Summary
Dutch to German:   more detail...
  1. voor ontvangst tekenen:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for voor ontvangst tekenen from Dutch to German

voor ontvangst tekenen:

voor ontvangst tekenen verb

  1. voor ontvangst tekenen (kwiteren)
    quittieren
    • quittieren verb (quittiere, quittierst, quittiert, quittierte, quittiertet, quittiert)

Translation Matrix for voor ontvangst tekenen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
quittieren kwiteren; voor ontvangst tekenen

Wiktionary Translations for voor ontvangst tekenen:

voor ontvangst tekenen
verb
  1. transitiv: einen Empfangsbeleg (Quittung) unterschreiben

Related Translations for voor ontvangst tekenen