Dutch

Detailed Translations for fiat from Dutch to Spanish

fiat:

fiat [het ~] noun

  1. het fiat (machtiging; autorisatie; volmacht; toestemming)
    el consentimiento; el permiso; la licencia; el poder; la autorización; el pase; la aprobación; la escolta
  2. het fiat (permissie; goedkeuring; toestemming; akkoord; goedvinden)
    la permisión; la aprobación; la autorización; el permiso; la concesión; el otorgamiento; el consentimiento; la sanción
  3. het fiat (autorisatie; toestemming; machtiging)
    la autorización; la adversidad; la desgracia

Translation Matrix for fiat:

NounRelated TranslationsOther Translations
adversidad autorisatie; fiat; machtiging; toestemming behoeftigheid; ellende; kommer; kwel; malheur; misère; moeilijkheden; nood; noodwendigheid; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; terugslagen
aprobación akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht akkoord; bekrachtiging; bijval; content; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; halen; instemmen met; instemming; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; vrijbrief; welbevinden
autorización akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht accoord; akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; geven van volmacht; goedkeuring; instemming; lastbrief; lastgeving; licentie; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
concesión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming compensatie; concessie; gegevensverstrekking; gunning; subsidie; tegemoetkoming; toelage; verstrekking
consentimiento akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht accoord; akkoord; believen; bereidverklaring; bijstand; content; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; vrijbrief; welbevinden
desgracia autorisatie; fiat; machtiging; toestemming beproeving; bezoeking; ellende; ergernis; gelazer; gemekker; gezanik; gezeur; grief; kommer; kwel; kwelling; leed; malheur; misère; moeilijkheden; narigheid; nood; ongeluk; ongenade; ongunst; onheil; onspoed; pech; pijn; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; temptatie; terugslag; terugslagen; trammelant
escolta autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht begeleiding; escorte; geleide; stoet; supervisie; vergezellen; volgstoet; vrijbrief
licencia autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht akkoord; brevet; goedkeuring; instemming; licentie; vergunning; vrijbrief
otorgamiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming gegevensverstrekking; verstrekking
pase autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bergpas; geleidebiljet; licentie; pas; pasje; schrede; stap; vergunning; vrijbrief
permisión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming
permiso akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht afspraak; akkoord; gegevensverstrekking; goedkeuring; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; regeling; schikking; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; vrijbrief
poder autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; capaciteit; geven van volmacht; gezag; gouvernement; heerschappij; kabinet; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtigingsformulier; mandaat; procuratie; regering; vergunning; vermogen; volmacht
sanción akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afstraffing; bestraffing; boete; kastijding; penalty; sanctie; straf; tuchtiging
VerbRelated TranslationsOther Translations
poder iets mogen; mogen

Wiktionary Translations for fiat:

fiat
Cross Translation:
FromToVia
fiat agrado agrémentaction d’agréer.