Swedish

Detailed Translations for göra mindre from Swedish to German

göra mindre:

göra mindre verb (gör mindre, gjorde mindre, gjort mindre)

 1. göra mindre (minska)
  verkleinern; minimalisieren; verringern; kürzen; vermindern; einschrumpfen; schrumpfen; mindern
  • verkleinern verb (verkleinere, verkleinerst, verkleinert, verkleinerte, verkleinertet, verkleinert)
  • minimalisieren verb (minimalisiere, minimalisierst, minimalisiert, minimalisierte, minimalisiertet, minimalisiert)
  • verringern verb (verringere, verringerst, verringert, verringerte, verringertet, verringert)
  • kürzen verb (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • vermindern verb (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • einschrumpfen verb (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • schrumpfen verb (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • mindern verb (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
 2. göra mindre (minska)
  reduzieren; verringern; vermindern; verkleinern; mindern
  • reduzieren verb (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • verringern verb (verringere, verringerst, verringert, verringerte, verringertet, verringert)
  • vermindern verb (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • verkleinern verb (verkleinere, verkleinerst, verkleinert, verkleinerte, verkleinertet, verkleinert)
  • mindern verb (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
 3. göra mindre (reducera; korta in)
  reduzieren; minimalisieren
  • reduzieren verb (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • minimalisieren verb (minimalisiere, minimalisierst, minimalisiert, minimalisierte, minimalisiertet, minimalisiert)
 4. göra mindre (korta in)
  reduzieren; einschränken; vermindern; beschränken; herabsetzen; einschrumpfen; kürzen; schrumpfen
  • reduzieren verb (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • einschränken verb (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • vermindern verb (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • beschränken verb (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • herabsetzen verb (setze herab, setzt herab, setzte herab, setztet herab, herabgesetzt)
  • einschrumpfen verb (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • kürzen verb (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • schrumpfen verb (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)

Conjugations for göra mindre:

presens
 1. gör mindre
 2. gör mindre
 3. gör mindre
 4. gör mindre
 5. gör mindre
 6. gör mindre
imperfekt
 1. gjorde mindre
 2. gjorde mindre
 3. gjorde mindre
 4. gjorde mindre
 5. gjorde mindre
 6. gjorde mindre
framtid 1
 1. kommer att göra mindre
 2. kommer att göra mindre
 3. kommer att göra mindre
 4. kommer att göra mindre
 5. kommer att göra mindre
 6. kommer att göra mindre
framtid 2
 1. skall göra mindre
 2. skall göra mindre
 3. skall göra mindre
 4. skall göra mindre
 5. skall göra mindre
 6. skall göra mindre
conditional
 1. skulle göra mindre
 2. skulle göra mindre
 3. skulle göra mindre
 4. skulle göra mindre
 5. skulle göra mindre
 6. skulle göra mindre
perfekt particip
 1. har gjort mindre
 2. har gjort mindre
 3. har gjort mindre
 4. har gjort mindre
 5. har gjort mindre
 6. har gjort mindre
imperfekt particip
 1. hade gjort mindre
 2. hade gjort mindre
 3. hade gjort mindre
 4. hade gjort mindre
 5. hade gjort mindre
 6. hade gjort mindre
blandad
 1. gör mindre!
 2. gör mindre!
 3. görande mindre
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for göra mindre:

VerbRelated TranslationsOther Translations
beschränken göra mindre; korta in avkorta; begränsa; besegla; förkorta; hålla fängslad; inkapsla; innesluta; inskränka; korta av; korta ner
einschrumpfen göra mindre; korta in; minska bli mindre; krympa; skrumpna; skrumpna ihop; uttorka; vittra
einschränken göra mindre; korta in avkorta; begränsa; besegla; förkorta; förmindra; hålla fängslad; inkapsla; innesluta; inskränka; inskränka utgifterna; inspara; korta av; korta ner; minska; reducera; slakna; slappa; släppa på; spara
herabsetzen göra mindre; korta in avta; blekna; degradera; förgå; förringa; krympa; minska; nedsätta; reducera; sänka
kürzen göra mindre; korta in; minska avkorta; avta; beskära; blekna; förgå; förkorta; inkorta; klippa av; klippa kort; korta av; korta in; korta ner; krympa; minska; trimma
mindern göra mindre; minska avta; blekna; bli mindre; förgå; förmindra; krympa; minska; reducera; skrumpna
minimalisieren göra mindre; korta in; minska; reducera
reduzieren göra mindre; korta in; minska; reducera avta; blekna; bli mindre; dölja; förgå; förmindra; krympa; minska; reducera; skrumpna; slakna; slappa; släppa på; sänka
schrumpfen göra mindre; korta in; minska avta; blekna; bli mindre; förgå; gå nedförsbacke; gå under; gå utför; krympa; minska; sjunka; skrumpna; skrumpna ihop; sänka; uttorka; vittra
verkleinern göra mindre; minska avkorta; förkorta; inkorta; klippa av; korta av; korta ner; krympa; zooma ut
vermindern göra mindre; korta in; minska avta; blekna; bli mindre; förfalla; förgå; förmindra; gå ner; krympa; minska; reducera; sjunka; skrumpna
verringern göra mindre; minska avta; blekna; bli mindre; decimera; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; minska i antal; sjunka; skrumpna; slakna; slappa; släppa på; tunna ut

Related Translations for göra mindre