Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. tot eer strekken:


Dutch

Detailed Translations for tot eer strekken from Dutch to French

tot eer strekken:

tot eer strekken verb

  1. tot eer strekken (sieren)
    honorer; honorer un caractère
    • honorer verb (honore, honores, honorons, honorez, )

Translation Matrix for tot eer strekken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
honorer sieren; tot eer strekken achten; appreciëren; buigen; de hemel in prijzen; eer aandoen; eer betuigen; eer bewijzen; eerbied bewijzen; eerbiedigen; eren; hemelhoog prijzen; hoogachten; hoogschatten; hulde bewijzen; huldigen; in ere houden; lofprijzen; met een roze bril bezien; op prijs stellen; ophemelen; respecteren; romantiseren; verheerlijken; waarderen
honorer un caractère sieren; tot eer strekken

Related Translations for tot eer strekken