Swedish

Detailed Translations for rengöra from Swedish to German

rengöra:

rengöra verb (rengör, rengjorde, rengjort)

 1. rengöra
  reinigen; saubermachen; säubern; putzen; aufräumen; reinmachen
  • reinigen verb (reinige, reinigst, reinigt, reinigte, reinigtet, gereinigt)
  • saubermachen verb (mache sauber, machst sauber, macht sauber, machte sauber, machtet sauber, saubergemach)
  • säubern verb (säubere, säuberst, säubert, säuberte, säubertet, gesäuber)
  • putzen verb (putze, putzst, putzt, putzte, putztet, geputzt)
  • aufräumen verb (räume auf, räumst auf, räumt auf, räumte auf, räumtet auf, aufgeräumt)
  • reinmachen verb (mache rein, machst rein, macht rein, machte rein, machtet rein, reingemacht)
 2. rengöra (tvätta)
  abspülen
  • abspülen verb (spüle ab, spülst ab, spült ab, spülte ab, spültet ab, abgespült)
 3. rengöra (rensa; rena; rensa bort)
  aufräumen; bergen; wegräumen; ausräumen; speichern; abräumen; weglegen; ausverkaufen; aufheben; abdecken; lagern; bewahren; aufbewahren
  • aufräumen verb (räume auf, räumst auf, räumt auf, räumte auf, räumtet auf, aufgeräumt)
  • bergen verb (berge, birgst, birgt, barg, bargt, geborgen)
  • wegräumen verb (räume weg, räumst weg, räumt weg, räumte weg, räumtet weg, weggeräumt)
  • ausräumen verb (räume aus, räumst aus, räumt aus, räumte aus, räumtet aus, ausgeräumt)
  • speichern verb (speichere, speicherst, speichert, speicherte, speichertet, gespeichert)
  • abräumen verb (räume ab, räumst ab, räumt ab, räumte ab, räumtet ab, abgeräumt)
  • weglegen verb (lege weg, legst weg, legt weg, legte weg, legtet weg, weggelegt)
  • ausverkaufen verb (verkaufe aus, verkaufst aus, verkauft aus, verkaufte aus, verkauftet aus, ausverkauft)
  • aufheben verb (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • abdecken verb (decke ab, deckst ab, deckt ab, deckte ab, decktet ab, abgedeckt)
  • lagern verb (lagere, lagerst, lagert, lagerte, lagertet, gelagert)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • aufbewahren verb (bewahre auf, bewahrst auf, bewahrt auf, bewahrte auf, bewahrtet auf, aufbewahrt)
 4. rengöra (städa upp)

Conjugations for rengöra:

presens
 1. rengör
 2. rengör
 3. rengör
 4. rengör
 5. rengör
 6. rengör
imperfekt
 1. rengjorde
 2. rengjorde
 3. rengjorde
 4. rengjorde
 5. rengjorde
 6. rengjorde
framtid 1
 1. kommer att rengöra
 2. kommer att rengöra
 3. kommer att rengöra
 4. kommer att rengöra
 5. kommer att rengöra
 6. kommer att rengöra
framtid 2
 1. skall rengöra
 2. skall rengöra
 3. skall rengöra
 4. skall rengöra
 5. skall rengöra
 6. skall rengöra
conditional
 1. skulle rengöra
 2. skulle rengöra
 3. skulle rengöra
 4. skulle rengöra
 5. skulle rengöra
 6. skulle rengöra
perfekt particip
 1. har rengjort
 2. har rengjort
 3. har rengjort
 4. har rengjort
 5. har rengjort
 6. har rengjort
imperfekt particip
 1. hade rengjort
 2. hade rengjort
 3. hade rengjort
 4. hade rengjort
 5. hade rengjort
 6. hade rengjort
blandad
 1. rengör !
 2. rengör !
 3. rengjord
 4. rengörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for rengöra:

NounRelated TranslationsOther Translations
abdecken säkerhetsbevakning
aufheben rabalder; tumult; uppståndelse; väsen
VerbRelated TranslationsOther Translations
abdecken rena; rengöra; rensa; rensa bort armera; be; bepansra; betäcka; duka av; skinna; skydda; täcka; täcka över; övertäcka
abräumen rena; rengöra; rensa; rensa bort duka av; få ihop; röja undan; röja upp; samla; samla in
abspülen rengöra; tvätta skölja; spola
aufbewahren rena; rengöra; rensa; rensa bort banka; bevaka från; bevara; förvara; göra en insättning; inlägga; lagra; lägga ner; placera; sätta in pengar på banken
aufheben rena; rengöra; rensa; rensa bort annulera; annullera; arkivera; avbeställa; avbetala; avboka; avskaffa; betala av; bevaka från; bevara; förvara; hissa upp; höja; inlägga; inrätta; inställa; lyfta upp; lägga ner; ordna; placera; plocka upp; samla ihop; samla in; sluta med; smälta; snappa upp; spara; starta; ställa in; upplösa; upprätta
aufräumen rena; rengöra; rensa; rensa bort duka av; rensa; röja undan; röja upp
ausräumen rena; rengöra; rensa; rensa bort duka av; evakuera; rensa ut; röja undan; röja upp; städa ur; tömma; utrymma; uttömma
ausverkaufen rena; rengöra; rensa; rensa bort duka av; sälja av; sälja ut
bergen rena; rengöra; rensa; rensa bort bevara; bärga; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; rädda; sätta
bewahren rena; rengöra; rensa; rensa bort beskydda; bevaka från; bevara; förvara; gälla; hålla stånd; hålla vid; inlägga; lagra; lägga ner; placera; skydda; stå fast; stå kvar; underhålla; upprätthålla; vakta
lagern rena; rengöra; rensa; rensa bort bevara; campa; lagra; ligga i läger; lägga ner; placera; tälta
putzen rengöra göra rent; lädra; skrubba
reinigen rengöra rensa; uppklara
reinmachen rengöra
sauber machen rengöra; städa upp
saubermachen rengöra
speichern rena; rengöra; rensa; rensa bort bevara; lagra; spara
säubern rengöra borsta ren; rensa; uppklara; vittvätta
weglegen rena; rengöra; rensa; rensa bort lagra; lägga undan; lägga upp; låsa in; samla på lager
wegräumen rena; rengöra; rensa; rensa bort demontera; duka av; låsa in; montera ner; plocka isär; röja undan; röja upp; ta isär

Synonyms for "rengöra":


Related Translations for rengöra