Dutch

Detailed Translations for typering from Dutch to German

typering:

typering [de ~ (v)] noun

  1. de typering (kenschets; karakterisering)
    die Beschreibung; die Kennzeichnung; die Schilderung; die Umschreibung; die Charakterisierung
  2. de typering (karakterisering; kenmerk; eigenschap; karakteristiek)
    die Eigenschaft; die Charakteristik; die Charakterbeschreibung; die Besonderheit; die Charakterisierung; die Eigenart; die Charakterskizze; die Charaktereigenschaft; die Spur; die Einschläge; die Charakterschilderung
  3. de typering (classificatie; karakterisering)
    die Klassifikation; die Klassifizierung

Translation Matrix for typering:

NounRelated TranslationsOther Translations
Beschreibung karakterisering; kenschets; typering begripsbepaling; beschrijving; definitie; descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; signalement; uitbeelding
Besonderheit eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; merkwaardigheid; specialiteit; specialité; vreemdsoortigheid
Charakterbeschreibung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charaktereigenschaft eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; karaktereigenschap; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; stigma; trekje
Charakterisierung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; kenschets; typering descriptie; eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenmerk; nadere beschrijving; omschrijving; profielschets; uitbeelding
Charakteristik eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; karaktertrek; kenmerk; stigma
Charakterschilderung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charakterskizze eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Eigenart eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzonderheid; detail; karaktertrekje; rarigheid; trekje; vreemdsoortigheid
Eigenschaft eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; gesteldheid; hoedanigheid; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwaliteit; stigma; trekje
Einschläge eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bres; gat; opening
Kennzeichnung karakterisering; kenschets; typering begripsbepaling; definitie; eigenschap; karakteristiek; kenmerk; markering
Klassifikation classificatie; karakterisering; typering classificatie; klassement; klassering
Klassifizierung classificatie; karakterisering; typering classificatie; klassement; klassering
Schilderung karakterisering; kenschets; typering descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding
Spur eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aanwijzing; flinter; floers; scheutje; schijntje; snufje; snuifje; spoor; tip; vingerwenk; vingerwijzing; vleugje; voetspoor; waas; wenk; zweem
Umschreibung karakterisering; kenschets; typering begripsbepaling; definitie; descriptie; equivalent; nadere beschrijving; omschrijving; signalement; uitbeelding

Related Words for "typering":

  • typeringen