Swedish

Detailed Translations for slå from Swedish to German

SLA:


Translation Matrix for SLA:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
SLA SLA; serviceavtal
Vereinbarung zum Servicelevel SLA; serviceavtal

slå:

slå verb (slår, slog, slagit)

 1. slå (hammra)
  schlagen; hämmern; rammen; hauen
  • schlagen verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
  • hämmern verb (hämmre, hämmerst, hämmert, hämmerte, hämmertet, gehämmert)
  • rammen verb (ramme, rammst, rammt, rammte, rammtet, gerammt)
  • hauen verb (haue, haust, haut, hieb, hiebt, gehauen)
 2. slå
  schlagen; einen Klaps geben; hauen
  • schlagen verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
  • hauen verb (haue, haust, haut, hieb, hiebt, gehauen)
 3. slå
  schlagen
  • schlagen verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
 4. slå (frappera)
  frappieren
  • frappieren verb (frappiere, frappierst, frappiert, frappierte, frappiertet, frappiert)
 5. slå (slå hårt; smälla; hamra)
  schlagen; rammen; hämmern; dreschen; verkloppen; hart schlagen; hauen
  • schlagen verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
  • rammen verb (ramme, rammst, rammt, rammte, rammtet, gerammt)
  • hämmern verb (hämmre, hämmerst, hämmert, hämmerte, hämmertet, gehämmert)
  • dreschen verb (dresche, drescht, drischt, draschte, draschtet, gedrescht)
  • verkloppen verb (verkloppe, verkloppst, verkloppt, verkloppte, verklopptet, verkloppt)
  • hauen verb (haue, haust, haut, hieb, hiebt, gehauen)
 6. slå (hamra; dunka; bulta)
  feinreiben
  • feinreiben verb (reibe fein, reibst fein, reibt fein, rieb fein, riebet fein, feingerieben)
 7. slå (träffa; stöta)
  greifen
  • greifen verb (greife, greifst, greift, griff, grifft, gegriffen)
 8. slå (göra illa; skada; såra)
  quetschen; kränken; düpieren; sichverwunden; verletzen; schädigen; schaden; verwunden
  • quetschen verb (quetsche, quetschst, quetscht, quetschte, quetschtet, gequetscht)
  • kränken verb (kränke, kränkst, kränkt, kränkte, kränktet, gekränkt)
  • düpieren verb (düpiere, düpierst, düpiert, düpierte, düpiertet, düpiert)
  • verletzen verb (verletze, verletzt, verletzte, verletztet, verletzt)
  • schädigen verb (schädige, schädigst, schädigt, schädigte, schädigtet, geschädigt)
  • schaden verb (schade, schadest, schadet, schadete, schadetet, geschadet)
  • verwunden verb (verwunde, verwundest, verwundet, verwundete, verwundetet, verwundet)
 9. slå (meja; skära)
  mähen
  • mähen verb (mähe, mähst, mäht, mähte, mähtet, gemäht)
 10. slå (smälla; slå igen; slås igen)
  zuschlagen; zuwerfen
  • zuschlagen verb (schlage zu, schlägst zu, schlägt zu, schlug zu, schlugt zu, zugeschlagen)
  • zuwerfen verb (werfe zu, wirfst zu, wirft zu, warf zu, warft zu, zugeworfen)

Conjugations for slå:

presens
 1. slår
 2. slår
 3. slår
 4. slår
 5. slår
 6. slår
imperfekt
 1. slog
 2. slog
 3. slog
 4. slog
 5. slog
 6. slog
framtid 1
 1. kommer att slå
 2. kommer att slå
 3. kommer att slå
 4. kommer att slå
 5. kommer att slå
 6. kommer att slå
framtid 2
 1. skall slå
 2. skall slå
 3. skall slå
 4. skall slå
 5. skall slå
 6. skall slå
conditional
 1. skulle slå
 2. skulle slå
 3. skulle slå
 4. skulle slå
 5. skulle slå
 6. skulle slå
perfekt particip
 1. har slagit
 2. har slagit
 3. har slagit
 4. har slagit
 5. har slagit
 6. har slagit
imperfekt particip
 1. hade slagit
 2. hade slagit
 3. hade slagit
 4. hade slagit
 5. hade slagit
 6. hade slagit
blandad
 1. slå!
 2. slå!
 3. slagen
 4. slåande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

slå noun

 1. slå (krocka)
  der Klapper; der Hit

Translation Matrix for slå:

NounRelated TranslationsOther Translations
Hit krocka; slå bestseller; hit; storsäljare; succé; säkert kort; tur; vinnare
Klapper krocka; slå en som applåderar; klappa; knallkaramell; rassel; skaller; skramla; skrammel; slammer; tunga
VerbRelated TranslationsOther Translations
dreschen hamra; slå; slå hårt; smälla tröska
düpieren göra illa; skada; slå; såra göra illa; göra någon ont; kränka; skada; slandra; såra; tillfoga skada; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
einen Klaps geben slå
feinreiben bulta; dunka; hamra; slå
frappieren frappera; slå
greifen slå; stöta; träffa anfäkta; arrestera; fatta; fatta tag i; fånga; greppa; gripa; gripa tag i; hemsöka; ta; ta fast; ta tag i
hart schlagen hamra; slå; slå hårt; smälla
hauen hammra; hamra; slå; slå hårt; smälla bulta; dunka; fjutta; fälla träd; ge stryk; hacka ned; kicka; klå upp; prygla; rekylera; slå hårt; sparka; spöa upp
hämmern hammra; hamra; slå; slå hårt; smälla bulta; dunka; fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hammra spikar; hamra; hålla ut; nagla; slå hårt; snudda vid; stampa
kränken göra illa; skada; slå; såra fläcka; göra illa; kränka; orsaka ondhet; orsaka sorg; skada; skava; slandra; såra
mähen meja; skära; slå
quetschen göra illa; skada; slå; såra bukta; göra ett indrag; klämma; krama; krama ur; nypa; pressa; studsa; stöta; trycka; trycka hårt; trycka in
rammen hammra; hamra; slå; slå hårt; smälla bulta; dunka; möta; påla; slå hårt; stöta ihop
schaden göra illa; skada; slå; såra antasta; besvära; fela; göra illa; kränka; ofreda; skada; skadlig för; såra; vara farlig; vara ofördelaktig; vara ogynnsam; väcka anstöt
schlagen hammra; hamra; slå; slå hårt; smälla bekämpa; beröra; bestrida; bulta; dela; dunka; förtjäna; gruffas; gräla; hammra spikar; hjula; klyva; kämpa med; nagla; påla; råka; slå hårt; slåss; slåss mot; spela på stränger; träffa; vinna
schädigen göra illa; skada; slå; såra göra illa; göra någon ont; skada; tillfoga skada; vara nackdel för; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
sichverwunden göra illa; skada; slå; såra
verkloppen hamra; slå; slå hårt; smälla
verletzen göra illa; skada; slå; såra bryta sig in; förödmjuka; göra illa; plåga; skada; slandra; sticka; stinga; såra; tortera; våldta
verwunden göra illa; skada; slå; såra skada; såra
zuschlagen slå; slå igen; slås igen; smälla dänga; slå igen; smälla
zuwerfen slå; slå igen; slås igen; smälla fylla; kasta till; slå igen; smälla igen

Synonyms for "slå":


Wiktionary Translations for slå:

slå
 1. (transitiv) heftige, starke Bewegung, mit dem Ziel etwas oder jemanden zu treffen
 2. (transitiv) jemanden schlagen, prügeln
 3. -
 4. eine Telefonnummer benutzen
verb
 1. schlagen, hieben
 2. transitiv: schnittreifes Getreide, Gras, schnittreife Ölfrüchte oder dergleichen durch das unter [1] beschriebene wegschneiden entfernen
 3. einen oder mehrere Schlag versetzen
 4. jemanden oder etwas heftig treffen und dadurch töten
 5. jemanden oder etwas durch einen oder mehrere kräftige Hiebe töten
 6. transitiv, veraltet: jemanden schlagen, verprügeln
 7. transitiv: etwas mit Textilien auskleiden, füttern
 8. unpersönlich („es fällt auf“): von außen ins Bewusstsein gelangen
 9. mit Wucht schlagen/werfen

Cross Translation:
FromToVia
slå hauen; schlagen beat — to hit, to knock, to pound, to strike
slå schlagen beat — to strike or pound repeatedly
slå schlagen; gewinnen beat — to win against
slå wählen dial — To select a number, or to call someone, on a telephone
slå stoßen; treffen; schlagen hit — to give a blow
slå mähen; schneiden mow — to cut something down
slå → [[mit der Faust schlagen]] punch — to strike something or someone with one's fist
slå Türkreuz; Balken rail — a horizontal piece of wood that serves to separate sections of a door or window
slå sensen; mähen scythe — to cut with a scythe
slå übertreffen show up — to outperform
slå schlagen strike — to hit
slå schalten switch — To change (something) to the specified state using a switch
slå schlagen whack — To hit, slap or strike
slå applaudieren; aufsprengen; aufwühlen; ausdreschen; aushämmern; ausklopfen; Beifall spenden; besiegen; buttern; dengeln; dreschen; gewinnen; hauen; klatschen; klopfen; losdreschen; münzen; peitschen; prasseln; prügeln; pulsieren; quirlen; schlagen; schlagen gegen; schütteln; übersteigen; verbuttern; verdreschen; zusammenschlagen battrefrapper de coups répétés.
slå Anstoß erregen; klopfen; schlagen; hauen; prügeln; ausklopfen; aufschlagen; aushämmern; schlagen gegen; prasseln gegen; peitschen gegen heurterentrer brusquement en contact.

slå form of söla:

söla verb (sölar, sölade, sölat)

 1. söla (såsa; masa)
  trödeln; faulenzen; zögern; verzögern
  • trödeln verb (trödele, trödelst, trödelt, trödelte, trödeltet, getrödelt)
  • faulenzen verb (faulenze, faulenzt, faulenzte, faulenztet, gefaulenzt)
  • zögern verb (zögere, zögerst, zögert, zögerte, zögertet, gezögert)
  • verzögern verb (verzögere, verzögerst, verzögert, verzögerte, verzögertet, verzögert)

Conjugations for söla:

presens
 1. sölar
 2. sölar
 3. sölar
 4. sölar
 5. sölar
 6. sölar
imperfekt
 1. sölade
 2. sölade
 3. sölade
 4. sölade
 5. sölade
 6. sölade
framtid 1
 1. kommer att söla
 2. kommer att söla
 3. kommer att söla
 4. kommer att söla
 5. kommer att söla
 6. kommer att söla
framtid 2
 1. skall söla
 2. skall söla
 3. skall söla
 4. skall söla
 5. skall söla
 6. skall söla
conditional
 1. skulle söla
 2. skulle söla
 3. skulle söla
 4. skulle söla
 5. skulle söla
 6. skulle söla
perfekt particip
 1. har sölat
 2. har sölat
 3. har sölat
 4. har sölat
 5. har sölat
 6. har sölat
imperfekt particip
 1. hade sölat
 2. hade sölat
 3. hade sölat
 4. hade sölat
 5. hade sölat
 6. hade sölat
blandad
 1. söla!
 2. söla!
 3. sölad
 4. sölande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for söla:

VerbRelated TranslationsOther Translations
faulenzen masa; såsa; söla
trödeln masa; såsa; söla dröna; flanera; gnata; gå och dra; lunka; patrullera; regna; släntra; spankulera; spatsera; strila; strosa; tjata; traska; vandra oroligt; vara jobbig
verzögern masa; såsa; söla avhålla; bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; stoppa; tveka; tänka över; uppehålla
zögern masa; såsa; söla bromsa; förbli densamme; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; slingra; tveka; tänka över; uppehålla; vara likadan
ModifierRelated TranslationsOther Translations
zögern motsträvig; motvilligt; ogärna

Synonyms for "söla":

 • maska; slabba

Wiktionary Translations for söla:

söla
verb
 1. norddeutsch, salopp: etwas sehr langsam tun
 2. (intransitiv) bei einer Tätigkeit zögerlich vorgehen, nur langsam ausführen
 3. (intransitiv) Flüssigkeit heruntertropfen oder Feuchtigkeit enthaltende Speisen herabfallen lassen
 4. etwas sehr langsam tun
 5. nichts weiterbringen, nichts tun
 6. eine Handlung sehr langsam ausführen, so dass sie sich unnötig in die Länge zieht; Zeit verschwenden

Cross Translation:
FromToVia
söla verzögern; Zeit brauchen; herumlungern; bleiben; verweilen linger — stay or remain in a place or situation

slöa:


Synonyms for "slöa":


Wiktionary Translations for slöa:

slöa
verb
 1. nichts weiterbringen, nichts tun
 2. eine Handlung sehr langsam ausführen, so dass sie sich unnötig in die Länge zieht; Zeit verschwenden

Related Translations for slåGerman

Detailed Translations for slå from German to Swedish

SLA:


Translation Matrix for SLA:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
SLA SLA; Vereinbarung zum Servicelevel
serviceavtal SLA; Vereinbarung zum Servicelevel Servicevertrag