Summary


Dutch

Detailed Translations for naarbinnen laten from Dutch to French

naarbinnen laten:

naarbinnen laten verb

  1. naarbinnen laten (binnenlaten)
    laisser entrer; introduire; faire entrer; faire admettre; s'ouvrir à
    • introduire verb (introduis, introduit, introduisons, introduisez, )

Translation Matrix for naarbinnen laten:

VerbRelated TranslationsOther Translations
faire admettre binnenlaten; naarbinnen laten
faire entrer binnenlaten; naarbinnen laten binnen halen; binnendringen; binnenleiden; binnenloodsen; binnenroepen; binnenvallen; deur openen; inbrengen; indringen; infiltreren; injagen; inlaten; invallen; invoegen; opendoen voor
introduire binnenlaten; naarbinnen laten binnen brengen; binnen halen; binnenleiden; binnenloodsen; binnenroepen; geld opleveren; inbrengen; inleiden; intikken; intoetsen; introduceren; intypen; invoegen; kennis laten maken; openen; voorstellen
laisser entrer binnenlaten; naarbinnen laten binnen laten; inlaten; naar binnen laten; toelaten
s'ouvrir à binnenlaten; naarbinnen laten

Related Translations for naarbinnen laten