; overhalen; overreden; overtuigen
déranger belemmeren; beletten; verhinderen hinderen; lastigvallen; obstructie plegen; onmogelijk maken; ontrieven; storen; teisteren; verstoren; vertoornen
embarrasser belemmeren; beletten; verhinderen koeioneren; kwellen; narren; obstructie plegen; omruilen; omwisselen; pesten; plagen; ruilen; sarren; tarten; tergen; treiteren; verlegen maken; verwisselen; wisselen
empêcher afhouden; belemmeren; beletten; ervanaf houden; verhinderen; voorkomen; voorkómen; weerhouden afweren; dwarsbomen; dwarsliggen; hinderen; obstructie plegen; onmogelijk maken; pareren; storen; tegenwerken; verhinderen; weren
entraver belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen barricaderen; hinderen; obstructie plegen; onmogelijk maken; storen; verhinderen; versperren
faire obstacle à belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen beperken; hinderen; indammen; inkapselen; inperken; limiteren; onmogelijk maken; storen; verhinderen
gêner belemmeren; beletten; verhinderen dwarsbomen; dwarsliggen; dwarszitten; generen; hinderen; lastigvallen; obstructie plegen; onmogelijk maken; op zijn hart hebben; schamen; storen; tegenwerken; teisteren; verhinderen; verstoren; vertoornen
interdire belemmeren; beletten; verhinderen; voorkomen; voorkómen verbieden
retenir afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden achterhouden; afhouden; aftrekken; bedaren; bedwingen; beet hebben; beheersen; bemantelen; beteugelen; blijven staan; charteren; dwarsbomen; dwarsliggen; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; houden; huren; in bedwang houden; in de cel zetten; in mindering brengen; inhouden; interneren; intomen; isoleren; matigen; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onderdrukken; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; tegenwerken; terughouden; vasthebben; vasthouden; vastzetten; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; wegstoppen
stopper afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden aflopen; afsluiten; afzetten; beslissen; besluiten; beëindigen; dwarsbomen; dwarsliggen; een einde maken aan; eindigen; halt houden; halthouden; ophouden; remmen; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tegenwerken; tot staan brengen; tot stilstand brengen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan