Dutch

Detailed Translations for zorgvuldig from Dutch to French

zorgvuldig:

zorgvuldig adj

 1. zorgvuldig (voorzichtig)
 2. zorgvuldig (grondig)
 3. zorgvuldig (nauwgezet; nauwkeurig; conscientieus)
 4. zorgvuldig (met zorg)
 5. zorgvuldig (accuraat; precies; secuur; stipt; net)
 6. zorgvuldig (netjes; keurig; proper)
 7. zorgvuldig (angstvallig; nauwlettend)
 8. zorgvuldig (nauwgezet; gedetailleerd; nauwkeurig; )

Translation Matrix for zorgvuldig:

NounRelated TranslationsOther Translations
conservateur bewaarder; conservator; conserveringsmiddel
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
net keurig; netjes; proper; zorgvuldig aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; fel; gekuist; gereinigd; hanig; helder; herkenbaar; hygienisch; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; pinnig; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; scherp; schoon; sec; snibbig; vinnig; vlijmend; zindelijk; zuiver; zuivere
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ample accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig ampel; breedvoerig; groot; groots; in details; omstandig; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruim; ruimschoots; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; weids; wijd
amplement accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig ampel; breedvoerig; groot; in details; omstandig; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruim; ruimschoots; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; wijd
approfondi accuraat; gedetailleerd; grondig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig degelijk; diepgaand; diepgravend; doorgrond; doorzien; fundamenteel; grondig; helemaal; in details; niet oppervlakkig; totaal; uitgewerkt; volkomen; wezenlijk
attentif voorzichtig; zorgvuldig aandachtig; aangenaam; aardig; alert; attent; behulpzaam; belangstellend; galant; geïnteresseerd; goedaardig; goedhartig; hoede; hoffelijk; hulpvaardig; oplettend; opmerkzaam; paraat; plezierig; ridderlijk; voorkomend; voorzichtig; vriendelijk; waaks; waakzaam; wakend; zachtaardig
attentivement voorzichtig; zorgvuldig aandachtig; aangenaam; aardig; alert; attent; behulpzaam; belangstellend; geïnteresseerd; goedaardig; goedhartig; hoede; hulpvaardig; met een scherp oog; nauwlettend; oplettend; opmerkzaam; paraat; plezierig; voorkomend; voorzichtig; vriendelijk; waaks; waakzaam; wakend; zachtaardig
avec application met zorg; zorgvuldig bedreven; correct; goed; juist; naarstig; noest; onvermoeibaar; precies; verwoed; vol zorg; zorgzaam
avec soin angstvallig; keurig; met zorg; nauwlettend; netjes; proper; voorzichtig; zorgvuldig consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus; vol zorg; zorgzaam
avec vigilance voorzichtig; zorgvuldig aandachtig; ad rem; alert; hoede; oplettend; opmerkzaam; paraat; slagvaardig; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker
bien rangé keurig; netjes; proper; zorgvuldig
consciencieuse accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig exact; juist; precies
consciencieusement accuraat; angstvallig; conscientieus; gedetailleerd; grondig; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gewetensvol; juist; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; wezenlijk; zorgzaam
consciencieux accuraat; angstvallig; gedetailleerd; grondig; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gewetensvol; juist; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; wezenlijk; zorgzaam
conservateur voorzichtig; zorgvuldig conservatief
dans le détail accuraat; gedetailleerd; grondig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig fundamenteel; in details; uitgewerkt; wezenlijk
de base grondig; zorgvuldig basis; elementair; essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; principieel; tot grondslag dienend; wezenlijk
de façon détaillée accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
détaillé accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
en détail accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig exact; haarfijn; in details; precies; ragfijn; uitgewerkt
en profondeur grondig; zorgvuldig degelijk; diepgaand; diepgravend; fundamenteel; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen; wezenlijk
essentiel grondig; zorgvuldig belangrijk; benodigd; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; fundamenteel; kardinaal; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; vereist; voornaamst; wezenlijk
exact accuraat; conscientieus; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; haarfijn; juist; klemmend; kloppend; krek; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; uitgerekend; waar
exactement accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; haarfijn; juist; krek; met een scherp oog; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent
fondamental grondig; zorgvuldig belangrijk; cruciaal; elementair; essentieel; fundamenteel; kardinaal; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; principieel; tot grondslag dienend; van belang; vereist; voornaamst; wezenlijk
fondé grondig; zorgvuldig aannemelijk; billijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; geldig; gerechtvaardigd; gesticht; logisch; onderbouwd; op goede gronden steunend; opgericht; rechtmatig; solide; steekhoudend; valabel; valide
intense angstvallig; nauwlettend; zorgvuldig brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; hanig; heftig; hevig; intens; intensief; krachtig; onbeheerst; onstuimig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vurig; warm
intensif angstvallig; nauwlettend; zorgvuldig intens; intensief
intensivement angstvallig; nauwlettend; zorgvuldig intens; intensief
juste grondig; zorgvuldig aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet
minutieuse accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig correct; goed; juist; precies
minutieusement accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent
minutieux accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; haarfijn; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent
méticuleusement accuraat; angstvallig; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig accuraat; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; gelikt; gewetensvol; haarfijn; juist; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop
méticuleux accuraat; angstvallig; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig accuraat; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; gelikt; gewetensvol; haarfijn; juist; met zorg; miniem; minitueus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop
nettoyé keurig; netjes; proper; zorgvuldig gepoetst; gepolijst; opgepoetst; proper; schoon; zuiver
ordonné keurig; netjes; proper; zorgvuldig bevolen; georderd; gerangschikt; opgedragen; opgeruimd; ordelijk; ordelijk gemaakt; proper; schoon; zindelijk
propre keurig; netjes; proper; zorgvuldig beleefd; beschaafd; brandschoon; fatsoenlijk; gekuist; gemanierd; gereinigd; hygienisch; hygiënisch; karakteristiek; kenmerkend; kuis; maagdelijk; net; netjes; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; schoon; smetteloos; tekenend; typerend; typisch; vlekkeloos; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zindelijk; zuiver
prudent voorzichtig; zorgvuldig alert; bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; hoede; omzichtig; paraat; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend
précis accuraat; conscientieus; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk
précisément accuraat; conscientieus; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; goed; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk
rangé keurig; netjes; proper; zorgvuldig gerangschikt; opgeruimd; ordelijk; ordelijk gemaakt
rigoureux conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; zorgvuldig accuraat; bindend; dwingend; exact; fel; gestreng; hanig; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; pinnig; precies; rigoureus; scherp; secuur; snibbig; streng; strikt; stringent; vinnig; vlijmend
scrupuleusement accuraat; angstvallig; conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; consciëntieus; gewetensvol; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk
scrupuleux accuraat; angstvallig; conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig accuraat; consciëntieus; gewetensvol; integer; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onbesproken; onkreukbaar; precies; rechtschapen; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk
soigneusement accuraat; gedetailleerd; grondig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig correct; goed; juist; met een scherp oog; nauwlettend; precies; vol zorg; zorgzaam
soigneux accuraat; angstvallig; conscientieus; gedetailleerd; grondig; minutieus; nauwgezet

Related Words for "zorgvuldig":

 • zorgvuldigheid, zorgvuldiger, zorgvuldigere, zorgvuldigst, zorgvuldigste, zorgvuldige

Antonyms for "zorgvuldig":


Related Definitions for "zorgvuldig":

 1. wat met veel zorg of aandacht gebeurt1
  • hij plakte de foto's zorgvuldig in het boek1

Wiktionary Translations for zorgvuldig: