Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. voor de dag komen met:


Dutch

Detailed Translations for voor de dag komen met from Dutch to French

voor de dag komen met:

voor de dag komen met verb

  1. voor de dag komen met (ophoesten)
    avancer une proposition; montrer; lancer; produire
    • montrer verb (montre, montres, montrons, montrez, )
    • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
    • produire verb (produis, produit, produisons, produisez, )

Translation Matrix for voor de dag komen met:

NounRelated TranslationsOther Translations
lancer omhoog werpen; opwerpen
VerbRelated TranslationsOther Translations
avancer une proposition ophoesten; voor de dag komen met
lancer ophoesten; voor de dag komen met aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; introduceren; keilen; kennis laten maken; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voorstellen
montrer ophoesten; voor de dag komen met aan het licht komen; aanbieden; aanduiden; aangeven; aanschouwelijk maken; aantonen; attenderen; bewijzen; demonstreren; exposeren; getuigen van; iets aanwijzen; indiceren; laten blijken; laten zien; offreren; openbaren; presenteren; publiceren; staven; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitbrengen; veraanschouwelijken; verschijnen; vertonen; voor de dag komen; voor ogen brengen; voordedaghalen; voordoen; voorleggen; wijzen; wijzen naar
produire ophoesten; voor de dag komen met aankweken; aanplanten; baren; bevallen; een prestatie leveren; fabriceren; fokken; genereren; kweken; maken; opbrengen; opkweken; opleveren; planten; presteren; procreëren; produceren; telen; ter wereld brengen; verbouwen; vervaardigen; verwekken; voortbrengen

Related Translations for voor de dag komen met