Dutch

Detailed Synonyms for ophitsen in Dutch

ophitsen:

ophitsen verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)

 1. ophitsen
  aanleiding geven tot; provoceren; uitlokken; ophitsen; uitdagen
  • aanleiding geven tot verb (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)
  • provoceren verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • uitlokken verb (lok uit, lokt uit, lokte uit, lokten uit, uitgelokt)
  • ophitsen verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • uitdagen verb (daag uit, daagt uit, daagde uit, daagden uit, uitgedaagd)
 2. ophitsen
  jachten; ophitsen; voortjagen; opjagen; opdrijven
  • jachten verb (jacht, jachtte, jachtten, gejacht)
  • ophitsen verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • voortjagen verb (jaag voort, jaagt voort, joeg voort, joegen voort, voortgejaagd)
  • opjagen verb (jaag op, jaagt op, jaagde op, jaagden op, opgejaagd)
  • opdrijven verb (drijf op, drijft op, dreef op, dreven op, opgedreven)
 3. ophitsen
  aanzetten; opfokken; opruien; poken; ophitsen; opstoken; opjutten; aanwakkeren; aanstoken
  • aanzetten verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • opfokken verb (fok op, fokt op, fokte op, fokten op, opgefokt)
  • opruien verb (rui op, ruit op, ruide op, ruiden op, opgeruid)
  • poken verb
  • ophitsen verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • opstoken verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • opjutten verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • aanwakkeren verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
  • aanstoken verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)

Conjugations for ophitsen:

o.t.t.
 1. hits op
 2. hitst op
 3. hitst op
 4. hitsen op
 5. hitsen op
 6. hitsen op
o.v.t.
 1. hitste op
 2. hitste op
 3. hitste op
 4. hitsten op
 5. hitsten op
 6. hitsten op
v.t.t.
 1. heb opgehitst
 2. hebt opgehitst
 3. heeft opgehitst
 4. hebben opgehitst
 5. hebben opgehitst
 6. hebben opgehitst
v.v.t.
 1. had opgehitst
 2. had opgehitst
 3. had opgehitst
 4. hadden opgehitst
 5. hadden opgehitst
 6. hadden opgehitst
o.t.t.t.
 1. zal ophitsen
 2. zult ophitsen
 3. zal ophitsen
 4. zullen ophitsen
 5. zullen ophitsen
 6. zullen ophitsen
o.v.t.t.
 1. zou ophitsen
 2. zou ophitsen
 3. zou ophitsen
 4. zouden ophitsen
 5. zouden ophitsen
 6. zouden ophitsen
en verder
 1. ben opgehitst
 2. bent opgehitst
 3. is opgehitst
 4. zijn opgehitst
 5. zijn opgehitst
 6. zijn opgehitst
diversen
 1. hits op!
 2. hitst op!
 3. opgehitst
 4. ophitsend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ophitsen [znw.] noun

 1. ophitsen
  opstoken; opstokerij; ophitsen; aanstoken