Dutch

Detailed Translations for toestemming from Dutch to Spanish

toestemming:

toestemming [de ~ (v)] noun

 1. de toestemming (permissie; goedkeuring; akkoord; goedvinden; fiat)
  la permisión; la aprobación; la autorización; el permiso; la concesión; el otorgamiento; el consentimiento; la sanción
 2. de toestemming (autorisatie; machtiging; fiat)
  la autorización; la adversidad; la desgracia
 3. de toestemming (machtiging; autorisatie; volmacht; fiat)
  el consentimiento; el permiso; la licencia; el poder; la autorización; el pase; la aprobación; la escolta
 4. de toestemming (goedkeuring; accoord)
  el acuerdo; la ratificación; el convenio; la autorización; el consentimiento
 5. de toestemming
  el permiso

Translation Matrix for toestemming:

NounRelated TranslationsOther Translations
acuerdo accoord; goedkeuring; toestemming accorderen; afkondiging; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; overeenstemming; pact; regeling; schikking; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
adversidad autorisatie; fiat; machtiging; toestemming behoeftigheid; ellende; kommer; kwel; malheur; misère; moeilijkheden; nood; noodwendigheid; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; terugslagen
aprobación akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht akkoord; bekrachtiging; bijval; content; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; halen; instemmen met; instemming; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; vrijbrief; welbevinden
autorización accoord; akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; geven van volmacht; goedkeuring; instemming; lastbrief; lastgeving; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
concesión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming compensatie; concessie; gegevensverstrekking; gunning; subsidie; tegemoetkoming; toelage; verstrekking
consentimiento accoord; akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht akkoord; believen; bereidverklaring; bijstand; content; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; hulp; instemming; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; tevredenheid; verklaring van bereidheid; verstrekking; vrijbrief; welbevinden
convenio accoord; goedkeuring; toestemming accorderen; afspraak; afspreken; akkoord; contract; evenbeeld; handvest; overeenkomst; regeling; schikking; statuut; vereffening; vergelijk; vrijbrief
desgracia autorisatie; fiat; machtiging; toestemming beproeving; bezoeking; ellende; ergernis; gelazer; gemekker; gezanik; gezeur; grief; kommer; kwel; kwelling; leed; malheur; misère; moeilijkheden; narigheid; nood; ongeluk; ongenade; ongunst; onheil; onspoed; pech; pijn; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; temptatie; terugslag; terugslagen; trammelant
escolta autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht begeleiding; escorte; geleide; stoet; supervisie; vergezellen; volgstoet; vrijbrief
licencia autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht akkoord; brevet; goedkeuring; instemming; licentie; vergunning; vrijbrief
otorgamiento akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming gegevensverstrekking; verstrekking
pase autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bergpas; geleidebiljet; licentie; pas; pasje; schrede; stap; vergunning; vrijbrief
permisión akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming
permiso akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedvinden; machtiging; permissie; toestemming; volmacht afspraak; akkoord; gegevensverstrekking; goedkeuring; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; regeling; schikking; snipperdag; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; vrijbrief
poder autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; capaciteit; geven van volmacht; gezag; gouvernement; heerschappij; kabinet; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtigingsformulier; mandaat; procuratie; regering; vergunning; vermogen; volmacht
ratificación accoord; goedkeuring; toestemming afspraak; akkoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; instemming; overeenkomst; ratificatie; ratificering; regeling; schikking; welbevinden
sanción akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afstraffing; bestraffing; boete; kastijding; penalty; sanctie; straf; tuchtiging
VerbRelated TranslationsOther Translations
poder iets mogen; mogen

Related Words for "toestemming":

 • toestemmingen

Wiktionary Translations for toestemming:

toestemming
noun
 1. een toezegging dat iets geoorloofd is

Cross Translation:
FromToVia
toestemming aprobación approval — permission
toestemming consenso consent — voluntary agreement
toestemming permiso leave — permission
toestemming permiso permission — authorisation
toestemming autorización; permiso autorisationaction d’autoriser.
toestemming licencia; permiso; autorización; licenciatura licencepermission.
toestemming permiso permispermission écrire.
toestemming permiso permission — autorisation, action de permettre

Related Translations for toestemming