Dutch

Detailed Translations for omgekeerd from Dutch to English

omgekeerd:


Translation Matrix for omgekeerd:

NounRelated TranslationsOther Translations
contrary tegendeel; tegenovergestelde
opposite antipool; antoniem; contrast; strijdende opvatting; tegendeel; tegenovergestelde; tegenpool; tegenstelling
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
contrary andersom; contrarie; omgekeerd; tegendeel; tegengesteld; tegenovergesteld
opposing andersom; contrarie; omgekeerd; tegendeel; tegengesteld; tegenovergesteld
AdverbRelated TranslationsOther Translations
inside out binnenstebuiten; omgekeerd
upside down het onderste naar boven gekeerd; omgekeerd; ondersteboven
vice versa binnenstebuiten; het onderste naar boven gekeerd; omgekeerd; ondersteboven vv
ModifierRelated TranslationsOther Translations
opposite het onderste naar boven gekeerd; omgekeerd; ondersteboven aan de andere kant; aan de overkant; aan de overzijde; hiertegen; hiertegenover; onverenigbaar; strijdig; tegen; tegengesteld; tegenover; tegenoverliggend; tegenstrijdig
otherwise andersom; contrarie; omgekeerd; tegendeel; tegengesteld; tegenovergesteld
turned round het onderste naar boven gekeerd; omgekeerd; ondersteboven
wrong side out binnenstebuiten; omgekeerd

Related Words for "omgekeerd":


Wiktionary Translations for omgekeerd:

omgekeerd
adjective
 1. reverse, opposite in order
 2. inverted
adverb
 1. same but with things reversed
 2. same but with mentioned things reversed
 3. inverted
 4. the other way round

omgekeerd form of omkeren:

omkeren verb (keer om, keert om, keerde om, keerden om, omgekeerd)

 1. omkeren (iets omdraaien)
  to reverse; to shift; to swing around; to turn; to twist
  • reverse verb (reverses, reversed, reversing)
  • shift verb (shifts, shifted, shifting)
  • swing around verb (swings around, swung around, swinging around)
  • turn verb (turns, turned, turning)
  • twist verb (twists, twisted, twisting)
 2. omkeren (terugkeren; terugkomen; retourneren)
  to return; to backtrack; to backpedal
  • return verb (returns, returned, returning)
  • backtrack verb (backtracks, backtracked, backtracking)
  • backpedal verb (backpedals, backpedaled, backpedaling)
 3. omkeren (teruggaan; keren)
  to return; to turn around; to go back
  • return verb (returns, returned, returning)
  • turn around verb (turns around, turned around, turning around)
  • go back verb (goes back, went back, going back)
 4. omkeren (ombladeren; omslaan)
  to overturn; page over; to turn
 5. omkeren
  invert
  – To reverse something or change it to its opposite. 1

Conjugations for omkeren:

o.t.t.
 1. keer om
 2. keert om
 3. keert om
 4. keren om
 5. keren om
 6. keren om
o.v.t.
 1. keerde om
 2. keerde om
 3. keerde om
 4. keerden om
 5. keerden om
 6. keerden om
v.t.t.
 1. ben omgekeerd
 2. bent omgekeerd
 3. is omgekeerd
 4. zijn omgekeerd
 5. zijn omgekeerd
 6. zijn omgekeerd
v.v.t.
 1. was omgekeerd
 2. was omgekeerd
 3. was omgekeerd
 4. waren omgekeerd
 5. waren omgekeerd
 6. waren omgekeerd
o.t.t.t.
 1. zal omkeren
 2. zult omkeren
 3. zal omkeren
 4. zullen omkeren
 5. zullen omkeren
 6. zullen omkeren
o.v.t.t.
 1. zou omkeren
 2. zou omkeren
 3. zou omkeren
 4. zouden omkeren
 5. zouden omkeren
 6. zouden omkeren
diversen
 1. keer om!
 2. keert om!
 3. omgekeerd
 4. omkerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for omkeren:

NounRelated TranslationsOther Translations
return baat; contraprestatie; gewin; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; rentabiliteit; retour; return; tegendienst; tegenprestatie; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; wederdienst; weergave; winst
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
twist dispuut; draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming; meningsverschil; onenigheid; woordenwisseling
VerbRelated TranslationsOther Translations
backpedal omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen
backtrack omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen retourneren; terugkeren
go back keren; omkeren; teruggaan dateren; teruggaan; teruggrijpen
invert omkeren
overturn ombladeren; omkeren; omslaan dompen; kantelen; kiepen; omslaan; omver kiepen; plotseling veranderen; ten val brengen; wippen
page over ombladeren; omkeren; omslaan
return keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen dateren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
reverse iets omdraaien; omkeren converteren; herroepen; intrekken; omzetten; terugkomen op; terugnemen; verwisselen; zijn woorden terugnemen
shift iets omdraaien; omkeren disloqueren; kenteren; roeren; verleggen; verplaatsen; verrijden; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
swing around iets omdraaien; omkeren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
turn iets omdraaien; ombladeren; omkeren; omslaan afslaan; draaien; kantelen; kenteren; keren; omdraaien; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
turn around keren; omkeren; teruggaan draaien; keren; omdraaien; wenden; zich omdraaien
twist iets omdraaien; omkeren bakkeleien; bekvechten; draaien; hakketakken; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; ruzieën; twisten; verwringen; wentelen; zich wringen
- keren; omdraaien
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug
ModifierRelated TranslationsOther Translations
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Related Words for "omkeren":


Synonyms for "omkeren":


Related Definitions for "omkeren":

 1. het in tegenovergestelde richting brengen2
  • zij heeft de pan met aardappels omgekeerd2
 2. in tegengestelde richting gaan2
  • op weg naar zijn werk is hij omgekeerd2
 3. je lichaam op een andere kant leggen2
  • zij heeft zich in bed omgekeerd2

Wiktionary Translations for omkeren:

omkeren
verb
 1. de andere zijde boven- of voorleggen
omkeren
verb
 1. turn upside down or inside out
 2. to rotate or turn something about its axis

Cross Translation:
FromToVia
omkeren reverse; overturn; overthrow; turn; turn over; upset; capsize; spill; subvert; topple renverser — Traductions à trier suivant le sens
omkeren return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.