Dutch

Detailed Synonyms for pruttelen in Dutch

pruttelen:

pruttelen verb (pruttel, pruttelt, pruttelde, pruttelden, geprutteld)

 1. pruttelen
  kankeren; klagen; mopperen; over iets mopperen; brommen; pruttelen; morren
  • kankeren verb (kanker, kankert, kankerde, kankerden, gekankerd)
  • klagen verb (klaag, klaagt, klaagde, klaagden, geklaagd)
  • mopperen verb (mopper, moppert, mopperde, mopperden, gemopperd)
  • brommen verb (brom, bromt, bromde, bromden, gebromd)
  • pruttelen verb (pruttel, pruttelt, pruttelde, pruttelden, geprutteld)
  • morren verb (mor, mort, morde, morden, gemord)
 2. pruttelen
  op vuur pruttelen; smoren; sudderen; pruttelen; stoffen
  • smoren verb (smoor, smoort, smoorde, smoorden, gesmoord)
  • sudderen verb (sudder, suddert, sudderde, sudderden, gesudderd)
  • pruttelen verb (pruttel, pruttelt, pruttelde, pruttelden, geprutteld)
  • stoffen verb (stof, stoft, stofte, stoften, gestoft)

Conjugations for pruttelen:

o.t.t.
 1. pruttel
 2. pruttelt
 3. pruttelt
 4. pruttelen
 5. pruttelen
 6. pruttelen
o.v.t.
 1. pruttelde
 2. pruttelde
 3. pruttelde
 4. pruttelden
 5. pruttelden
 6. pruttelden
v.t.t.
 1. heb geprutteld
 2. hebt geprutteld
 3. heeft geprutteld
 4. hebben geprutteld
 5. hebben geprutteld
 6. hebben geprutteld
v.v.t.
 1. had geprutteld
 2. had geprutteld
 3. had geprutteld
 4. hadden geprutteld
 5. hadden geprutteld
 6. hadden geprutteld
o.t.t.t.
 1. zal pruttelen
 2. zult pruttelen
 3. zal pruttelen
 4. zullen pruttelen
 5. zullen pruttelen
 6. zullen pruttelen
o.v.t.t.
 1. zou pruttelen
 2. zou pruttelen
 3. zou pruttelen
 4. zouden pruttelen
 5. zouden pruttelen
 6. zouden pruttelen
diversen
 1. pruttel!
 2. pruttelt!
 3. geprutteld
 4. pruttelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Related Synonyms for pruttelen