Swedish

Detailed Translations for råda någon att vända sig till from Swedish to German

råda någon att vända sig till:

råda någon att vända sig till verb

 1. råda någon att vända sig till (hänvisa till; ge någon anvisning på)
  verweisen; hinweisen; überweisen; ausschicken; weisen; senden; einweisen; lenken; leiten; geleiten; schicken; führen; hinüberschicken; herüberschicken
  • verweisen verb (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
  • hinweisen verb (weise hin, weist hin, wies hin, wiest hin, hingewiesen)
  • überweisen verb (überweise, überweisest, überweist, überwies, überwieset, überwiesen)
  • ausschicken verb (schicke aus, schickst aus, schickt aus, schickte aus, schicktet aus, ausgeschickt)
  • weisen verb (weise, weist, wiest, gewiesen)
  • senden verb (sende, sendest, sendet, sendete, sendetet, gesendet)
  • einweisen verb (weise ein, weist ein, wies ein, wiest ein, eingewiesen)
  • lenken verb (lenke, lenkst, lenkt, lenkte, lenktet, gelenkt)
  • leiten verb (leite, leitst, leitt, leitte, leittet, geleitet)
  • geleiten verb (geleite, geleitest, geleitet, geleitete, geleitetet, geleitet)
  • schicken verb (schicke, schickst, schickt, schickte, schicktet, geschickt)
  • führen verb (führe, führst, führt, führte, führtet, geführt)
  • hinüberschicken verb (schicke hinüber, schickst hinüber, schickt hinüber, schickte hinüber, schicktet hinüber, hinübergeschickt)
  • herüberschicken verb (schicke herüber, schickst herüber, schickt herüber, schickte herüber, schicktet herüber, herübergeschickt)

Translation Matrix for råda någon att vända sig till:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ausschicken ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till
einweisen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till förbereda; instruera; introducera; ta ned; ta ner; tillåta
führen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till anföra; anpassa; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ha till följd; indexera; justera; kommandera; kommendera; koordinera; känneteckna; leda; leda runt; leda till; organisera; registrera; resultera i; samordna; vara fullgjord; vara uppfyllad
geleiten ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till ackompanjera; eskortera; följa; följa med; leda runt; ledsaga
herüberschicken ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till efterskänka; remittera; återvisa; översända
hinweisen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till berätta; dra uppmärksamhet till; göra känt; göra uppmärksam på; indikera; informera; peka; peka på; peka ut; tillkännage; visa; visa ut
hinüberschicken ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till
leiten ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till anföra; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; koordinera; leda; organisera; samordna
lenken ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till anföra; befalla; byta taktik; dirigera; driva; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; kommandera; koordinera; köra; köra hästar; leda; organisera; samordna; sitta vid ratten; styra; ändra kurs; ändra taktik
schicken ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till avsända; bli; höra; passera; skicka; sända; vara brukligen; vara proper
senden ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till avsända; beordra; dela ut; förse; hemleverera; leverera; lämna över; skicka; slå en signal; stråla ut; sända; telegrafera; tillföra
verweisen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till banna; beskylla; bläma; förebrå; förehålla; förmana; hysa agg till någon; hänvisa; klandra; klandra någon; läxa upp; referera; tillrättavisa; vanära
weisen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till
überweisen ge någon anvisning på; hänvisa till; råda någon att vända sig till efterskänka; remittera; sätta in; sätta in på konto; återvisa; översända

Related Translations for råda någon att vända sig till