Summary


French

Detailed Translations for transport from French to Dutch

transport:

transport [le ~] noun

 1. le transport (déplacement; transposition; chargement)
  het vervoer; de overbrenging; de verplaatsing; de afvoer; het transport; de verscheping
 2. le transport (cargaison; fardeau; affrètement; fret)
  de cargo; de lading; de vracht
 3. le transport (transport routier; cargaison; chargement; charge)
  het transport; het vrachtvervoer; het wegvervoer; het wegtransport
 4. le transport
  het transport

Translation Matrix for transport:

NounRelated TranslationsOther Translations
afvoer chargement; déplacement; transport; transposition écoulement
cargo affrètement; cargaison; fardeau; fret; transport
lading affrètement; cargaison; fardeau; fret; transport cargaison; charge; chargement
overbrenging chargement; déplacement; transport; transposition
transport cargaison; charge; chargement; déplacement; transport; transport routier; transposition
verplaatsing chargement; déplacement; transport; transposition déménagement; migration; émigration
verscheping chargement; déplacement; transport; transposition
vervoer chargement; déplacement; transport; transposition
vracht affrètement; cargaison; fardeau; fret; transport affrètement; cargaison; charge; chargement; fardeau; fret
vrachtvervoer cargaison; charge; chargement; transport; transport routier
wegtransport cargaison; charge; chargement; transport; transport routier
wegvervoer cargaison; charge; chargement; transport; transport routier transport routier

Synonyms for "transport":


Wiktionary Translations for transport:

transport
noun
 1. action de porter d’un lieu à un autre.
transport
noun
 1. het aanbrengen
 2. het vervoer van voorwerpen/mensen/brandstoffen of data van een ene naar een andere plaats
 3. overbrenging van zaken van één plaats naar de andere

Cross Translation:
FromToVia
transport transport TransportBeförderung, transportieren von Gut, Personen, Tieren
transport vervoer; transport transport — act of transporting
transport vervoering transport — state of being transported by emotion
transport transport; vrachtvoertuig transport — vehicle used to transport passengers, mail or freight

transporté:


Synonyms for "transporté":


Related Translations for transportDutch

Detailed Translations for transport from Dutch to French

transport:

transport [het ~] noun

 1. het transport (wegtransport; vrachtvervoer; wegvervoer)
  le transport routier; la cargaison; le chargement; le transport; la charge
 2. het transport (vervoer; overbrenging; verplaatsing; afvoer; verscheping)
  le transport; le déplacement; la transposition; le chargement
 3. het transport
  le transport

Translation Matrix for transport:

NounRelated TranslationsOther Translations
cargaison transport; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer belading; bevrachting; cargo; druk; financiële last; lading; last; scheepsbuik; vracht; vrachtgoed
charge transport; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer aanval; attaque; belasting; belastingdienst; belastingen; bestorming; bevrachting; draaglast; druk; electrische lading; financiële last; fiscus; gevoelslast; heffingen; lading; last; offensief; run; stormaanval; stormloop; vracht; vrachtgoed
chargement afvoer; overbrenging; transport; verplaatsing; verscheping; vervoer; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer bevrachting; electrische lading; inlading; inscheping; laden; lading; scheepslading; vracht; wagonlading
déplacement afvoer; overbrenging; transport; verplaatsing; verscheping; vervoer conversie; mate van beweeglijkheid van het lichaam; motoriek; omzetting; overplaatsing; respijt; uitstel; verlegging; verschuiving; verzetting; voortbeweging
transport afvoer; overbrenging; transport; verplaatsing; verscheping; vervoer; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer cargo; lading; vracht
transport routier transport; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer wegvervoer
transposition afvoer; overbrenging; transport; verplaatsing; verscheping; vervoer verzetting

Related Words for "transport":

 • transporten

Synonyms for "transport":


Related Definitions for "transport":

 1. het wegbrengen1
  • het transport van levensmiddelen gebeurt met vrachtwagens1

Wiktionary Translations for transport:

transport
noun
 1. het vervoer van voorwerpen/mensen/brandstoffen of data van een ene naar een andere plaats
transport
noun
 1. action de porter d’un lieu à un autre.

Cross Translation:
FromToVia
transport transport TransportBeförderung, transportieren von Gut, Personen, Tieren
transport transport transport — act of transporting
transport transport transport — vehicle used to transport passengers, mail or freight