Dutch

Detailed Translations for mede from Dutch to French

mede:

mede [de ~] noun

  1. de mede (honingdrank)
    l'hydromel; le nectar

Translation Matrix for mede:

NounRelated TranslationsOther Translations
hydromel honingdrank; mede nektar
nectar honingdrank; mede ambrozijn; drank van de Olympische goden; godendrank; godenspijs; honingdauw; nectar; nektar; spijs van de Olympische goden
AdverbRelated TranslationsOther Translations
avec mede; mee Search by; daarmee; ermee; met; powered by
OtherRelated TranslationsOther Translations
cependant doch
encore nog een keer; nog eens
pourtant doch
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ainsi que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; eender; eenvormig; evenals; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; naar; net zo; omdat; soortgelijk; vandaar dat; zoals; zodoende
aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; mee; ook; tevens buitendien
autant alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens des te; even zoveel; evenveel; net zo veel als; zoveel te; zowel
cependant mede; mee 'tuurlijk; allicht; alvast; bijgevolg; desalniettemin; desondanks; doch; dus; echter; evengoed; evenwel; in de tussentijd; inmiddels; intussen; logisch; maar; natuurlijk; niettegenstaande; niettemin; nochtans; onderhand; ondertussen; onderwijl; onontkomelijk; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
de même que alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens als ook; alsmede; alsook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; eender; eenvormig; evenals; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk
encore mede; mee alsnog; alweer; andermaal; nog; nog maar; nog wel; nogmaals; opnieuw; verder; voor de rest; voor het overige; wederom; weer
et aussi alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; ook; tevens behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven
néanmoins mede; mee desalniettemin; desondanks; doch; echter; evengoed; evenwel; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch
pourtant mede; mee 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; doch; dus; echter; logisch; maar; natuurlijk; niettemin; nochtans; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
toutefois mede; mee desalniettemin; desondanks; doch; echter; evengoed; evenwel; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch
également alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; mede; mee; ook; tevens buitendien

Related Definitions for "mede":

  1. onder andere1
    • het komt mede door hem dat het zo goed gaat1

Wiktionary Translations for mede:


Cross Translation:
FromToVia
mede hydromel mead — alcoholic drink
mede hydromel; baûchet Metgewürzter, mit Wasser verdünnter, vergorener Honig