Swedish

Detailed Translations for handräckning from Swedish to German

handräckning:

handräckning [-en] noun

  1. handräckning (bistånd; hjälp; avlastning)
    die Sozialhilfe; die Unterstützung; die Dienstleistung; die Hilfeleistung; die Hilfe; die Fürsorge; die Mithilfe; die Handreichung; die Sozialhilferegelung; die Familienhilfe; der Dienst; der Service; der Beistand; die Familienfürsorge

Translation Matrix for handräckning:

NounRelated TranslationsOther Translations
Beistand avlastning; bistånd; handräckning; hjälp arbetslöshets kompensation; assistans; bistånd; hjälp; medverkan; social bidrag; social hjälp; socialbidrag; socialhjälp; socialt arbete; stöd; tjänst; underhåll; understöd
Dienst avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; bistånd; favör; gudstjänst; hjälp; kökstjänst; tjänst; understöd
Dienstleistung avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; bistånd; hjälp; tjänst; tjänster; understöd
Familienfürsorge avlastning; bistånd; handräckning; hjälp hemhjälp
Familienhilfe avlastning; bistånd; handräckning; hjälp arbetslöshets kompensation; assistans; bistånd; hjälp; socialbidrag; socialhjälp; tjänst; understöd
Fürsorge avlastning; bistånd; handräckning; hjälp arbetslöshets kompensation; assistans; bistånd; hjälp; omhändertagande; social omsorg; socialbidrag; socialhjälp; tjänst; underhåll; understöd; vård
Handreichung avlastning; bistånd; handräckning; hjälp koncession; tillstånd av myndighet
Hilfe avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; assistent; bistånd; biträde; direkthjälp; gren; hjälp; klyka; krycka; medhjälpare; medverkan; skrev; socialbidrag; socialhjälp; socialt arbete; storstag; städhjälp; stävband; stöd; stöttepelare; tjänst; understöd
Hilfeleistung avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; bistånd; hjälp; koncession; socialhjälp; socialt arbete; tillstånd av myndighet; tjänst; tjänster; understöd
Mithilfe avlastning; bistånd; handräckning; hjälp bistånd; kooperation; samarbete; sammanverkan; socialt arbete; understöd
Service avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; betjäning; bistånd; hjälp; kundtjänst; servering; tjänst; understöd
Sozialhilfe avlastning; bistånd; handräckning; hjälp arbetslöshets kompensation; social bidrag; social hjälp; social omsorg; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
Sozialhilferegelung avlastning; bistånd; handräckning; hjälp socialhjälp
Unterstützung avlastning; bistånd; handräckning; hjälp arbetslöshets kompensation; assistans; bistånd; gren; hjälp; klyka; krycka; medverkan; skrev; social bidrag; social hjälp; socialbidrag; socialhjälp; socialt arbete; storstag; stävband; stöd; stöttepelare; tjänst; underhåll; understöd

Synonyms for "handräckning":