Summary
Dutch to French:   more detail...
 1. goed vinden:


Dutch

Detailed Translations for goed vinden from Dutch to French

goed vinden:

goed vinden verb

 1. goed vinden (toestaan; toestemmen)
  permettre; accorder; consentir; autoriser; concéder
  • permettre verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • accorder verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • consentir verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • autoriser verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • concéder verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )

Translation Matrix for goed vinden:

VerbRelated TranslationsOther Translations
accorder goed vinden; toestaan; toestemmen afspreken; afstaan; afstellen; afstemmen; akkoord gaan; autoriseren; doneren; gelijkschakelen; geven; gunnen; gunst verlenen; iets overeenkomen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; laten; overeenbrengen; overgeven; permitteren; schenken; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toewijzen; vergunnen; verlenen
autoriser goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; laten; machtigen; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
concéder goed vinden; toestaan; toestemmen afstaan; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; inwilligen; laten; overgeven; permitteren; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen
consentir goed vinden; toestaan; toestemmen akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; duren; fiatteren; gedogen; gelijk geven; getroosten; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; kloppen met; laten; moeite doen; onderschrijven; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; stroken; stroken met; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
permettre goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; horen; in staat stellen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; te horen krijgen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; vernemen; veroorloven

Related Translations for goed vinden